Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Om met uw kinderen te lezen

Joas verliet Jehovah door slechte vrienden

Joas verliet Jehovah door slechte vrienden

HET was een verschrikkelijke tijd in Jeruzalem, de stad waar Gods tempel stond. Koning Ahazia was net vermoord. Je kunt je bijna niet voorstellen wat Ahazia’s moeder, Athalia, toen deed. Ze liet Ahazia’s zoons, haar eigen kleinkinderen, vermoorden! Weet je waarom? — * Zodat zij het land kon regeren in plaats van één van haar kleinkinderen.

Maar één van Athalia’s kleinzoons, de kleine Joas, werd gered zonder dat zijn grootmoeder er ook maar iets van wist. Wil je graag weten hoe? — Joas had een tante die Joseba heette. Ze verborg Joas in Gods tempel. Dat kon ze doen omdat haar man, Jojada, de hogepriester was. Samen zorgden ze er dus voor dat Joas veilig was.

Zes jaar lang hielden ze Joas in de tempel verborgen. Daar leerde hij alles over Jehovah God en zijn wetten. Uiteindelijk, toen Joas zeven jaar werd, maakte Jojada Joas koning. Wil je graag weten hoe Jojada dat deed en wat er gebeurde met de grootmoeder van Joas, de slechte koningin Athalia? —

Jojada liet in het geheim de speciale lijfwachten of bewakers die de koningen in Jeruzalem in die tijd hadden, bij zich komen. Hij vertelde hun hoe hij en zijn vrouw het zoontje van koning Ahazia hadden gered. Toen liet Jojada Joas aan de lijfwachten zien, die beseften dat hij volgens de wet koning moest zijn. Dus werd er een plan gemaakt.

Jojada bracht Joas naar buiten en kroonde hem tot koning. De mensen klapten in hun handen en zeiden: „Leve de koning!” De lijfwachten gingen rond Joas staan om hem te beschermen. Toen Athalia al dat gejuich hoorde, rende ze eropaf en riep dat dit een geheim plan tegen haar was. Maar op bevel van Jojada doodden de lijfwachten Athalia (2 Koningen 11:1-16).

Denk je dat Joas naar Jojada bleef luisteren en bleef doen wat juist was? — Dat deed hij zolang Jojada leefde. Joas zorgde er zelfs voor dat mensen geld gaven om Gods tempel te repareren. Die was door zijn vader, Ahazia, en zijn  grootvader Joram verwaarloosd. Maar wat gebeurde er toen de hogepriester Jojada stierf? — 2 Koningen 12:1-16.

Joas werd gered

Joas was toen ongeveer veertig jaar oud. In plaats van te blijven omgaan met mensen die Jehovah dienden, werd Joas bevriend met mensen die valse goden dienden. Zacharia, de zoon van Jojada, was in die tijd Jehovah’s priester. Wat denk je dat Zacharia deed toen hij zulke slechte dingen over Joas hoorde? —

Zacharia zei tegen Joas: „Omdat gij Jehovah hebt verlaten, zal hij, op zijn beurt, u verlaten.” Die woorden maakten Joas zo boos dat hij opdracht gaf stenen naar Zacharia te gooien om hem te doden. Stel je eens voor: Joas was gered van een moordenares, maar nu liet hij zelf Zacharia vermoorden! — 2 Kronieken 24:1-3, 15-22.

Weet je welke lessen we uit dit verhaal kunnen leren? — We willen nooit als Athalia zijn, die vijandig en gemeen was. In plaats daarvan moeten we van onze broeders en zusters en zelfs van onze vijanden houden, zoals Jezus ons leerde (Mattheüs 5:44; Johannes 13:34, 35). En vergeet niet dat als we beginnen te doen wat goed is, zoals Joas dat deed, we vrienden moeten blijven maken met mensen die van Jehovah houden en die ons aanmoedigen hem te dienen.

^ ¶3 Als u een kind voorleest, kunt u bij het streepje even pauzeren om het kind iets te laten zeggen.