Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De „bestemde tijd” is nabij

De „bestemde tijd” is nabij

 De „bestemde tijd” is nabij

NET als de profeet Habakuk wilden ook de discipelen van Jezus heel graag dat er een eind kwam aan lijden. Toen ze hadden gehoord wat Gods koninkrijk zou doen om de situatie op aarde te verbeteren, vroegen ze aan Jezus: „Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid [in Koninkrijksmacht] en van het besluit van het samenstel van dingen?” (Mattheüs 24:3) Jezus antwoordde dat alleen Jehovah God de precieze tijd wist waarop het Koninkrijk het bestuur over de aarde volledig zou overnemen (Mattheüs 24:36; Markus 13:32). Maar Jezus en anderen voorzeiden wel bepaalde ontwikkelingen waaruit zou blijken dat die tijd nabij was. (Zie het kader rechts.)

Vindt u ook niet dat dit allemaal in deze tijd aan de orde van de dag is? Jezus voorzei ook dat er over de hele aarde een onderwijzingswerk gedaan zou worden. Hij zei: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).

Dat is precies wat er nu gebeurt. Jehovah’s Getuigen doen dat werk. In 236 landen vertellen ruim zeven miljoen Getuigen de mensen wat het Koninkrijk zal doen, en ze helpen hen om in overeenstemming te gaan leven met de rechtvaardige vereisten van God, die wil dat er een eind komt aan lijden en pijn. Blijf meer leren over Gods koninkrijk, en u zult het vooruitzicht hebben te leven in een wereld zonder lijden — voor eeuwig.

[Kader op blz. 8]

Bijbelteksten die op de laatste dagen wijzen

MATTHEÜS 24:6, 7; OPENBARING 6:4

• Oorlogen op ongekende schaal

MATTHEÜS 24:7; MARKUS 13:8

• Grote aardbevingen

• Voedseltekorten

LUKAS 21:11; OPENBARING 6:8

• Epidemieën

MATTHEÜS 24:12

• Toenemende wetteloosheid

• Verkoelen van liefde

OPENBARING 11:18

• Ruïneren van de aarde

2 TIMOTHEÜS 3:2

• Buitensporige liefde voor geld

• Ongehoorzaamheid aan ouders

• Overmatige eigenliefde

2 TIMOTHEÜS 3:3

• Gebrek aan natuurlijke genegenheid

• Mensen niet ontvankelijk voor enige overeenkomst

• Ontbreken van zelfbeheersing in alle lagen van de maatschappij

• Wijdverbreid verdwijnen van liefde voor het goede

2 TIMOTHEÜS 3:4

• Meer liefde voor genoegens dan liefde voor God

2 TIMOTHEÜS 3:5

• Velen beweren huichelachtig christenen te zijn

MATTHEÜS 24:5, 11; MARKUS 13:6

• Veel valse profeten actief

MATTHEÜS 24:9; LUKAS 21:12

• Vervolging van ware christenen

MATTHEÜS 24:39

• Mensen luisteren niet naar Bijbelse waarschuwingen

[Illustratie op blz. 8]

Wereldwijd onderwijzen Jehovah’s Getuigen anderen over Gods koninkrijk