Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Reinheid — Waarom zo belangrijk?

Reinheid — Waarom zo belangrijk?

 Reinheid — Waarom zo belangrijk?

Al duizenden jaren wordt de mensheid geteisterd door plagen en epidemieën. Volgens sommige mensen waren dat tekenen van Gods toorn, bedoeld om slechte mensen te straffen. Uit geduldige observatie en nauwgezet wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kleine wezentjes uit onze omgeving vaak de boosdoeners waren.

Medisch onderzoekers ontdekten dat ratten, muizen, kakkerlakken, vliegen en muggen allemaal ziekten kunnen overbrengen. Ook kwamen ze erachter dat mensen vaak gewoon door een gebrek aan hygiëne infectieziekten oplopen. Reinheid kan dus het verschil betekenen tussen leven en dood.

Het is duidelijk dat reinheidsnormen afhankelijk van plaatselijke gewoonten en omstandigheden kunnen verschillen. In streken waar geen stromend water of geen behoorlijk rioleringsstelsel is, kan hygiëne een echte uitdaging zijn. Toch gaf God de Israëlieten instructies over reinheid toen ze door de woestijn trokken — niet bepaald omstandigheden waaronder het gemakkelijk is een goede hygiëne in acht te nemen!

Waarom is reinheid voor God van belang? Wat is een redelijke kijk op reinheid? Welke eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen u en uw gezin treffen om ziekten tegen te gaan?

DE kleine Max *, die in Kameroen woont, komt net uit school. Zijn maag rammelt. Hij loopt het eenvoudige huis binnen waar hij woont, geeft zijn wachtende hond een knuffel, zet zijn schooltas op de eettafel, gaat zitten en wacht gretig op zijn eten.

Zijn moeder, die in de keuken is, heeft Max horen binnenkomen en zet een bord met warme rijst en bonen voor hem neer. Maar haar gezichtsuitdrukking verandert als ze zijn schooltas op de schone tafel ziet staan. Ze kijkt haar zoon aan en zegt langzaam één woord: „Maaaax!” Haar zoon begrijpt het, haalt snel zijn tas van tafel en springt op om zijn handen te gaan wassen. Even later komt hij terug voor de maaltijd waar hij zo naar uitkijkt. „Sorry mamma, ik was het vergeten”, mompelt hij schuldbewust.

 Een zorgzame moeder kan veel betekenen voor de gezondheid en reinheid van het gezin, hoewel ze de medewerking van alle gezinsleden nodig heeft. Zoals het verhaaltje over Max illustreert, is langdurige training nodig omdat reinheid constante inspanning vergt en kinderen er voortdurend aan moeten worden herinnerd.

De moeder van Max realiseert zich dat voedsel op verschillende manieren besmet kan raken. Dus wast ze niet alleen haar handen goed voordat ze voedsel aanraakt, maar let ze er ook op dat voedsel altijd afgedekt is om besmetting door vliegen te voorkomen. Door voedsel nooit onafgedekt te laten staan en door het huis opgeruimd en schoon te houden, heeft ze weinig problemen met ratten, muizen en kakkerlakken.

Eén belangrijke reden waarom de moeder van Max zo veel moeite doet, is dat ze graag Gods goedkeuring wil. „De Bijbel zegt dat Gods volk heilig moet zijn omdat God heilig is”, legt ze uit (1 Petrus 1:16). „Bij heiligheid denk je aan reinheid”, voegt ze eraan toe. „Dus wil ik dat mijn huis schoon is en dat mijn gezin er schoon uitziet. Uiteraard is dat alleen mogelijk als iedereen in het gezin daaraan meewerkt.”

Medewerking van het gezin essentieel

Zoals de moeder van Max opmerkt, is gezinshygiëne een project voor het hele gezin. Sommige gezinnen gaan er van tijd tot tijd voor zitten om te bespreken wat er nodig is en welke verbeteringen er kunnen worden aangebracht, zowel in als om het huis. Daardoor krijg je ook een hechtere gezinsband en wordt iedereen herinnerd aan zijn of haar aandeel aan het welzijn van het hele gezin. De moeder legt misschien aan de oudere kinderen uit waarom ze hun handen moeten wassen na toiletbezoek, nadat ze dingen zoals geld in handen hebben gehad en voordat ze gaan eten. Zij kunnen er op hun beurt weer voor zorgen dat de jongere broertjes en zusjes dit serieus nemen.

