Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Heeft God een naam?

Heeft God een naam?

 Heeft God een naam?

Veelgehoorde antwoorden:

▪ „Wij noemen hem Heer.”

▪ „Hij heeft geen naam.”

Wat zei Jezus?

▪ „Gij dan moet aldus bidden: ’Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd’” (Mattheüs 6:9). Jezus geloofde dat God een naam heeft.

▪ „Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en ik in eendracht met hen” (Johannes 17:26). Jezus maakte Gods naam bekend.

▪ „Gij zult mij geenszins zien, totdat gij zegt: ’Gezegend is hij die komt in Jehovah’s naam’” (Lukas 13:35; Psalm 118:26). Jezus gebruikte Gods naam.

GOD zelf vertelt ons hoe zijn naam luidt. In Jesaja 42:8 staat opgetekend dat hij zegt: „Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam.” * De naam Jehovah is de algemeen bekende Nederlandse vorm van de Hebreeuwse naam die God zichzelf heeft gegeven. Het zal u misschien verbazen dat die unieke Hebreeuwse naam duizenden keren in oude Bijbelhandschriften voorkomt. Hij staat er zelfs vaker in dan enige andere in de Bijbel vermelde naam.

Sommigen zullen de vraag „Wat is Gods naam?” beantwoorden met „de Heer”. Maar dat is eigenlijk net zo nietszeggend als wanneer iemand de vraag „Wie heeft de verkiezingen gewonnen?”, zou beantwoorden met „de kandidaat”. Het zijn allebei geen duidelijke antwoorden, omdat „Heer” en „kandidaat” geen namen zijn.

Waarom heeft God ons zijn naam geopenbaard? Met de bedoeling dat we hem beter kunnen leren kennen. Ter illustratie: Iemand kan Meneer, Baas, Papa of Opa genoemd worden, afhankelijk van de omstandigheden. Die aanduidingen onthullen iets over hem. Maar de naam van de persoon herinnert ons aan alles wat we over hem weten. In dezelfde zin vestigen titels als Heer, de Almachtige, Vader en Schepper de aandacht op verschillende facetten van Gods activiteiten. Maar alleen zijn persoonlijke naam, Jehovah, herinnert ons aan alles wat we over hem weten. Hoe kunt u God echt kennen als u zijn naam niet weet?

Het is belangrijk die naam niet alleen te weten maar hem ook te gebruiken. Waarom? Omdat de Bijbel ons vertelt: „Een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered worden” (Romeinen 10:13; Joël 2:32).

[Voetnoot]

^ ¶9 Voor een verklaring van de betekenis van Gods naam en voor de reden waarom heel wat Bijbelvertalingen Gods naam niet noemen, kunt u blz. 195-197 raadplegen van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Inzet op blz. 6]

Iemand kan Meneer, Baas, Papa of Opa genoemd worden, afhankelijk van de omstandigheden. Maar zijn naam herinnert ons aan alles wat we over hem weten