Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist u dit?

Wist u dit?

 Wist u dit?

Waren er familieleden van Jezus onder de twaalf apostelen?

De Bijbel geeft geen uitdrukkelijk antwoord op die vraag. Maar uit indirecte bewijzen en de overlevering valt op te maken dat enkelen van de twaalf familie van Jezus waren.

De evangelieschrijvers vermelden de namen van de vrouwen die erbij aanwezig waren toen Jezus aan de martelpaal stierf. Johannes 19:25 identificeert vier van hen: „Zijn moeder [Maria] en de zuster van zijn moeder; Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.” Een vergelijking van dit vers met de beschrijving die Mattheüs en Markus van dezelfde gebeurtenis geven, kan tot de conclusie leiden dat de zus van Jezus’ moeder Salomé was. Deze Salomé op haar beurt schijnt de moeder van de zoons van Zebedeüs geweest te zijn (Mattheüs 27:55, 56; Markus 15:40). Haar zoons, elders geïdentificeerd als Jakobus en Johannes, zouden dus Jezus’ neven zijn geweest. Jezus riep deze twee broers, die vissers waren, om zijn discipelen te worden (Mattheüs 4:21, 22).

Volgens de niet-Bijbelse traditie was Klopas of Alfeüs, de man van een van de in Johannes 19:25 genoemde vrouwen, de broer van Jozef, Jezus’ adoptievader. Als die traditie op waarheid berust, was Jakobus de zoon van Alfeüs, ook een van de twaalf apostelen, eveneens een neef van Jezus (Mattheüs 10:3).

Wat was de familierelatie tussen Jezus en Johannes de Doper?

Sommigen denken dat de twee mannen achterneven waren. Die mening is gebaseerd op een onnauwkeurige vertaling van Lukas 1:36. In dat vers zegt bijvoorbeeld de Statenvertaling dat Johannes’ moeder, Elisabeth, en Jezus’ moeder, Maria, nichten waren.

Maar in werkelijkheid is het woord dat in dit vers in het oorspronkelijke Grieks wordt gebruikt niet zo specifiek. Het geeft alleen te kennen dat de twee vrouwen familie van elkaar waren, niet per se dat ze nichten waren. The Interpreter’s Dictionary of the Bible zegt in dat verband: „De term is te ruim om aan de hand daarvan hun precieze verwantschap vast te stellen.” Waar komt de gedachte dat Jezus en Johannes achterneven waren dan vandaan? Het antwoord staat in The Catholic Encyclopedia: „Al onze informatie over (...) de ouders van Maria is ontleend aan apocriefe literatuur.”

Jezus en Johannes waren dus op zijn minst verre familie van elkaar maar niet per se achterneven.