Verschillende karweitjes kunnen onder alle gezinsleden verdeeld worden. Misschien besluit het gezin het huis elke week schoon te maken en een of twee keer per jaar een grote schoonmaak te houden. En hoe ziet het er rond het huis uit? De milieubeschermer Stewart L. Udall zegt over de Verenigde Staten: „We leven in een land waar schoonheid verdwijnt, lelijkheid toeneemt, open ruimte afneemt en het totale  milieu dagelijks door vervuiling, lawaai en vernieling achteruitgaat.”

Vindt u dat dit ook geldt voor uw omgeving? In het verleden, en in sommige stadjes in Centraal-Afrika zelfs nu nog, luidde een stadsomroeper een bel om de aandacht van de mensen te trekken. Met luide stem herinnerde hij de burgers dan aan hun plicht om de stad schoon te maken, het riool (de afvoer of de goten) te legen, de bomen te snoeien, het onkruid te wieden en het vuilnis af te voeren.

Het verwijderen van afval is een wereldwijd probleem en een nachtmerrie voor veel autoriteiten. Sommige gemeentebesturen slagen er niet altijd in het vuilnis te laten ophalen, waardoor het zich vervolgens in de straten ophoopt. Soms wordt burgers gevraagd mee te helpen. Als goede burgers behoren christenen tot de eersten die hier gehoor aan geven en zonder te klagen voorschriften van de overheid opvolgen (Romeinen 13:3, 5-7). Ware christenen zijn zelfs bereid meer te doen dan van hun gevraagd wordt om hierin een bijdrage te leveren. Ze hechten belang aan een schone omgeving en nemen het initiatief om op te ruimen en schoon te maken, en ze hebben niet voortdurend een stadsomroeper nodig om hen daaraan te herinneren. Ze begrijpen dat reinheid getuigt van een goede training en van verantwoordelijk gedrag. Het begint met elk individu en met elk gezin. Het eenvoudigweg opruimen en schoonhouden van het terrein rond het huis zal niet alleen leiden tot een betere gezondheid maar zal ook de algehele aanblik van de buurt verbeteren.

Persoonlijke reinheid eert de God die we aanbidden

Een schoon en waardig uiterlijk is een weerspiegeling van onze aanbidding en valt anderen vaak op. Een groep van zo’n vijftien jonge mannen en vrouwen ging eens een restaurant binnen na een bezoek aan een congres van Jehovah’s Getuigen in Toulouse (Frankrijk). Een ouder echtpaar aan het tafeltje ernaast verwachtte het ergste: hinderlijk en luidruchtig gepraat. Ze waren echter onder de indruk van het goede gedrag en de prettige conversatie van deze jonge mensen die er zo netjes uitzagen. Toen de groep op het punt stond te vertrekken, gaf het echtpaar hun een compliment voor hun voorbeeldige gedrag en zei tegen een van de jonge mannen dat zoiets in deze tijd een zeldzaamheid is.

Bezoekers aan de bijkantoren, drukkerijen en woongebouwen van Jehovah’s Getuigen zijn vaak onder de indruk van de reinheid die ze daar zien. Schone kleren en zich regelmatig wassen en douchen zijn een vereiste voor de vrijwilligers die daar wonen en werken. Deodorant of parfum is geen vervanging voor een goede persoonlijke hygiëne. Wanneer deze vrijwilligers ’s avonds of in de weekends tot hun buren prediken, werpt hun schone uiterlijk een gunstig licht op de boodschap die ze brengen.

’Word navolgers van God’

Christenen krijgen de aansporing „navolgers van God” te worden (Efeziërs 5:1). De profeet Jesaja tekende een visioen op waarin engelen de Schepper beschreven met de woorden: „Heilig, heilig, heilig” (Jesaja 6:3). Deze beschrijving beklemtoont Gods ongeëvenaarde zuiverheid en reinheid. Om die reden vraagt God van al zijn aanbidders dat ze heilig en zuiver zijn. „Gij moet heilig zijn, want ik ben heilig”, zegt hij tegen hen. — 1 Petrus 1:16.

