Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

God geeft echt om ons — Hoe we dat weten

God geeft echt om ons — Hoe we dat weten

 God geeft echt om ons — Hoe we dat weten

HET is een oude maar belangrijke vraag, een vraag die mensen al duizenden jaren bezighoudt: als God van ons houdt, waarom is er dan zo veel lijden? U vindt waarschijnlijk ook dat als je van iemand houdt, je niet wilt dat die persoon lijdt. En als hij of zij problemen zou hebben, zou u proberen te helpen. Daarom denken veel mensen dat al het lijden in de wereld alleen maar laat zien dat God onmogelijk om ons kan geven. Het is dus belangrijk dat we eerst naar bewijzen kijken dat God echt van ons houdt, dat hij om ons geeft.

De schepping getuigt van Gods liefde

Jehovah God is „Degene die de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is, [heeft] gemaakt” (Handelingen 4:24). Als we erover nadenken wat Jehovah allemaal geschapen heeft, moeten we beslist concluderen dat hij om ons geeft. Denk bijvoorbeeld eens aan de dingen waar u van geniet. Houdt u van lekker eten? Jehovah had ook in maar één soort voedsel kunnen voorzien om ons leven in stand te houden. In plaats daarvan schiep hij een eindeloze verscheidenheid aan voedsel dat ons gehemelte streelt. Ook  heeft hij de aarde opgesierd met allerlei prachtige bomen, bloemen en landschappen die het leven plezierig en interessant maken.

Kijk ook eens naar de manier waarop we zijn gemaakt. Ons gevoel voor humor en ons vermogen om van muziek te genieten en schoonheid te waarderen, zijn niet nodig om ons leven in stand te houden — het zijn allemaal geschenken van God die ons leven verrijken. En denk eens aan uw contacten met anderen. We vinden het toch allemaal heerlijk met goede vrienden om te gaan of omhelsd te worden door iemand van wie we heel veel houden? Het vermogen om lief te hebben is op zich al een geschenk van een God die liefheeft! God heeft het vermogen om lief te hebben in de mens gelegd, en daarom moet die eigenschap wel deel uitmaken van Gods persoonlijkheid.

De Bijbel verzekert ons van Gods liefde

De Bijbel vertelt ons dat God liefde is (1 Johannes 4:8). Zijn liefde is niet alleen zichtbaar in de schepping maar blijkt ook uit zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel geeft bijvoorbeeld richtlijnen voor een goede gezondheid, moedigt tot matigheid in alle dingen aan en waarschuwt tegen dronkenschap en vraatzucht (1 Korinthiërs 6:9, 10).

De Bijbel geeft ook goede raad over menselijke relaties: we worden aangespoord om elkaar lief te hebben en anderen met respect, waardigheid en vriendelijkheid te behandelen (Mattheüs 7:12). De Bijbel veroordeelt praktijken en gewoonten die lijden veroorzaken: hebzucht, roddelen, jaloezie, overspel en moord. Als iedereen zijn best zou doen om de goede raad uit de Bijbel toe te passen, zou er wereldwijd beslist minder lijden zijn.

Maar het grootste bewijs van Gods liefde is dat hij zijn Zoon, Jezus, heeft gegeven om de mensheid los te kopen. Johannes 3:16 zegt: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.” Jehovah heeft dus al maatregelen getroffen om voorgoed een eind te maken aan de dood en aan elke vorm van lijden (1 Johannes 3:8).

Er zijn duidelijk heel veel bewijzen dat Jehovah van ons houdt. Het is dus logisch dat hij ons niet graag ziet lijden. Hij zal actie ondernemen om een eind te maken aan lijden. En we hoeven er niet over te speculeren: de Bijbel vertelt ons precies hoe hij dat zal doen.

[Illustratie op blz. 4]

Het vermogen om lief te hebben is een geschenk van een God die liefheeft