Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De Bijbel verandert levens

De Bijbel verandert levens

De Bijbel verandert levens

Waarom maakte een man wiens leven draaide om motoren, drugs en sport de keus God fulltime te dienen? Wat bewoog een beroepsgokker ertoe met zijn verslaving te breken en zijn gezin door middel van een respectabele baan te onderhouden? Wat motiveerde een jonge vrouw die als Getuige van Jehovah was opgevoed maar niet meer volgens Bijbelse normen leefde, om haar leven te veranderen? Hier volgt hun verhaal.

 

NAAM: TERRENCE J. O’BRIEN

LEEFTIJD: 57

LAND VAN HERKOMST: AUSTRALIË

VOORGESCHIEDENIS: EXPERIMENTEERDE MET DRUGS, WAS GEK OP MOTOREN

MIJN VERLEDEN: Ik ben opgegroeid in de bedrijvige stad Brisbane, de hoofdstad van de staat Queensland. Mijn familie was katholiek, maar na mijn achtste gingen we niet meer naar de kerk en we praatten nooit over geloof. Toen ik tien was, verhuisde ons gezin naar de Gold Coast. We woonden vlak bij het strand, en als tiener was ik altijd aan het zwemmen en surfen.

Toch heb ik geen gelukkige jeugd gehad. Mijn vader liet ons gezin in de steek toen ik acht was. Mijn moeder hertrouwde, en drank en ruzies waren in ons gezin aan de orde van de dag. Op een avond zat ik na een erg heftige ruzie van mijn ouders op de rand van mijn bed en zwoer dat ik, als ik ooit trouwde, nooit ruzie met mijn vrouw zou maken. Maar ondanks de problemen vormden wij — moeder, stiefvader en zes kinderen — een hecht gezin.

Toen ik tegen de twintig was, werden veel van mijn leeftijdgenoten opstandig. Ze experimenteerden met tabak, wiet en andere drugs en dronken veel alcohol. Ik had dezelfde zorgeloze leefstijl als mijn leeftijdgenoten. Ik was ook gek op motorrijden. Hoewel ik betrokken raakte bij een aantal ernstige ongelukken, bleef ik motorrijden en besloot ik van het ene eind van Australië naar het andere te rijden.

Ondanks al mijn vrijheid voelde ik me vaak depressief als ik nadacht over de toestand in de wereld en hoe onverschillig de meeste mensen stonden tegenover de problemen van de mensheid. Ik verlangde ernaar de waarheid over God, religie en de wereldtoestanden te weten. Maar toen ik mijn vragen stelde aan twee katholieke priesters, was ik teleurgesteld over hun antwoorden. Ik praatte over dezelfde onderwerpen met verschillende protestantse geestelijken, maar ook hun antwoorden stelden me niet tevreden. Toen regelde een vriend een afspraak voor me met Eddie, een Getuige van Jehovah. Ik had vier gesprekken met Eddie, en elke keer gaf hij aan de hand van de Bijbel antwoord op mijn vragen. Vanaf het allereerste gesprek besefte ik dat ik iets bijzonders gevonden had. Maar op dat moment zag ik er het nut niet van in mijn leefstijl te veranderen.

HOE DE BIJBEL MIJN LEVEN VERANDERDE: Tijdens mijn reis door Australië had ik gesprekken met andere Getuigen die ik onderweg tegenkwam. Maar terug in Queensland had ik een halfjaar geen contact meer met de Getuigen.

Toen ik op een dag na mijn werk onderweg was naar huis, zag ik twee keurig geklede mannen met een tas in hun hand lopen, en ik vermoedde dat het Getuigen van Jehovah waren. Ik stapte op hen af, vroeg of ze Getuigen waren en vroeg toen om Bijbelstudie. Ik begon meteen de vergaderingen van de Getuigen te bezoeken en ging zelfs naar een groot congres dat in 1973 in Sydney werd gehouden. Maar toen mijn familie, en vooral mijn moeder, erachter kwam waar ik mee bezig was, waren ze erg van streek. Om die en andere redenen verbrak ik het contact met de Getuigen. Een jaar lang liet ik me in beslag nemen door mijn andere grote hobby: cricket.

Uiteindelijk ging ik echter inzien dat ik me alleen echt gelukkig had gevoeld toen ik met Jehovah’s Getuigen de Bijbel bestudeerde. Ik zocht weer contact met hen en begon de vergaderingen te bezoeken. Ik verbrak ook de omgang met mijn vrienden die drugs gebruikten.

Wat me echt motiveerde om die veranderingen aan te brengen, was wat ik leerde over de Bijbelse figuur Job. Ik kreeg Bijbelstudie van Bill, een vriendelijke maar ferme oudere Getuige. Nadat we het verhaal van Job hadden besproken, vroeg Bill wie Satan er nog meer van beschuldigd had dat ze God alleen halfslachtig dienden (Job 2:3-5). Ik noemde alle Bijbelse personages die ik kende, en Bill zei geduldig: „Ja inderdaad, die ook.” Toen keek hij me aan en zei: „Satan zegt dat ook over jou!” Ik viel bijna van mijn stoel. Ik had wel ingezien dat wat ik leerde klopte, maar nu begreep ik waarom ik er iets mee moest doen. Vier maanden later werd ik als een van Jehovah’s Getuigen gedoopt.

