Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist u dit?

Wist u dit?

 Wist u dit?

Is het waar dat mieren in de zomer hun voedsel bereiden en in de oogst hun voorraden verzamelen?

Spreuken 6:6-8 luidt: „Ga naar de mier, gij luiaard; zie haar wegen en word wijs. Ofschoon ze geen aanvoerder, beambte of heerser heeft, bereidt ze in de zomer haar voedsel; ze heeft in de oogst haar voedselvoorraden verzameld.”

Er zijn inderdaad verscheidene mierensoorten die voedsel opslaan. Waarschijnlijk is de soort waarop Salomo doelde en die in Israël nu het meest voorkomt, de oogstmier (Messor semirufus).

Foeragerende oogstmieren verlaten bij gunstig weer hun nesten om voedsel te zoeken. In de warmere maanden van het jaar verzamelen ze zaden. De zaden halen ze uit planten of ze verzamelen ze van de grond. Daar waar graan te vinden is, dicht bij akkers, graanschuren of dorsvloeren, bouwen de insecten ondergrondse nesten.

In het nest zelf slaan de mieren voedselvoorraden op in een reeks lage kamers die door een netwerk van gangen met elkaar verbonden zijn. Hun voorraadkamers kunnen een doorsnee hebben van wel twaalf centimeter bij een hoogte van één centimeter. Naar verluidt kunnen goed bevoorrade oogstmierenkolonies het dan ook ruim vier maanden zonder toevoer van voedsel of water van buitenaf stellen.

Wat hield het in schenker van de koning te zijn?

Nehemia was schenker van de Perzische koning Artaxerxes (Nehemia 1:11). Aan de koninklijke hoven in het oude Midden-Oosten was de schenker van de koning geen knecht maar een hoge functionaris. Dankzij de klassieke literatuur en heel wat oude afbeeldingen van schenkers kunnen we een aantal conclusies trekken over Nehemia’s rol aan het Perzische hof.

De schenker proefde de wijn van de koning om hem te behoeden voor vergiftiging. De schenker genoot dus het onvoorwaardelijke vertrouwen van de koning. „De grote behoefte aan betrouwbare hofbedienden wordt onderstreept door de intriges die schering en inslag waren aan het hof van de Achaemeniden [Perzen]”, zegt de wetenschapper Edwin Yamauchi. De schenker was waarschijnlijk ook een favoriete functionaris die veel invloed had bij de koning. Doordat hij dagelijks in de nabijheid van de monarch vertoefde, heeft hij misschien kunnen beslissen wie toegang tot de koning had.

Die positie kan van invloed zijn geweest op de inwilliging van Nehemia’s verzoek of hij naar Jeruzalem terug mocht keren om de muren te herbouwen. Nehemia moet zeer hoog aangeschreven hebben gestaan bij de koning. The Anchor Bible Dictionary merkt in dat verband op: „De koning antwoordde alleen maar: ’Hoe snel kun je terug zijn?’” — Nehemia 2:1-6.

[Diagram/Illustratie op blz. 9]

Reliëf uit het Perzische paleis van Persepolis

[Diagram]

(Zie publicatie voor volledig gezette tekst)

Schenker

Kroonprins Xerxes

Darius de Grote

[Verantwoording]

© The Bridgeman Art Library International