Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zijn de dagen van de aarde geteld?

Zijn de dagen van de aarde geteld?

 Zijn de dagen van de aarde geteld?

Hoe zou u de volgende meerkeuzevraag beantwoorden?

Zullen de toestanden op aarde in de nabije toekomst

(a) verbeteren?

(b) hetzelfde blijven?

(c) erger worden?

PROBEERT u een positieve kijk op de toekomst te houden? Dat heeft veel voordelen. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een optimistische kijk zowel intellectueel als fysiek beter presteren. Uit één langlopend onderzoek bleek zelfs dat optimistische mannen veel minder kans hadden op een coronaire hartziekte dan mannen met een pessimistische kijk op het leven. Deze bevindingen stemmen overeen met een spreuk die al eeuwen in de Bijbel staat: „Een hart dat blij is, doet goed als geneesmiddel, maar een geest die terneergeslagen is, droogt de beenderen uit.” — Spreuken 17:22.

Maar gezien de voorspellingen die wetenschappers over de toekomst van de aarde doen, vinden veel mensen het moeilijk om opgewekt en positief te blijven. Sta eens stil bij enkele sombere voorspellingen die het nieuws hebben gehaald.

Een planeet in gevaar

In 2002 waarschuwde het gerespecteerde Stockholm Milieu Instituut dat als we op dezelfde voet doorgaan met de economische  ontwikkeling, dit waarschijnlijk zal leiden tot „gebeurtenissen die de klimaat- en ecosystemen van de planeet radicaal kunnen veranderen”. Het rapport zei verder dat wereldwijde armoede, aanhoudende ongelijkheid en roofbouw op natuurlijke hulpbronnen er de oorzaak van kunnen worden dat de samenleving „van de ene ecologische, maatschappelijke en veiligheidscrisis naar de andere” wankelt.

In 2005 publiceerden de Verenigde Naties het Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report, de resultaten van een vierjarig wereldwijd onderzoek naar het milieu. Aan dit onderzoek hebben meer dan 1360 deskundigen uit 95 landen meegewerkt. Het rapport bevatte een krachtige waarschuwing: „De menselijke activiteit oefent zo’n grote druk uit op de natuurlijke functies van de aarde, dat niet langer gegarandeerd kan worden dat de ecosystemen van onze planeet toekomstige generaties zullen kunnen onderhouden.” Het afwenden van een ramp vraagt om „belangrijke veranderingen in beleid, regelgeving en uitvoering waar momenteel nog niet mee begonnen is”, zegt het rapport.

Anna Tibaijuka, directeur van het VN-Programma voor Menselijke Nederzettingen, brengt onder woorden wat steeds meer onderzoekers gaan geloven. Ze zegt: „Als we gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is, wacht ons een rampzalige toekomst.”

Reden tot optimisme

Jehovah’s Getuigen, die dit tijdschrift uitgeven, geloven ook dat we voor ingrijpende gebeurtenissen staan die de aarde zullen veranderen. Maar zij zijn ervan overtuigd dat die gebeurtenissen niet tot een rampzalige toekomst zullen leiden, maar de weg zullen vrijmaken voor de allerbeste toestanden die er ooit zijn geweest. Vanwaar dat optimisme? Ze vertrouwen op de beloften in Gods Woord, de Bijbel. Eén daarvan is: „Nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; en gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.” — Psalm 37:10, 11.

Is dat wel realistisch? Denk voordat u antwoord geeft eens serieus over het volgende na: de Bijbel heeft veel van de grote problemen waardoor de aarde en de mensheid nu geplaagd worden, duizenden jaren van tevoren nauwkeurig voorzegd. Lees de Bijbelteksten in het volgende artikel eens, en vergelijk ze met wat u in de wereld ziet gebeuren. Dan zult u er meer vertrouwen in krijgen dat de Bijbel toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig voorzegt.