Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah laat ons kiezen

Jehovah laat ons kiezen

Nader dicht tot God

Jehovah laat ons kiezen

Deuteronomium 30:11-20

„IK HEB vaak een onredelijke angst gehad dat ik Jehovah ontrouw zou worden.” Dat zei een christelijke vrouw die door haar moeilijke jeugd het gevoel had dat ze gedoemd was te falen. Zijn we inderdaad willoze slachtoffers van onze omstandigheden? Nee. Jehovah God heeft ons een vrije wil gegeven, dus we kunnen zelf kiezen hoe we leven. Hij wil graag dat we de juiste keuzes maken, en zijn Woord, de Bijbel, vertelt ons hoe we dat kunnen doen. Sta eens stil bij de woorden van Mozes in Deuteronomium hoofdstuk 30.

Is het moeilijk erachter te komen wat God van ons vraagt en dat vervolgens te doen? * Mozes zegt: „Dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u, noch is het ver weg” (vers 11). Jehovah vraagt niet het onmogelijke van ons. Zijn vereisten zijn redelijk en haalbaar. Het is ook niet moeilijk ze te kennen. We hoeven niet ’naar de hemel op te stijgen’ of ’naar de andere kant van de zee over te steken’ om erachter te komen wat God van ons verwacht (vers 12, 13). De Bijbel vertelt ons duidelijk hoe we horen te leven (Micha 6:8).

Maar Jehovah dwingt ons niet hem te gehoorzamen. Mozes zegt: „Ik leg u heden waarlijk het leven en het goede, en de dood en het kwade voor” (vers 15). We hebben de vrijheid te kiezen tussen leven en dood, goed en kwaad. We kunnen ervoor kiezen God te aanbidden en te gehoorzamen en daarvoor gezegend te worden, of we kunnen ervoor kiezen hem niet te gehoorzamen en daar de gevolgen van te ondervinden. De keus is aan ons (vers 16-18; Galaten 6:7, 8).

Maakt het Jehovah iets uit welke keus we maken? Natuurlijk! Onder inspiratie van God zei Mozes: „Gij moet het leven kiezen” (vers 19). Maar hoe kiezen we het leven? Mozes zei daarover: „Door Jehovah, uw God, lief te hebben, door naar zijn stem te luisteren en door hem aan te hangen” (vers 20). Als we Jehovah gaan liefhebben, zullen we hem willen gehoorzamen en hem loyaal willen blijven, wat er ook gebeurt. Op die manier kiezen we het leven — de beste manier van leven nu, met het vooruitzicht op eeuwig leven in Gods komende nieuwe wereld (2 Petrus 3:11-13; 1 Johannes 5:3).

Mozes’ woorden zijn geruststellend voor ons. Wat we in deze slechte wereld ook meemaken, we zijn geen willoze slachtoffers en we zijn ook niet gedoemd te falen. Jehovah heeft ons waardigheid verleend door ons een vrije wil te geven. Daarom kunnen we ervoor kiezen Jehovah lief te hebben, naar hem te luisteren en hem trouw te blijven. Als we die keus maken, zal Jehovah onze inspanningen zegenen.

Het feit dat we de vrijheid hebben zelf de keus te maken om van Jehovah te houden en hem te dienen was een troost voor de vrouw die in de inleiding werd aangehaald. Ze vertelt: „Ik hou echt van Jehovah. Soms vergeet ik dat dat het belangrijkste is. Ik kan hem dus trouw blijven.” Met Jehovah’s hulp kunt u dat ook.

[Voetnoot]