Doorgaan naar inhoud

 Om met uw kinderen te lezen

Sem leefde in twee slechte werelden

Sem leefde in twee slechte werelden

NOACHS zoon Sem overleefde het einde van een wereld en leefde toen verder in een andere wereld. Weet je waarom de eerste wereld waarin hij leefde vernietigd werd en hoe hij samen met zijn familie in een tweede wereld kon leven? — * Daar gaat dit verhaal over.

Toen Sem jong was, waren de mensen erg slecht, zegt de Bijbel. Ze dachten alleen maar aan slechte dingen. Weet je wat God daarom deed? — Hij bracht een vloed, een overstroming, om die slechte wereld te vernietigen. De apostel Petrus schreef dat de wereld van die tijd vernietigd werd door water (Genesis 6:5; 2 Petrus 3:6).

Begrijp je waarom God die wereld vernietigd heeft? — De mensen waren slecht, en ze dachten alleen maar aan slechte dingen. Jezus zei dat de mensen vóór de Vloed plezier maakten door te eten, te drinken en te trouwen. Hij zei ook dat ze niet opletten totdat de Vloed kwam en iedereen wegspoelde (Mattheüs 24:37-39).

Waar letten die mensen niet op? — Sems vader, Noach, was „een prediker van rechtvaardigheid”, maar de mensen luisterden niet naar wat hij zei. Noach luisterde naar God en bouwde een ark, een soort boot, waarin hij en zijn gezin de Vloed konden overleven. Alleen Noach, zijn vrouw, hun zoons Sem, Cham en Jafeth en hun vrouwen deden wat God van hen vroeg. De andere mensen deden alleen waar ze zelf zin in hadden, en daarom werden ze door de Vloed vernietigd (2 Petrus 2:5; 1 Petrus 3:20).

Ongeveer een jaar na het begin van de Vloed stapten Sem en zijn familie uit de ark op droge grond. Alle slechte mensen waren weg, maar dat veranderde al snel. Kanaän, de zoon van Sems broer Cham, deed iets wat zo erg was dat Noach zei: ’Vervloekt zal Kanaän zijn.’ Nimrod, een kleinzoon van Cham, was ook slecht. Hij was tegen de ware God, Jehovah, en hij zei tegen de mensen dat ze een hoge toren moesten bouwen zodat ze beroemd zouden worden.  Die toren werd Babel genoemd. Hoe zullen Sem en zijn vader dat gevonden hebben? — (Genesis 9:25; 10:6-10; 11:4, 5)

Ze waren verdrietig, en Jehovah ook. Weet je wat Jehovah deed? — Hij bracht de taal van de mensen in de war, zodat ze elkaar niet meer konden verstaan. Daardoor moesten de mensen ophouden met bouwen en op andere plaatsen gaan wonen met de mensen die dezelfde taal spraken (Genesis 11:6-9). Maar God veranderde de taal van Sem en zijn familie niet. Op die manier konden ze dicht bij elkaar blijven en elkaar helpen God te dienen. Weet je hoe lang Sem God heeft gediend? —

Sem werd zeshonderd jaar oud. Hij leefde 98 jaar vóór de Vloed en nog 502 jaar daarna. Hij heeft Noach vast geholpen de ark te bouwen en de mensen te waarschuwen voor de Vloed. Maar wat heeft Sem volgens jou gedaan in de meer dan vijfhonderd jaar na de Vloed? — Noach noemde Jehovah „Sems God”. Sem is Jehovah dus blijven dienen en hij heeft zijn gezin geholpen hetzelfde te doen. Uit zijn familie kwamen later in de geschiedenis Abraham, Sara en Isaäk (Genesis 9:26; 11:10-31; 21:1-3).

Denk eens aan de wereld van nu, die sinds de tijd van Sem steeds slechter is geworden. Wat zal daarmee gebeuren? — De Bijbel zegt dat er een eind aan zal komen. Maar er wordt ook in beloofd: „Wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid.” Als we Gods wil doen, kunnen we dus het einde van deze wereld overleven. Met Gods hulp kunnen we dan eeuwig in geluk op aarde leven! — 1 Johannes 2:17; Psalm 37:29; Jesaja 65:17.

^ ¶3 Als u een kind voorleest, kunt u bij het streepje even pauzeren om het kind iets te laten zeggen.