Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Accepteert God alle vormen van aanbidding?

Accepteert God alle vormen van aanbidding?

 Accepteert God alle vormen van aanbidding?

Veelgehoorde antwoorden:

▪ „Alle godsdiensten zijn wegen die naar God leiden.”

▪ „Het doet er niet toe wat je gelooft als je maar oprecht bent.”

Wat zei Jezus?

▪ „Gaat in door de nauwe poort; want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert, en velen zijn er die daardoor ingaan; maar nauw is de poort en smal de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13, 14). Jezus geloofde niet dat alle wegen naar God leiden.

▪ „Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid” (Mattheüs 7:22, 23). Jezus accepteert niet iedereen die beweert hem te volgen.

VEEL godsdienstige mensen zijn erg gehecht aan hun eigen geloofsovertuiging en tradities. Maar als die leerstellingen nu eens niet stroken met wat in Gods Woord, de Bijbel, staat? Jezus wees op het gevaar van het naleven van door mensen bedachte tradities toen hij tegen de toenmalige religieuze leiders zei: „Gij [hebt] het woord van God krachteloos gemaakt ter wille van uw overlevering.” Vervolgens citeerde hij deze woorden van God: „Dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd. Tevergeefs blijven zij mij aanbidden, omdat zij mensengeboden als leerstellingen onderwijzen” (Mattheüs 15:1-9; Jesaja 29:13).

Gedrag is ook belangrijk, niet alleen de leer. De Bijbel zegt over sommige mensen die beweren God te aanbidden: „Zij maken in het openbaar bekend dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem door hun werken” (Titus 1:16). De Bijbel zegt zelfs over de meeste mensen die in onze tijd leven: „Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen” (2 Timotheüs 3:4, 5, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Oprechtheid is een vereiste, maar er is meer nodig. Waarom? Omdat iemand het in alle oprechtheid bij het verkeerde eind kan hebben. En dus is nauwkeurige kennis over God van het grootste belang (Romeinen 10:2, 3). Als we die kennis verwerven en handelen naar wat de Bijbel zegt, zullen we God kunnen behagen (Mattheüs 7:21). Bij het juiste geloof gaat het dus om de juiste beweegreden, de juiste leer en juiste daden. En juiste daden wil zeggen: dagelijks Gods wil doen! — 1 Johannes 2:17.

Zou u graag meer weten over wat de Bijbel ons over God vertelt, neem dan contact op met Jehovah’s Getuigen voor een gratis Bijbelstudie.

[Inzet op blz. 9]

Bij het juiste geloof gaat het om de juiste beweegreden, de juiste leer en juiste daden