Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is Jezus de aartsengel Michaël?

Is Jezus de aartsengel Michaël?

 Veelgestelde vragen

Is Jezus de aartsengel Michaël?

▪ Eenvoudig gezegd, ja. De gewoonte iemand meer dan één naam te geven, komt in veel culturen voor. Die situatie doet zich ook in de Bijbel in verband met namen voor. Zo wordt de patriarch Jakob eveneens Israël genoemd (Genesis 35:10). De apostel Petrus wordt op vijf verschillende manieren aangeduid: met Simeon, Simon, Petrus, Cefas en Simon Petrus (Mattheüs 10:2; 16:16; Johannes 1:42; Handelingen 15:7, 14). Hoe kunnen we er zeker van zijn dat Michaël een andere naam voor Jezus is? Sta eens stil bij de volgende Bijbelse bewijzen.

De Bijbel bevat vijf vermeldingen van het machtige geestelijke schepsel Michaël, waarvan er drie in het boek Daniël staan. In Daniël 10:13, 21 lezen we dat een uitgezonden engel hulp krijgt van Michaël, die „een van de voornaamste vorsten” en „de vorst van ulieden” wordt genoemd. Vervolgens lezen we in Daniël 12:1 dat in de tijd van het einde „Michaël [zal] opstaan, de grote vorst die staat ten behoeve van de zonen van uw volk”.

Een verdere vermelding van Michaël staat in Openbaring 12:7, waar we lezen dat „Michaël en zijn engelen” een bijzonder belangrijke oorlog voeren die erop uitloopt dat Satan de Duivel en zijn boosaardige engelen uit de hemel worden verwijderd.

Merk op dat in elk van de bovenvermelde gevallen Michaël wordt afgeschilderd als een strijdende engel die vecht voor Gods volk en hen beschermt en het zelfs opneemt tegen Jehovah’s grootste vijand, Satan.

In vers 9 van het boek Judas wordt Michaël „de aartsengel” genoemd. Het voorvoegsel „aarts-” betekent „voornaamste” of „hoogste” en het woord aartsengel wordt in de Bijbel nooit in het meervoud gebruikt. Het enige andere vers waarin sprake is van een aartsengel is 1 Thessalonicenzen 4:16, waar Paulus de uit de doden opgewekte Jezus beschrijft met de woorden: „De Heer [Jezus] zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet.” Jezus Christus zelf wordt hier dus geïdentificeerd als de aartsengel of hoogste engel.

Wat kunnen we op grond van het voorgaande concluderen? Dat Jezus Christus inderdaad de aartsengel Michaël is. Beide namen — Michaël (wat „Wie is gelijk God?” betekent) en Jezus (wat „Jehovah is redding” betekent) — vestigen de aandacht op zijn rol als de voornaamste verdediger van Gods soevereiniteit. Filippenzen 2:9 vermeldt: ’God heeft hem [de verheerlijkte Jezus] tot een superieure positie verhoogd en hem goedgunstig de naam gegeven die boven elke andere naam is.’

Het is belangrijk op te merken dat Jezus’ leven niet begon toen hij als mens geboren werd. Vóór Jezus’ geboorte kreeg Maria bezoek van een engel die haar vertelde dat ze door heilige geest zwanger zou worden en dat ze het kind de naam Jezus moest geven (Lukas 1:31). Tijdens zijn bediening sprak Jezus vaak over zijn voormenselijk bestaan (Johannes 3:13; 8:23, 58).

De aartsengel Michaël is dus Jezus in zijn voormenselijk bestaan. Na zijn opstanding en terugkeer naar de hemel heeft Jezus zijn dienst als Michaël, de hoogste engel, weer opgenomen, „tot heerlijkheid van God, de Vader” (Filippenzen 2:11).