Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat is Gods kijk op alcohol?

Wat is Gods kijk op alcohol?

 Wat is Gods kijk op alcohol?

ONZE Schepper, die het beste met ons voorheeft, verbiedt een matig gebruik van alcohol niet. * Integendeel, hij heeft ons „wijn [gegeven] die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt” (Psalm 104:15, De Nieuwe Bijbelvertaling). Jezus Christus droeg eens tot de vreugde van een bruiloft bij door water in „de beste wijn” te veranderen (Johannes 2:3-10, NBV).

Het spreekt vanzelf dat de Schepper precies weet welke uitwerking alcohol op het functioneren van het lichaam en de hersenen heeft. Via de Bijbel onderricht onze hemelse Vader ons ’in ons eigen belang’, en hij waarschuwt ons nadrukkelijk tegen drankmisbruik (Jesaja 48:17, NBV). Kijk eens naar de volgende duidelijke waarschuwingen:

„Bedrinkt u (...) niet aan wijn, waarin losbandigheid is” (Efeziërs 5:18). „Dronkaards (...) zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God” (1 Korinthiërs 6:9-11, Willibrordvertaling). Gods Woord veroordeelt „drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen” (Galaten 5:19-21, Groot Nieuws Bijbel).

Laten we nu eens stilstaan bij enkele gevaren van overmatig alcoholgebruik.

Gevaren van te veel drinken

Hoewel alcohol enkele goede effecten kan hebben, zitten er stoffen in die een krachtige uitwerking hebben op het functioneren van geest en lichaam. Overmatig alcoholgebruik kan de volgende problemen veroorzaken:

Zwaar drinken tast iemands beoordelingsvermogen aan, zodat hij ’niet helder meer kan denken’ (Spreuken 23:33, Today’s English Version). Allen, de zware drinker die in het vorige artikel werd genoemd, zegt: „Alcoholisme is niet alleen een lichamelijke ziekte; ook in je denkwijze en je gedrag ben je ziek. Je sluit je af voor de pijn die je er bij anderen mee veroorzaakt.”

 Te veel alcohol kan ook iemands remmingen verminderen. De Bijbel waarschuwt: „Wijn en zoete wijn zijn het die de goede beweegreden wegnemen” (Hosea 4:11). Hoe gaat dat in zijn werk? Onder de bedrieglijke invloed van alcohol beginnen gedachten en verlangens die we gewoonlijk onderdrukken, heel acceptabel of zelfs uitnodigend te lijken. Ons vaste besluit om het goede te doen, kan afgezwakt worden. Alcohol kan onze morele verdediging ondermijnen, waardoor onze band met God in gevaar komt.

John bijvoorbeeld was na een ruzie met zijn vrouw woedend de deur uitgelopen en naar het café gegaan. Hij had al een paar glazen op om wat te kalmeren, toen hij door een vrouw werd benaderd. Na nog een paar glazen ging John met haar mee en pleegde overspel. Later had hij er heel veel spijt van dat hij iets had gedaan wat nooit in hem opgekomen zou zijn als zijn remmingen niet verminderd waren door alcohol.

Te veel drinken kan tot onbeheerste spraak en daden leiden. „Wie roept altijd ach en wee, wie maakt altijd ruzie?”, vraagt de Bijbel. „Een dronkaard, die tot in de vroege morgen drinkt, die blijft proeven van de wijn” (Spreuken 23:29, 30, NBV). Door overmatig drinken voel je je „heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want” (Spreuken 23:34, NBV). Iemand die te veel gedronken heeft, zegt misschien als hij wakker wordt: „Ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt” (Spreuken 23:35, NBV).

Overmatig drinken kan slecht zijn voor de lichamelijke gezondheid. „Op het laatst bijt hij [de alcohol] net als een slang, en hij scheidt gif af net als een adder” (Spreuken 23:32). De medische wetenschap heeft de wijsheid van die oude spreuk bevestigd. In grote hoeveelheden is alcohol een potentieel dodelijk gif dat kan leiden tot diverse soorten kanker, alcoholische hepatitis, levercirrose, alvleesklierontsteking, een te laag bloedsuikergehalte bij diabetici, foetaal alcoholsyndroom, een beroerte en hartfalen — om slechts een paar gevolgen te noemen. En zelfs één keer overmatig drinken of bingedrinken kan uitlopen op een coma of de dood. Maar de ergste gevolgen van zwaar drinken staan niet in medische handboeken.

Het grootste gevaar. Zelfs als iemand misschien niet dronken wordt, brengt hij door overmatig drinken zijn band met God in gevaar. De Bijbel zegt onomwonden: „Wee hun die vroeg in de morgen opstaan alleen maar om  bedwelmende drank te zoeken, die tot laat in de avondschemering blijven hangen zodat de wijn zelf hen verhit!” Waarom? Jesaja legt uit wat de gevolgen van overmatig drinken zijn voor iemands band met God: „Naar datgene wat Jehovah doet, kijken zij niet, en het werk van zijn handen hebben zij niet gezien” (Jesaja 5:11, 12).

Gods Woord geeft de raad: „Kom niet terecht onder hen die zich bedrinken aan wijn” (Spreuken 23:20). Oudere vrouwen worden gewaarschuwd niet „verslaafd [te zijn] aan veel wijn” (Titus 2:3). Vanwaar die waarschuwingen? Langzaam, dikwijls onopgemerkt, gaan mensen steeds vaker wat meer alcohol gebruiken. Op het laatst zeggen ze misschien als ze uit hun roes ontwaken: „Ik heb een slok wijn nodig” (Spreuken 23:35, GNB). Drinkers overschrijden een gevaarlijke drempel als ze ’s morgens naar een ’opkikkertje’ verlangen om bij te komen van de excessen van de vorige avond.

De Bijbel waarschuwt dat mensen die zich overgeven aan een „overdaad van wijn, brasserijen, drinkpartijen (...) rekenschap [zullen] geven aan degene die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen” (1 Petrus 4:3, 5). En Jezus waarschuwde in verband met de belangrijke tijd waarin we leven: „Schenkt (...) aandacht aan uzelf, dat uw hart nooit bezwaard wordt met overmatig eten en overmatig drinken en zorgen des levens, en die dag [Jehovah’s dag] plotseling, in een ogenblik, over u komt als een strik” (Lukas 21:34, 35).

Maar wat kunnen onmatige drinkers doen om te voorkomen dat ’hun hart bezwaard wordt [„afgestompt raakt”, NBV] door overmatig drinken’?

[Voetnoot]

^ ¶2 In dit artikel hebben de termen „alcohol” en „drank” over het algemeen betrekking op bier, wijn en sterkedrank.

[Illustraties op blz. 4, 5]

Overmatig alcoholgebruik kan tot heel wat problemen leiden