Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De heilige geest — Een kracht die u nodig hebt in uw leven

De heilige geest — Een kracht die u nodig hebt in uw leven

 De heilige geest — Een kracht die u nodig hebt in uw leven

„WERP mij niet weg van voor uw aangezicht; en uw heilige geest, o neem die niet van mij weg” (Psalm 51:11). Dat was koning Davids vurige gebed toen hij een vreselijke fout had begaan.

David had in zijn leven vaak de kracht van de heilige geest ervaren. Toen hij nog een tiener was, had die geest hem de kracht gegeven om Goliath, een gigantische soldaat, te verslaan (1 Samuël 17:45-50). Gods geest had hem ook in staat gesteld enkele van de mooiste psalmen te schrijven die ooit zijn gecomponeerd. „De geest van Jehovah was het die door mij heeft gesproken, en zijn woord was op mijn tong”, zei David (2 Samuël 23:2).

Jezus Christus zelf heeft bevestigd dat de heilige geest een rol speelde in Davids leven. Hij zei eens tegen zijn toehoorders: „David zelf heeft door de heilige geest gezegd: ’Jehovah heeft tot mijn Heer gezegd: „Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel”’” (Markus 12:36; Psalm 110:1). Jezus wist dat David bij het schrijven van zijn psalmen door heilige geest werd geleid. Kan diezelfde heilige geest ons helpen?

 „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden”

U zult misschien nooit een psalm schrijven. Maar het zou heel goed kunnen dat u voor problemen staat die net zo gigantisch zijn als de reus Goliath. Neem bijvoorbeeld Isabel. * Haar man verliet haar voor een jongere vrouw. Hij liet haar achter met enorme schulden, en hij gaf haar geen financiële ondersteuning om voor hun twee dochtertjes te zorgen. „Ik voelde me verraden en als een stuk vuil behandeld”, zegt ze. „Toch heb ik vanaf het moment dat hij me verliet de steun van Gods heilige geest gevoeld.”

Verwachtte Isabel die heilige geest vanzelf te krijgen? Nee, ze smeekte God er elke dag om. Ze wist dat ze Gods kracht nodig had om haar te helpen de toekomst moedig onder ogen te zien, goed voor haar kinderen te zorgen en haar verbrijzelde gevoel van eigenwaarde weer op te bouwen. Ze volgde Jezus’ raad op: „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden; blijft zoeken, en gij zult vinden; blijft kloppen, en er zal u opengedaan worden” (Mattheüs 7:7).

Ook Roberto voelde dat hij Gods geest nodig had, maar dan om andere redenen. Hij was verslaafd aan tabak en hasj, en dat rookte hij aan één stuk door. Hij vocht twee lange jaren tegen zijn verslaving en had verschillende keren een terugval. „Als je met drugs stopt, word je door een intens verlangen gekweld”, zegt Roberto. „Je lichaam schreeuwt om drugs, dag in, dag uit.”

Roberto vervolgt: „Maar ik was vastbesloten mijn leven te veranderen om God op een aanvaardbare manier te kunnen dienen. Ik probeerde mijn geest met positieve gedachten uit de Bijbel te vullen. Ik bad elke dag vurig; ik vroeg God of hij me de kracht wilde geven om mijn leven in het reine te brengen. Ik wist dat ik het niet alleen kon. En ik merkte dat Jehovah mijn gebeden verhoorde, vooral als ik ontmoedigd was door een terugval. Ik geloof echt dat Gods heilige geest me nieuwe kracht heeft gegeven; zonder zijn geest zou ik nooit van mijn verslaving afgekomen zijn” (Filippenzen 4:6-8).

„Opvaren met vleugels als arenden”

Net als Isabel en Roberto hebben miljoenen Getuigen van Jehovah de kracht van de heilige geest in hun leven ervaren. Jehovah’s heilige geest — de kracht achter de schepping van het heelal — kan ook u ter beschikking staan als u dat wilt. God is graag bereid u zijn geest te geven als u daar oprecht om vraagt. Maar om die geest te ontvangen, moet u de waarheid over God te weten komen en serieus proberen zijn wil te doen (Jesaja 55:6; Hebreeën 11:6).

De heilige geest kan u de kracht geven om te doen wat God van ons vraagt en opgewassen te zijn tegen elk probleem dat zich in uw leven voordoet. De Bijbel verzekert ons: „Hij [Jehovah] geeft de vermoeide kracht, en degene zonder dynamische energie schenkt hij volledige sterkte in overvloed. (...) Wie op Jehovah hopen, zullen nieuwe kracht verkrijgen. Zij zullen opvaren met vleugels als arenden. Zij zullen rennen en niet mat worden; zij zullen wandelen en niet moe worden” (Jesaja 40:28-31).

[Voetnoot]

^ ¶6 Sommige namen zijn veranderd.

[Inzet op blz. 8]

’Ik bad elke dag vurig; ik vroeg God of hij me kracht wilde geven. Ik wist dat ik het niet alleen kon. En ik merkte dat hij mijn gebeden verhoorde’

 [Kader/Illustraties op blz. 7]

HOE DE HEILIGE GEEST IS AANGEWEND

God gebruikte de heilige geest om de aarde en de rest van het heelal te scheppen. „Hoe talrijk zijn uw werken, o Jehovah! Gij hebt ze alle in wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw voortbrengselen”, zei de psalmist. „Zendt gij uw geest uit, zij worden geschapen” (Psalm 104:24, 30; Genesis 1:2; Job 33:4).

Onder inspiratie van de heilige geest schreven godvrezende mannen de Bijbel. „De gehele Schrift is door God geïnspireerd”, schreef de apostel Paulus (2 Timotheüs 3:16). Het Griekse woord voor „door God geïnspireerd” betekent letterlijk „door God geademd”. Jehovah’s adem, zijn geest, leidde de gedachten van de Bijbelschrijvers, zodat ze „het woord van God” overbrachten (1 Thessalonicenzen 2:13).

De heilige geest stelde Gods aanbidders in staat nauwkeurig de toekomst te voorzeggen. De apostel Petrus legde uit dat „geen profetie der Schrift door enige eigen uitlegging ontstaat. Want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd” (2 Petrus 1:20, 21; Joël 2:28).

De heilige geest hielp Jezus en andere godvrezende mannen het goede nieuws van Gods koninkrijk te prediken en wonderen te doen. Jezus zei: „Jehovah’s geest is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd om de armen goed nieuws bekend te maken, hij heeft mij uitgezonden om de gevangenen vrijlating te prediken en de blinden herstel van gezicht” (Lukas 4:18; Mattheüs 12:28).

 [Kader/Illustraties op blz. 9]

HOE DE HEILIGE GEEST ONS KAN HELPEN

De heilige geest kan u de kracht geven om verleiding te weerstaan en schadelijke gewoonten te overwinnen. Paulus zei: „God is getrouw, en hij zal niet toelaten dat gij wordt verzocht boven hetgeen gij kunt dragen, maar met de verzoeking zal hij ook voor de uitweg zorgen, opdat gij ze kunt doorstaan” (1 Korinthiërs 10:13).

De heilige geest kan u helpen goede eigenschappen te ontwikkelen. „De vrucht van de geest (...) is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22, 23).

De heilige geest kan u sterken om beproevingen te verduren. „Voor alle dingen bezit ik de sterkte door hem die mij kracht verleent” (Filippenzen 4:13).