Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Om met uw kinderen te lezen

Een geheim dat je aan anderen mag vertellen

Een geheim dat je aan anderen mag vertellen

HEEFT iemand je weleens een geheim verteld? — * Ik wil je er graag een vertellen. De Bijbel noemt het „het heilige geheim, dat tijden lang verzwegen bleef” (Romeinen 16:25). Eerst wist alleen God wat „het heilige geheim” was. Laten we eens kijken hoe God ervoor zorgde dat ook een heleboel anderen het te weten kwamen.

Weet je eigenlijk wat het woord „heilig” betekent? — Het betekent dat iets heel bijzonder is. Het geheim wordt heilig genoemd omdat het van God komt. Wie wilden heel graag weten wat dat bijzondere geheim was, denk je? — De Bijbel zegt dat engelen er heel nieuwsgierig naar waren. Ze wilden dat heilige geheim heel graag begrijpen (1 Petrus 1:12).

Toen Jezus naar de aarde kwam, praatte hij over het heilige geheim en ging hij het uitleggen. Hij vertelde zijn discipelen: „Aan u is het heilige geheim van het koninkrijk Gods gegeven” (Markus 4:11). Heb je gezien waar het heilige geheim over gaat? — Het gaat over Gods koninkrijk. Jezus zei dat we om dat koninkrijk moeten bidden (Mattheüs 6:9, 10).

Wat denk je dat de engelen graag wilden weten?

Gods koninkrijk was „tijden lang”, heel lang dus, een geheim. Hoe kwam dat? Nadat Adam en Eva Gods wet hadden overtreden en uit de tuin van Eden waren gezet, kwamen aanbidders van God te weten dat God nog steeds van de hele aarde een paradijs wilde maken (Genesis 1:26-28; 2:8, 9; Jesaja 45:18). Ze schreven erover hoe gelukkig mensen op aarde zullen zijn onder Gods koninkrijk (Psalm 37:11, 29; Jesaja 11:6-9; 25:8; 33:24; 65:21-24). Maar veel dingen over dat koninkrijk werden pas bekend toen Jezus naar de aarde kwam en ze ging uitleggen.

Denk nu eens na over de koning van Gods koninkrijk. Weet je wie God heeft uitgekozen om koning te zijn? — Zijn Zoon, de „Vredevorst”, Jezus Christus. De „vorstelijke heerschappij zal op zijn schouder komen”, zegt de Bijbel, wat betekent dat hij als koning zal regeren (Jesaja 9:6, 7). Jij en ik moeten meer te weten komen over „het heilige geheim van God, namelijk Christus” (Kolossenzen 2:2). Een van de dingen die we moeten weten, is dat God het leven van de eerste engel die hij had geschapen, zijn Zoon, vanuit de hemel overbracht naar Maria’s buik. Die Zoon, die dus een machtige engel was geweest, werd door God naar de aarde gestuurd als een offer zodat wij eeuwig leven kunnen hebben (Mattheüs 20:28; Johannes 3:16; 17:3).

Maar dat God Jezus heeft uitgekozen om de koning van Zijn koninkrijk te zijn,  is niet het enige wat we over dit geheim moeten weten. Er zullen nog anderen met Jezus in de hemel zijn, mannen en vrouwen. Ook dat hoort bij het heilige geheim. Ze zullen met Jezus in de hemel regeren (Efeziërs 1:8-12).

Laten we eens kijken wie een paar van de mensen zijn die met Jezus in de hemel zullen regeren. Jezus zei tegen zijn trouwe apostelen dat hij in de hemel een plaats voor ze in orde ging maken (Johannes 14:2, 3). Als je de volgende teksten bekijkt, zul je de namen ontdekken van een paar mannen en vrouwen die met Jezus in het koninkrijk van zijn Vader zullen regeren: Mattheüs 10:2-4, Markus 15:39-41 en Johannes 19:25.

Het was heel lang onbekend hoeveel mensen met Jezus in de hemel zouden regeren als deel van zijn koninkrijk. Maar nu weten we hoeveel het er zijn. Weet jij het? — De Bijbel zegt dat het er 144.000 zijn. Dat hoort ook bij het heilige geheim (Openbaring 14:1, 4).

Vind je ook niet dat dit ’heilige geheim van Gods koninkrijk’ het mooiste geheim is dat iemand te weten kan komen? — Laten we daarom proberen er alles over te weten te komen, zodat we het aan zo veel mogelijk mensen kunnen uitleggen.

^ ¶3 Als u een kind voorleest, kunt u bij het streepje even pauzeren om het kind iets te laten zeggen.