Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een wijdverbreid geloof

Een wijdverbreid geloof

 Een wijdverbreid geloof

„Ik had nachtmerries over de hel! Ik droomde dat ik in een vlammend vuur werd gegooid en werd dan gillend wakker. Onnodig te zeggen dat ik erg mijn best deed om niet te zondigen.” — Arline.

GELOOFT u dat de hel een plaats is waar zondaars worden gepijnigd? Veel mensen wel. Zo stelde in 2005 een wetenschapper aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland vast dat een derde van de Schotse geestelijken geloofde dat degenen die van God gescheiden zijn „in de hel eeuwige mentale pijn” lijden. Een vijfde geloofde dat de hel een plaats van lichamelijke pijniging is.

Het geloof in de hel is in veel landen wijdverbreid. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld bleek uit een in 2007 gehouden opiniepeiling dat ongeveer 70 procent van de ondervraagden in de hel geloofde. Zelfs in landen waar de meeste mensen niet godsdienstig zijn, bestaat geloof in de hel nog steeds. Uit een in 2004 in Canada gehouden opiniepeiling bleek dat 42 procent van de bevolking in de hel gelooft. En in Groot-Brittannië is 32 procent ervan overtuigd dat de hel bestaat.

Wat de geestelijken onderwijzen

Veel geestelijken onderwijzen niet meer dat de hel een plaats van letterlijke vurige pijniging is. Ze geven een definitie die vergelijkbaar is met die in de in 1995 uitgegeven Katechismus van de katholieke kerk. Daarin staat: „De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn.”

Toch geloven veel mensen nog steeds dat de hel een plaats van mentaal of lichamelijk lijden is. Degenen die deze leer ondersteunen, zeggen dat die op de Bijbel gebaseerd is. Albert Mohler, hoofd van het Southern Baptist Theological Seminary, zegt met nadruk: „Het is eenvoudig een Bijbels feit.”

Waarom is het belangrijk wat u gelooft?

Als de hel echt een plaats van pijniging is, moet u er beslist bang voor zijn. Maar als deze leer niet waar is, scheppen de religieuze leiders die eraan vasthouden verwarring en veroorzaken ze onnodige angst bij degenen die hen geloven. Bovendien belasteren ze God.

Wat zegt Gods Woord, de Bijbel, over dit onderwerp? In de volgende artikelen worden katholieke en protestantse Bijbelvertalingen aangehaald om drie vragen te beantwoorden: (1) Wat gebeurt er eigenlijk als iemand sterft? (2) Wat onderwees Jezus over de hel? (3) Hoe kan de waarheid over de hel van invloed zijn op u?