Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een Vervuller van beloften

Een Vervuller van beloften

 Nader dicht tot God

Een Vervuller van beloften

Jozua 23:14

VINDT u het moeilijk anderen te vertrouwen? Helaas leven we in een wereld waar vertrouwen met het grootste gemak beschaamd wordt. Als u gekwetst bent door iemand in wie u geloofde, misschien vanwege leugens of verbroken beloften, kan uw vertrouwen geschokt zijn. Er is echter iemand die u kunt vertrouwen zonder ooit teleurgesteld te worden. „Vertrouw op Jehovah met heel uw hart”, adviseert Spreuken 3:5 ons. Waarom verdient Jehovah dat vertrouwen? Laten we voor het antwoord op die vraag een uitspraak bekijken van Jozua, een man die het volste vertrouwen in Jehovah had. De betreffende woorden staan opgetekend in Jozua 23:14.

Sta eens stil bij de setting. Jozua, Mozes’ opvolger als leider van Israël, is inmiddels bijna 110 jaar. In de loop van zijn lange leven is hij ooggetuige geweest van veel van de machtige daden die Jehovah ten behoeve van Israël heeft verricht, waaronder de wonderbare doortocht door de Rode Zee zo’n zestig jaar geleden. Jozua kijkt terug op zijn leven en roept Israëls „oudere mannen en zijn hoofden en zijn rechters en zijn beambten” bijeen (Jozua 23:2). De woorden die hij nu spreekt, onthullen niet alleen een wijsheid die komt met de jaren maar ook de overpeinzingen van een hart vol geloof.

„Ik ga heden de weg van al het aardse”, legt Jozua uit. De zinsnede „de weg van al het aardse” is een idiomatische uitdrukking voor de dood. Jozua zegt in feite: „Ik heb niet lang meer te leven.” In de wetenschap dat hij gaat sterven, heeft Jozua ongetwijfeld menig rustig uur doorgebracht met het overdenken van zijn leven. Hoe luiden zijn afscheidswoorden tot zijn medeaanbidders?

Jozua vervolgt: „Niet één woord van alle goede woorden die Jehovah, uw God, tot u gesproken heeft, [is] onvervuld (...) gebleven. Alles is voor u uitgekomen. Geen woord daarvan is onvervuld gebleven.” Dat zijn de woorden van een man die het volste vertrouwen in God heeft. De reden? Terugkijkend op alles wat hij heeft gezien, is Jozua tot de conclusie gekomen dat Jehovah zich aan zijn beloften houdt — altijd. * De strekking is duidelijk: Jozua wil dat zijn mede-Israëlieten onvoorwaardelijk geloven dat al Jehovah’s beloften voor hun toekomst ook werkelijkheid zullen worden.

In een commentaar op Jozua 23:14 zegt een Bijbels naslagwerk: „Draag elke belofte uit de Bijbel aan; doorzoek dan de annalen van de wereld, en informeer bij elk schepsel op aarde, om één enkel geval te vinden waarin God een belofte verbroken of vergeten heeft.” Als het mogelijk was zo’n onderzoek in te stellen, zouden we tot dezelfde conclusie komen als Jozua: Jehovah’s beloften blijven nooit onvervuld (1 Koningen 8:56; Jesaja 55:10, 11).

De Bijbel bevat een verslag van Gods beloften die vervuld zijn, waaronder beloften die voor onze eigen ogen in vervulling gaan. De Bijbel bevat ook Jehovah’s schitterende beloften voor onze toekomst. * Waarom zou u dat verslag niet zelf onderzoeken? Een studie van de Bijbel kan u ervan overtuigen dat de Vervuller van beloften uw vertrouwen waard is.

[Voetnoten]

^ ¶4 Hier volgen enkele van de beloften of verzekeringen die Jozua vervuld heeft zien worden. Jehovah zou Israël een eigen land geven. (Vergelijk Genesis 12:7 met Jozua 11:23.) Jehovah zou Israël uit Egypte bevrijden. (Vergelijk Exodus 3:8 met Exodus 12:29-32.) Jehovah zou zijn volk van het nodige voorzien. (Vergelijk Exodus 16:4, 13-15 met Deuteronomium 8:3, 4.)

^ ¶6 Zie voor meer informatie over Gods beloften voor onze toekomst hfst. 3, 7 en 8 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.