DE VOORDELEN: Ik moet er niet aan denken hoe mijn leven eruit zou hebben gezien als ik niet geleerd had me aan Bijbelse normen te houden. Waarschijnlijk zou ik nu niet meer geleefd hebben. Veel van mijn vroegere vrienden zijn overleden aan de drugs of de drank. Ze waren ook niet gelukkig getrouwd. Ik neem aan dat mijn leven net zo geweest zou zijn.

Ik ben nu getrouwd, en mijn vrouw, Margaret, en ik werken met veel plezier op het Australische bijkantoor van Jehovah’s Getuigen. Geen van mijn familieleden is Jehovah gaan dienen. Maar door de jaren heen hebben Margaret en ik de Bijbel bestudeerd met verschillende personen, onder wie enkele echtparen, die net als ik hun leven hebben veranderd. Daar hebben we veel geweldige vrienden aan overgehouden. Bovendien heeft Margaret, die als Getuige is opgevoed, me geholpen de belofte te houden die ik bijna veertig jaar geleden deed. We zijn inmiddels al meer dan 25 jaar gelukkig getrouwd. Hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn, hebben we tot dusver geen ruzie gehad. We zijn allebei van mening dat we dat aan de Bijbel te danken hebben.

 

NAAM: MASAHIRO OKABAYASHI

LEEFTIJD: 39

LAND VAN HERKOMST: JAPAN

VOORGESCHIEDENIS: GOKKER

MIJN VERLEDEN: Ik ben opgegroeid in Iwakura, een vrij kleine plaats. Met de trein is het ongeveer een halfuur naar Nagoya. Ik herinner me mijn vader en moeder als vriendelijke mensen. Maar later kwam ik erachter dat mijn vader een yakuza (gangster) was, die ons gezin van vijf personen een tijdlang onderhield met criminele activiteiten. Hij was een zware drinker, en toen ik twintig was overleed hij aan levercirrose.

Mijn vader was een Koreaan, en om die reden werden we vaak door onze omgeving gediscrimineerd. We hadden ook andere problemen en als tiener was ik ongelukkig. Ik ging naar de middelbare school, maar ik spijbelde veel en na een jaar hield ik het voor gezien. Ik was al bekend bij de politie en omdat ik ook nog eens half Koreaans was, was het niet makkelijk een baan te vinden. Uiteindelijk vond ik werk, maar toen kreeg ik iets aan mijn knieën en kon ik geen lichamelijk werk meer doen.

Ik begon geld te verdienen met het spelen van pachinko, een vorm van gokken waarbij een soort flipperkast wordt gebruikt. Inmiddels woonde ik samen, en mijn vriendin wilde graag dat ik een normale baan zocht en met haar trouwde. Maar ik verdiende veel geld met gokken en wilde mijn leefstijl niet veranderen.

HOE DE BIJBEL MIJN LEVEN VERANDERDE: Op een dag kwam er een Getuige van Jehovah aan de deur en hij gaf me het boek Leven — Hoe is het ontstaan? Door evolutie of door schepping? Over die vraag had ik nog nooit nagedacht. Maar na het boek gelezen te hebben, wilde ik meer over de Bijbel weten. Ik had me altijd afgevraagd wat er bij de dood gebeurt. De duidelijke antwoorden uit de Bijbel op deze en andere vragen gaven me het gevoel dat de schellen me van de ogen gevallen waren.

Ik zag in dat ik moest toepassen wat ik uit de Bijbel leerde. Dus ik trouwde, stopte met roken, liet mijn lange, geblondeerde haar knippen en ging me netjes kleden. Ook stopte ik met gokken.

Het was beslist niet makkelijk om te veranderen. Het lukte me bijvoorbeeld niet om op eigen kracht met roken te stoppen. Maar vurige gebeden en vertrouwen in Jehovah God gaven me de kracht. De eerste baan die ik kreeg nadat ik pachinko had opgegeven, was ook een echte uitdaging voor me. Ik verdiende maar half zoveel als met gokken, en het werk was zwaar en gaf me veel stress. Eén Bijbeltekst die me door die moeilijke tijd heen heeft geholpen is Filippenzen 4:6, 7. Daar staat: „Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus.” In mijn geval is die belofte al vaak uitgekomen.

DE VOORDELEN: Toen ik met de Getuigen de Bijbel begon te bestuderen, was mijn vrouw daar eerst niet blij mee. Maar toen ze zag hoe mijn gedrag veranderde, kwam ze bij de studie zitten en ging ze met me mee naar de bijeenkomsten van de Getuigen. We zijn nu allebei Getuigen van Jehovah. Het is een grote zegen om God samen te kunnen dienen!

Voordat ik de Bijbel begon te bestuderen, dacht ik dat ik best gelukkig was. Maar nu weet ik wat echt geluk is. Het is absoluut niet makkelijk om je aan Bijbelse normen te houden, maar ik weet zeker dat het de beste manier van leven is.

