Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Om met uw kinderen te lezen

Ze was geliefd bij God en haar vriendinnen

Ze was geliefd bij God en haar vriendinnen

NIEMAND weet hoe ze heette. Alleen de naam van haar vader is bekend: Jefta. Laten we in de Bijbel kijken om meer over haar en haar vader te weten te komen. We zullen zien dat Jefta’s dochter bij God en ook bij haar vriendinnen geliefd was.

We kunnen over Jefta en zijn dochter lezen in Rechters hoofdstuk 11. Jefta was een trouwe aanbidder van God, dus hij heeft vast en zeker vaak met zijn dochter over Gods wetten gepraat.

Jefta leefde voordat Gods volk, Israël, om een koning had gevraagd. Hij was een sterke man die goed kon vechten. Dus vroegen de Israëlieten hem of hij ze wilde helpen tegen de Ammonieten te vechten. Dat waren mensen die in een land in de buurt woonden en de Israëlieten steeds aanvielen.

Jefta wilde dat God hem hielp de Ammonieten te verslaan, dus deed hij een belofte. Hij zei dat als Jehovah hem de overwinning gaf, hij de eerste die uit zijn huis kwam als hij terugkeerde, aan Jehovah zou geven. Die persoon zou de rest van zijn of haar leven in de tabernakel werken — de plaats waar de mensen naartoe gingen om God te aanbidden. Weet je wie er als eerste naar buiten kwam?  *

 Ja, Jefta’s dochter! Jefta vond het heel erg. Hij had maar één kind. Maar hij had Jehovah een belofte gedaan en moest zich er ook aan houden. Zijn dochter zei meteen: ’Als u het aan Jehovah hebt beloofd, doe dan wat u gezegd hebt.’ Daarna vroeg ze of ze twee maanden in haar eentje naar de bergen mocht gaan om daar te huilen. Waarom was ze dan zo verdrietig? Omdat ze door die belofte van haar vader niet zou kunnen trouwen en geen kinderen zou krijgen. Maar wat ze zelf wilde, vond ze niet het belangrijkste. Ze wilde haar vader gehoorzamen en trouw zijn aan Jehovah. Denk je dat ze Jehovah en haar vader blij maakte? 

Jefta liet zijn dochter dus twee maanden weggaan, samen met haar vriendinnen. Toen ze terugkwam, deed hij wat hij had beloofd en stuurde haar naar Gods tabernakel in Silo, waar ze haar hele leven zou blijven. Elk jaar kwamen de jonge vrouwen in Israël naar Silo om haar te helpen het vol te houden.

Ken je kinderen die hun ouders gehoorzamen en van Jehovah houden? — Het is goed om ze beter te leren kennen en vrienden met ze te worden. Als je net als Jefta’s dochter gehoorzaam en trouw bent, krijg je goede vrienden. Je maakt je ouders blij en ook Jehovah zal van je houden.

^ ¶6 Als u een kind voorleest, kunt u bij het streepje even pauzeren om het kind iets te laten zeggen.