Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

1. Vraag de Auteur om hulp

1. Vraag de Auteur om hulp

 Hulp om de Bijbel te begrijpen

1. Vraag de Auteur om hulp

„Ik heb een tijdje de gewoonte gehad de Bijbel te lezen voordat ik naar bed ging”, vertelt Ninfa, die in Italië woont. „Dat deed ik omdat ik besefte dat het Gods Woord is, en al hield ik niet van lezen, ik wilde weten wat God in de Bijbel geschreven had. Ik had me voorgenomen de hele Bijbel te lezen. In het begin ging het makkelijk, maar later kwam ik bij gedeelten die ik moeilijk vond, en toen ben ik ermee opgehouden.”

HERKENT u de ervaring van Ninfa? Dan bent u niet de enige. Toch wil de Auteur van de Bijbel, Jehovah God, dat u zijn Woord begrijpt, zoals we in het vorige artikel hebben gezien. Maar hoe komt u aan zo’n begrip? Een eerste stap is dat u de Auteur om hulp vraagt.

Jezus’ apostelen werden als „ongeletterde en gewone mensen” beschouwd omdat ze geen religieus onderwijs hadden gevolgd aan de rabbijnse scholen (Handelingen 4:13). Toch gaf Jezus hun de verzekering dat ze Gods Woord konden begrijpen. Hoe dan? Jezus legde uit: „De helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal u alle dingen leren” (Johannes 14:26). Door die heilige geest of werkzame kracht schiep God de aarde en al het leven erop (Genesis 1:2). Hij gebruikte die geest ook om zo’n veertig schrijvers ertoe te inspireren zijn gedachten in de Bijbel op te tekenen  (2 Petrus 1:20, 21). Mensen die de Bijbel willen begrijpen, kunnen een beroep doen op die geest.

Hoe kunt u Gods heilige geest ontvangen? U moet er in geloof om vragen. Misschien moet u er zelfs herhaaldelijk om vragen. „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden”, zei Jezus. „Als gij (...) goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan de Vader in de hemel heilige geest geven aan wie hem erom vragen!” (Lukas 11:9, 13) Jehovah geeft graag heilige geest aan mensen die hem er in alle oprechtheid om vragen. Die werkzame kracht kan u helpen de betekenis te begrijpen van de geïnspireerde woorden die duizenden jaren geleden in de Bijbel werden opgetekend. Gods geest kan u ook de wijsheid geven die nodig is om iets met de krachtige boodschap uit de Bijbel te gaan doen, om uw leven ernaar in te richten (Hebreeën 4:12; Jakobus 1:5, 6).

Bid daarom telkens tot God als u ervoor gaat zitten om de Bijbel te lezen, en vraag hem om heilige geest om u te helpen zijn Woord te begrijpen.