Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zijn Jehovah’s Getuigen een protestantse religie?

Zijn Jehovah’s Getuigen een protestantse religie?

Veelgestelde vragen

Zijn Jehovah’s Getuigen een protestantse religie?

Jehovah’s Getuigen beschouwen zichzelf niet als een protestantse religie. Waarom niet?

Het protestantisme is in het zestiende-eeuwse Europa opgekomen in een poging de rooms-katholieke kerk te hervormen. Het woord ’protestant’ werd voor het eerst op de in 1529 gehouden Rijksdag van Spiers gebruikt voor de volgelingen van Maarten Luther. Sindsdien is de term in zwang geraakt voor al degenen die de grondbeginselen en doelstellingen van de Reformatie aanhangen. Een protestant wordt dan ook wel gedefinieerd als „een lid van een van de kerkelijke denominaties die het universele gezag van de paus ontkennen en de beginselen van de Reformatie onderschrijven, namelijk rechtvaardiging door geloof alleen, het priesterschap van alle gelovigen en het oppergezag van de Bijbel als de enige bron van geopenbaarde waarheid” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11de uitgave).

Hoewel Jehovah’s Getuigen het universele gezag van de paus ontkennen en van ganser harte het oppergezag van de Bijbel onderschrijven, verschillen ze in veel belangrijke opzichten van protestantse religies. Beschouw eens drie van die verschillen.

Punt één: Hoewel in protestantse geloofsrichtingen enkele onderdelen van de katholieke eredienst afgewezen worden, hebben de leiders van de Reformatie vastgehouden aan bepaalde katholieke dogma’s, zoals het geloof in de Drie-eenheid, het hellevuur en de onsterfelijkheid van de ziel. Jehovah’s Getuigen geloven echter dat die leerstellingen niet alleen in strijd zijn met de Bijbel maar ook een verwrongen beeld van God in de hand werken. (Zie blz. 4-7 van dit tijdschrift.)

Punt twee: Bij de godsdienst die Jehovah’s Getuigen voorstaan gaat het niet om een negatief protest maar om positief onderricht. Ze nemen de Bijbelse raad serieus: „Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar moet tegen iedereen vriendelijk zijn, een goede leraar, en geduldig. Hij moet zachtaardig zijn als hij mensen terechtwijst die aanvechten wat hij zegt” (2 Timotheüs 2:24, 25, The Jerusalem Bible). Jehovah’s Getuigen wijzen wel op tegenstrijdigheden tussen wat de Bijbel zegt en wat veel religieuze groeperingen leren, maar ze doen dat niet met de bedoeling andere religieuze organisaties te hervormen. In plaats daarvan is het hun doel oprechte afzonderlijke personen te helpen nauwkeurige kennis van God en van zijn Woord, de Bijbel, te verwerven (Kolossenzen 1:9, 10). Als mensen met een andere overtuiging het hardnekkig met hen oneens zijn, gaan Jehovah’s Getuigen vruchteloze debatten met hen uit de weg (2 Timotheüs 2:23).

Punt drie: In tegenstelling tot de protestantse beweging, die inmiddels in honderden denominaties versplinterd is, hebben Jehovah’s Getuigen nog altijd een verenigde mondiale broederschap. Als het op de Bijbelse leer aankomt, houden Jehovah’s Getuigen in ruim 230 landen zich aan Paulus’ raad om ’in overeenstemming met elkaar te spreken’. Er is geen verdeeldheid onder hen. Ze zijn in plaats daarvan echt „verenigd (...) in dezelfde geest en in dezelfde gedachtegang” (1 Korinthiërs 1:10). Ze streven er in hun eigen gelederen naar „de eenheid des geestes te bewaren in de verenigende band van vrede” (Efeziërs 4:3).