Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Malawi

Veelgestelde vragen

Wat is een Koninkrijkszaal?

Wat is een Koninkrijkszaal?

Een Koninkrijkszaal is een huis van aanbidding dat door Jehovah’s Getuigen wordt gebruikt voor hun religieuze diensten. Er zijn wereldwijd tienduizenden Koninkrijkszalen in gebruik. Wekelijks komen ruim 105.000 gemeenten van Jehovah’s Getuigen in die zalen bijeen.

Elke Koninkrijkszaal heeft een gehoorzaal waar Bijbelstudieprogramma’s worden verzorgd en lezingen worden gehouden. In de meeste gehoorzalen worden de bijeenkomsten geleid vanaf een podium. Meestal zijn er zitplaatsen voor honderd tot driehonderd personen. In de Koninkrijkszaal kunnen zich ook een of meer bijzalen en een kantoor bevinden en een kleine bibliotheek waarin Bijbelse publicaties en naslagwerken staan die door elk lid van de gemeente voor nazoekwerk gebruikt kunnen worden.

U zult in een Koninkrijkszaal echter geen van de religieuze symbolen en voorwerpen aantreffen die typerend zijn voor de kerken van de christenheid. U ziet er geen altaren, beelden of kruisen. Waarom niet? Jehovah’s Getuigen geloven dat het gebruik van zulke voorwerpen in strijd is met het Bijbelse gebod ’de afgoderij te ontvlieden’ (1 Korinthiërs 10:14; Johannes 4:24). Veel kerken en tempels zijn weelderig en overdadig versierd. Koninkrijkszalen daarentegen zijn functioneel en bescheiden van ontwerp. De nadruk ligt op het Bijbelonderricht dat in het gebouw wordt gegeven en niet op het gebouw zelf.

Waarom de naam Koninkrijkszaal? Op de openbare bijeenkomsten in een Koninkrijkszaal worden voornamelijk de leringen van de Bijbel belicht en de daarin centraal staande boodschap over „het koninkrijk Gods”, het thema van Jezus’ bediening (Lukas 4:43). De naam Koninkrijkszaal, die in 1935 werd bedacht, geeft dus duidelijk het doel van die gebouwen weer: de ware aanbidding te bevorderen en te dienen als centrum voor de prediking van het „goede nieuws van het koninkrijk” (Mattheüs 24:14). Koninkrijkszalen worden dan ook niet gebruikt voor sociale of commerciële activiteiten. De bouw, het beheer en het onderhoud worden geheel en al door vrijwillige bijdragen bekostigd. Nooit gaat er een collecteschaal rond. In plaats daarvan is er op een vaste plek een bus voor iedereen die een bijdrage wil geven.

Koninkrijkszalen dienen in alle delen van de wereld hetzelfde doel, maar er is verscheidenheid in grootte en stijl. Het ontwerp varieert naargelang van de plaatselijk beschikbare bouwmaterialen, het klimaat en de financiële omstandigheden van Jehovah’s Getuigen in het gebied. Sommige zalen zijn gebouwd van baksteen, hout en natuursteen. Andere kunnen bamboewanden en rieten daken hebben en er kunnen twee of meer kanten open zijn gelaten.

Bezoekers zijn altijd welkom op de bijeenkomsten in elke Koninkrijkszaal (Hebreeën 10:25). Er wordt zelfs elke week een openbare vergadering gehouden, waarop een Bijbels thema wordt belicht dat zowel voor de vaste leden van de gemeente als voor bezoekers interessant is. Breng eens een bezoek aan de Koninkrijkszaal bij u in de buurt

Engeland