Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bestaat de Duivel echt?

Bestaat de Duivel echt?

 Veelgestelde vragen

Bestaat de Duivel echt?

De Bijbel leert dat Satan de Duivel een echt bestaand persoon is. Maar Bijbelcritici spotten met dat idee. Ze zeggen dat Satan gewoon het kwaad in de mens is.

Moet het ons verbazen dat er verwarring bestaat over de ware identiteit van Satan? Absoluut niet. Ter illustratie: een misdadiger kan op de plaats van een misdrijf zijn vingerafdrukken wegvegen om zijn identiteit te verbergen en zo onopgemerkt doorgaan met zijn illegale activiteit. Satan is als een crimineel meesterbrein dat graag achter de schermen invloed uitoefent door morele verdorvenheid te bevorderen. Jezus maakte duidelijk dat Satan verantwoordelijk is voor de slechte toestand waarin de mensheid verkeert. Jezus noemde Satan „de heerser van deze wereld” (Johannes 12:31).

Hoe is de Duivel tot bestaan gekomen? Hij werd oorspronkelijk geschapen als een volmaakt geestelijk schepsel in de hemel. Maar deze opstandige engel maakte zichzelf tot de Duivel toen hij geobsedeerd raakte door het verlangen dat mensen hem zouden aanbidden in plaats van God. In de Bijbel staat een gesprek opgetekend dat hier op aarde plaatsvond tussen Satan en Jezus en waarin de Duivel zijn zelfzuchtige ambitie onthult. Satan probeerde Jezus ertoe te brengen ’neer te vallen en een daad van aanbidding jegens hem te verrichten’ (Mattheüs 4:8, 9).

Ook in gesprekken met God, die in het boek Job staan opgetekend, onthulde Satan zijn motieven. Hij laat zich er door niets van weerhouden mensen ertoe te brengen God de rug toe te keren (Job 1:13-19; 2:7, 8).

Sta eens stil bij het volgende: als Satan een gesprek met Jehovah God en Jezus Christus had, hoe kan Satan dan ooit gewoon het kwaad in anderen voorstellen? Er is absoluut geen kwaad in God of zijn Zoon te vinden! Het is dus duidelijk dat Satan een echt persoon is, een verdorven geestelijk schepsel dat geen respect voor Jehovah of voor Jezus heeft.

De verdorven staat waarin de mensheid nu verkeert, getuigt ervan dat er echt een Duivel bestaat. De naties van deze wereld laten overschotten aan voedsel verrotten terwijl mensen in die landen van honger sterven. Ze leggen voorraden massavernietigingswapens aan om elkaar te kunnen uitmoorden. Ze vervuilen ook het milieu. Toch zijn de meeste mensen blind voor de oorzaak van dat verschrikkelijke, zelfdestructieve gedrag. Hoe komt dat?

De Bijbel onthult dat Satan „de geest van de ongelovigen heeft verblind” (2 Korinthiërs 4:4). Hij gebruikt een onzichtbare organisatie om de mensheid te manipuleren. Hij is „de heerser der demonen” (Mattheüs 12:24). Net als een leider van een georganiseerde misdaadbende een groot illegaal netwerk kan leiden zonder zichzelf bekend te maken aan iedereen die erbij betrokken is, gebruikt Satan zijn bedrieglijke organisatie van goddeloze engelen om grote aantallen mensen in zijn macht te houden. Die mensen zijn zich over het algemeen niet bewust van zijn rol of invloed.

Wat kunnen we dankbaar zijn dat de Bijbel de Duivel en zijn organisatie ontmaskert! Zo kunnen we stappen ondernemen om de invloed van de Duivel te weerstaan. De Bijbel spoort ons aan: „Onderwerpt u (...) aan God; maar weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7).