Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bethel in Brooklyn: Honderd jaar historie

Bethel in Brooklyn: Honderd jaar historie

Bethelhuis Columbia Heights 122-124

Hicks Street 13-17 (1909-1918)

VOOR de stad New York was 1909 een gedenkwaardig jaar. De Queensboro Bridge werd geopend, een brug die de wijk Queens met Manhattan verbond, en met de opening van de Manhattan Bridge kwam er een extra verbinding tussen Manhattan en Brooklyn.

Het was ook een gedenkwaardig jaar voor Jehovah’s Getuigen. Eerder had Charles Taze Russell, de president van de Watch Tower Bible and Tract Society (de rechtspersoon waarvan Jehovah’s Getuigen gebruikmaken) gezien dat er mogelijkheden waren om de prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk uit te breiden (Mattheüs 24:14). Hij meende dat dit een stuk eenvoudiger gerealiseerd kon worden als het hoofdkantoor van dit genootschap van Pittsburgh (Pennsylvania) naar Brooklyn (New York) zou worden verplaatst. In 1908 begonnen de voorbereidingen en in het begin van het jaar daarop vond de verhuizing plaats.

Waarom naar Brooklyn?

Degenen die destijds de leiding hadden over het predikingswerk wisten dat evangeliseren via preken die in kranten werden afgedrukt  een doeltreffende methode was om de Bijbelse boodschap te verspreiden. Tegen 1908 verschenen de wekelijkse Bijbelse preken van Russell zelfs in elf kranten, met een totale oplage van 402.000.

Maar Russell schreef: „Broeders die de werkwijze van kranten kennen (...) verzekeren ons dat als de wekelijkse preken vanuit een [groter centrum] zouden komen, dat mogelijk zou resulteren in de publicatie van de preken in alle delen van de Verenigde Staten; dat er binnen een jaar honderden kranten zouden kunnen zijn die ze regelmatig publiceren.” Daarom gingen ze op zoek naar de beste locatie vanwaaruit het predikingswerk kon worden uitgebreid.

Russells preken in de krant

Waarom viel de keus op Brooklyn? Russell zei: „Alles bij elkaar genomen kwamen wij, na de goddelijke leiding gezocht te hebben, tot de conclusie dat Brooklyn, New York, met een grote middenstand onder zijn bevolking en bekend onder de naam ’kerkenstad’, om deze redenen het geschiktste centrum voor ons oogstwerk (...) zou zijn.” De resultaten spreken voor zich. Al snel werden de preken van Russell door tweeduizend kranten gepubliceerd.

New York was om nog een reden een goede keuze. Tegen 1909 waren er in Groot-Brittannië, Duitsland en Australië bijkantoren geopend en er zouden spoedig nog meer bij komen. Het leek daarom verstandig het internationale hoofdkantoor te vestigen in een havenstad met belangrijke weg- en spoorverbindingen.

Waarom Bethel genoemd?

Concord Street 18 (1922-1927)

Adams Street 117 (1927 tot heden)

Het oorspronkelijke hoofdkantoor van de Watch Tower Bible and Tract Society werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw in Allegheny (Pennsylvania) gevestigd en werd destijds het Bible House genoemd. In 1896 waren er twaalf medewerkers.

 Met de verhuizing naar Brooklyn in 1909 kreeg het nieuwe woongebouw voor de medewerkers de naam Bethel. * Waarom Bethel? Het gebouw dat het Genootschap aan de Hicks Street 13-17 had aangekocht, was eigendom geweest van de prominente geestelijke Henry Ward Beecher en stond bekend als het Beecher Bethel. Het voormalige woonhuis van Beecher, Columbia Heights 124, werd ook gekocht. The Watch Tower van 1 maart 1909 berichtte: „Het lijkt beslist erg opmerkelijk dat wij het oude Beecher Bethel en vervolgens bij toeval ook zijn voormalige woonhuis hebben gekocht. (...) Het nieuwe huis zullen wij ’Bethel’ noemen, en het nieuwe kantoor en de nieuwe gehoorzaal ’Brooklyn Tabernacle’; die namen zullen de term ’Bible House’ vervangen.”

Inmiddels worden met de naam Bethel niet alleen de aanzienlijk uitgebreide gebouwencomplexen in Brooklyn aangeduid, maar ook de woongebouwen, drukkerij en kantoren in Wallkill en Patterson (twee andere locaties in de staat New York). Over de hele wereld zijn nu Bethelhuizen in 113 landen. Daar werken meer dan 19.000 bedienaren om het verspreiden van Bijbelse informatie mogelijk te maken.

Myrtle Avenue 35 (1920-1922)

Een hartelijk welkom voor bezoekers

De gebouwen werden op 31 januari 1909 ingewijd. Op maandag 6 september 1909 werd op Bethel open huis gehouden. Honderden Bijbelonderzoekers, zoals Jehovah’s Getuigen toen bekendstonden, kregen een rondleiding. Velen van hen kwamen rechtstreeks van een congres in Saratoga Springs, zo’n 320 kilometer ten noorden van de stad New York. Charles Taze Russell heette de bezoekers persoonlijk welkom. *

Bezoekers zijn nog steeds welkom op Bethel. Elk jaar worden de gebouwen in Brooklyn dan ook door meer dan 40.000 personen bezocht. Bethel in Brooklyn speelt nog altijd een belangrijke rol in de verbreiding van de belangen van Jehovah’s koninkrijk, tot zegen van talloze miljoenen mensen.

Drukkerij in Wallkill

Onderwijscentrum in Patterson

^ ¶11 Het Hebreeuwse woord Bethel betekent „Huis van God”. In de Bijbel was Bethel een belangrijke Israëlitische stad. Alleen de stad Jeruzalem wordt vaker genoemd.

^ ¶14 Zie voor aanvullende historische gegevens Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk, blz. 718-723, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.