De Bijbel spoort christenen aan zich gepast te kleden (1 Timotheüs 2:9). Het is dus niet zo vreemd dat in het boek Openbaring wordt gezegd dat „helder, rein, fijn linnen” een afbeelding is van de rechtvaardige daden van de heiligen (Openbaring 19:8). In de Bijbel wordt zonde daarentegen vaak geïllustreerd met een vlek of met vuil. — Spreuken 15:26; Jesaja 1:16; Jakobus 1:27.

In deze tijd moeten miljoenen mensen wonen in een omgeving waar het een voortdurend gevecht is om in fysiek, moreel en geestelijk opzicht rein te blijven. De uiteindelijke oplossing voor dit probleem zal komen wanneer God ’alle dingen nieuw maakt’ (Openbaring 21:5). Wanneer die belofte is vervuld, zullen vuilheid en onreinheid voorgoed verdwijnen.

[Voetnoot]

^ ¶6 De naam is veranderd.

 [Kader op blz. 10]

God verlangt reinheid

Tijdens hun tocht door de woestijn kregen de Israëlieten de opdracht zich op een juiste manier van menselijke uitwerpselen te ontdoen (Deuteronomium 23:12-14). Gezien de omvang van het kamp moet dit een heel karwei zijn geweest, maar ongetwijfeld werd hierdoor voorkomen dat er ziekten zoals tyfus en cholera uitbraken.

Het volk kreeg de opdracht elk voorwerp dat met een dood lichaam in aanraking was geweest, te wassen of te vernietigen. Hoewel de Israëlieten de reden hiervoor misschien niet begrepen, droeg het ertoe bij infecties en ziekten te vermijden. — Leviticus 11:32-38.

De priesters moesten zowel hun handen als hun voeten wassen voordat ze hun taken in de tabernakel verrichtten. Het vullen van het koperen bekken dat het water voor dit doel bevatte, was misschien niet eenvoudig, maar wassen was een uitdrukkelijk vereiste. — Exodus 30:17-21.

[Kader op blz. 11]

Advies van een arts

Water is onontbeerlijk voor het leven, maar besmet water kan ziekte en dood veroorzaken. Dr. J. Mbangue Lobe, hoofd van het medisch centrum in de havenstad Douala (Kameroen), gaf in een interview enkele praktische suggesties.

„Kook drinkwater als u niet zeker weet of het veilig is.” Maar hij waarschuwde ook: „Het gebruik van chloor of andere chemicaliën is prima, maar kan gevaarlijk zijn als het niet goed wordt gebruikt. Was uw handen altijd met water en zeep vóór de maaltijd en na toiletbezoek. Omdat een stukje zeep niet veel kost, kunnen zelfs arme mensen zich dit veroorloven. Was kleding vaak, en gebruik daarvoor heet water als u last hebt van huidproblemen of andere aandoeningen.

Een goede hygiëne in en om het huis moet door alle gezinsleden in acht genomen worden. Zowel toiletten binnenshuis als buitenshuis worden vaak verwaarloosd en raken dan automatisch vergeven van de kakkerlakken en de vliegen.” In verband met kinderen gaf hij de volgende belangrijke waarschuwing: „Er is voorzichtigheid geboden met zwemmen in kleine riviertjes in uw buurt. Ze zitten vol gevaarlijke microben. Het is belangrijk om zich elke avond thuis voor het slapengaan te wassen, ’s avonds goed de tanden te poetsen en onder een muskietennet te slapen.” Het algemene idee achter al deze adviezen is: vooruitdenken, actie ondernemen en problemen vermijden.

[Illustratie op blz. 10]

Kleding wassen kan huidproblemen en ziekten voorkomen

[Illustratie op blz. 10]

Christenen nemen het initiatief om hun omgeving schoon te houden

[Illustratie op blz. 10]

Een zorgzame moeder kan veel betekenen voor de reinheid van haar gezin