 

NAAM: ELIZABETH JANE SCHOFIELD

LEEFTIJD: 35

LAND VAN HERKOMST: GROOT-BRITTANNIË

VOORGESCHIEDENIS: LEEFDE VOOR DE WEEKENDS

MIJN VERLEDEN: Ik kom uit Hardgate, een stadje net buiten Glasgow. Toen ik zeven was, begon mijn moeder, die een Getuige van Jehovah was geworden, me dingen uit de Bijbel te leren. Maar tegen de tijd dat ik zeventien was, had ik meer interesse voor plezier maken met mijn schoolvrienden, met wie ik uitging, naar heavy metal luisterde en alcohol dronk. Over geestelijke zaken dacht ik totaal niet na. Ik leefde helemaal voor de weekends. Maar dat veranderde allemaal toen ik 21 was.

Ik ging een paar familieleden in Noord-Ierland opzoeken. Daar zag ik een protestantse Oranjemars. Ik was geschokt door de diepe haat en het vooroordeel tussen protestanten en katholieken. In feite werd ik erdoor wakker geschud. Ik dacht terug aan de dingen die mijn moeder me uit de Bijbel had geleerd en ik besefte dat God nooit zijn goedkeuring zou geven aan mensen die zijn liefdevolle maatstaven negeerden. Toen ging ik inzien dat ik alleen maar bezig was geweest met mezelf en had genegeerd hoe God wilde dat ik leefde. Ik besloot dat ik terug in Schotland serieus zou onderzoeken wat de Bijbel leert.

HOE DE BIJBEL MIJN LEVEN VERANDERDE: De eerste keer dat ik in mijn woonplaats weer naar een bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen ging, voelde ik me ongemakkelijk en nerveus. Maar iedereen was heel vriendelijk tegen me en ik voelde me welkom. Terwijl ik begon toe te passen wat ik uit de Bijbel leerde, besteedde een heel aardig gemeentelid extra aandacht aan me. Ze hielp me echt om me weer een deel van de gemeente te voelen. Mijn vroegere vrienden bleven me vragen om mee uit te gaan, maar ik zei tegen ze dat ik me nu serieus aan Bijbelse normen wilde houden. Uiteindelijk lieten ze me met rust.

In het verleden had ik de Bijbel als niet veel meer dan een boek met regels gezien. Nu veranderde mijn houding. Ik ging de Bijbelse personages zien als echte mensen met gevoelens en zwakheden, net als ik. Ook zij hadden fouten gemaakt, maar Jehovah God vergaf hun die als ze oprecht spijt hadden. Hoewel ik God als jongere de rug had toegekeerd, kreeg ik het vertrouwen dat hij me zou vergeven en mijn fouten zou vergeten als ik mijn best deed zijn goedkeuring te krijgen.

Ik was ook diep onder de indruk van het gedrag van mijn moeder. Hoewel ik God in de steek had gelaten, was zij hem trouw gebleven. Door haar standvastige voorbeeld realiseerde ik me dat Jehovah dienen de moeite waard was. Toen ik als kind met mijn moeder meeging om van huis tot huis te prediken, vond ik dat niet leuk en kon ik me niet voorstellen dat ik uren aan de prediking zou besteden. Maar nu besloot ik Jezus’ belofte in Mattheüs 6:31-33 uit te testen. Daar zei hij: „Weest dus nooit bezorgd en zegt niet: ’Wat zullen wij eten?’, of: ’Wat zullen wij drinken?’, of: ’Wat zullen wij aantrekken?’ (...) Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Blijft dan eerst het koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, en al deze andere dingen zullen u worden toegevoegd.” Kort nadat ik als een van Jehovah’s Getuigen was gedoopt, gaf ik mijn fulltimebaan op, zocht parttimewerk en ging een groot deel van mijn tijd aan de prediking besteden.

DE VOORDELEN: In de tijd waarin ik als jongere alleen maar voor de weekends leefde, had ik nooit voldoening. Ik leidde een leeg leven. Nu ik Jehovah met hart en ziel dien, heb ik wel voldoening. Mijn leven heeft inhoud en een doel. Ik ben inmiddels getrouwd, en mijn man en ik bezoeken elke week een andere gemeente van Jehovah’s Getuigen om die aan te moedigen. Ik vind dit werk het grootste voorrecht dat ik zou kunnen hebben. Ik ben Jehovah heel dankbaar dat hij me een tweede kans heeft gegeven!

[Inzet op blz. 27]

„Vanaf het allereerste gesprek besefte ik dat ik iets bijzonders gevonden had. Maar op dat moment zag ik er het nut niet van in mijn leefstijl te veranderen”

[Inzet op blz. 29]

’Het lukte me niet om op eigen kracht met roken te stoppen. Maar vurige gebeden en vertrouwen in Jehovah God gaven me de kracht’

[Inzet op blz. 30]

„In het verleden had ik de Bijbel als niet veel meer dan een boek met regels gezien. Nu veranderde mijn houding. Ik ging de Bijbelse personages zien als echte mensen met gevoelens en zwakheden, net als ik”