Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Goed nieuws in 500 talen

Goed nieuws in 500 talen

Goed nieuws in 500 talen

IN HET heetst van een burgeroorlog in Rwanda vlucht een groepje vertalers uit hun huizen, met achterlating van hun bezittingen. Wat ze wel weten mee te pakken zijn hun laptops, en die nemen ze mee naar de vluchtelingenkampen. Waarom? Om door te kunnen gaan met het vertalen van Bijbelse publicaties in het Kinyarwanda.

Een jonge vrouw in Zuidoost-Azië typt tot diep in de nacht op haar computer, worstelend met vermoeidheid, hitte en de gebruikelijke stroomstoringen die haar vertaalwerk belemmeren. Haar doel? De deadline van de drukkerij te halen.

Die vertalers maken deel uit van een internationaal leger van zo’n 2300 vrijwilligers die op ruim 190 locaties werken. Ze variëren in leeftijd van twintig tot bijna negentig jaar en zetten zich onvermoeid in zodat mensen in vijfhonderd talen troost kunnen putten uit de Bijbelse boodschap (Openbaring 7:9).

Een veeltalige bevolking bereikt

De afgelopen jaren is het vertaalwerk van Jehovah’s Getuigen op ongekende schaal toegenomen. Zo werd De Wachttoren in 1985 simultaan in 23 talen gepubliceerd: destijds een opmerkelijke prestatie. Nu is De Wachttoren in 176 talen beschikbaar en worden alle uitgaven simultaan vervaardigd, zodat lezers overal ter wereld gelijktijdig dezelfde informatie kunnen bestuderen.

In zo’n vijftig talen is De Wachttoren het enige tijdschrift dat geregeld verschijnt. Waarom? Commerciële drukkerijen voelen er niet veel voor om lectuur in plaatselijke talen uit te geven. Maar Jehovah’s Getuigen schenken wereldwijd royaal bijdragen met de bedoeling dat het Woord van God en Bijbelse publicaties overal waar er behoefte aan is beschikbaar zijn (2 Korinthiërs 8:14).

Mensen stellen het erg op prijs over de Bijbelse boodschap in hun eigen taal te kunnen beschikken. Zo zijn er onlangs Bijbelse publicaties vervaardigd in het Miskito, een taal die door ongeveer 200.000 mensen in Nicaragua wordt gesproken. Een vrouw bestelde Mijn boek met bijbelverhalen * in het Miskito en toen het werd bezorgd, was er een plaatselijke predikant aanwezig. Op het zien van het prachtige boek wilde hij het zelf hebben. De vrouw weigerde het aan de predikant te geven, zelfs toen hij haar twintig kilo koffiebonen in ruil voor het boek aanbood!

Het afgelopen decennium zijn er Bijbelse publicaties vertaald in zo’n vijftien inheemse talen van Mexico, waaronder het Maya, Nahuatl en Tzotzil. In nog geen tien jaar is in dat land het aantal gemeenten van Jehovah’s Getuigen waar een inheemse taal of gebarentaal wordt gebezigd, toegenomen van 72 tot ruim 1200. De Getuigen planten dan wel de Bijbelse boodschap in het hart van mensen, maar ze laten het aan God over om de waarheidszaden te laten ontkiemen (1 Korinthiërs 3:5-7).

Een moderne Bijbelvertaling in 80 talen

De afgelopen jaren hebben Jehovah’s Getuigen hard gewerkt om de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift geheel of gedeeltelijk in tachtig talen te vervaardigen. Met welk resultaat? Een Zuid-Afrikaanse Getuige zei over de Bijbel in het Tswana: „Wat is dit een prachtig instrument. Het zal mijn waardering voor Gods Woord vergroten. De gebruikte taal is makkelijk te lezen en prettig.” Iemand uit Mozambique die Tsonga leest, schreef: „Ondanks alle andere Bijbelse publicaties was geen bijbel hebben net zoiets als donder en bliksem zonder regen! Maar de regens vielen toen de Nieuwe-Wereldvertaling in het Tsonga verscheen.”

Degenen die het goede nieuws dat in de Bijbel staat, vertalen en verbreiden, vervullen een oude profetie. Het was Jezus Christus zelf die zei: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).

[Voetnoot]

^ ¶8 Uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Grafiek op blz. 25]

(Zie publicatie voor volledig gezette tekst)

NIEUWE-WERELDVERTALING

In zijn geheel ofgedeeltelijk beschikbaar

1950 (1)

1970 (7)

1990 (13)

2000 (36)

2010 (80)

ANDERE PUBLICATIES

1950 (88)

1960 (125)

1970 (165)

1980 (190)

1990 (200)

2010 (500)

(...) = AANTAL TALEN

[Illustraties op blz. 24, 25]

Zo’n 2300 vrijwilligers vertalen Bijbelse lectuur in 500 talen

BENIN

SLOVENIË

ETHIOPIË

GROOT-BRITTANNIË