Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist u dit?

Wist u dit?

 Wist u dit?

Welke taal sprak Jezus?

De geleerden zijn het er niet over eens welke taal Jezus sprak. Maar het lijkt erop dat Jezus als mens op aarde een vorm van het Hebreeuws en een Aramees dialect heeft gebruikt. Toen Jezus naar Nazareth in Galilea kwam en daar de synagoge binnenging, las hij voor uit de profetie van Jesaja, die kennelijk in het Hebreeuws was geschreven. Uit niets blijkt dat Jezus die passage in het Aramees vertaalde. — Lukas 4:16-21.

Over de talen die in Palestina gesproken werden toen Jezus Christus op aarde was, schrijft professor G. Ernest Wright: „Grieks en Aramees waren blijkbaar de gangbare talen . . . Romeinse soldaten en beambten zullen met elkaar Latijn gesproken hebben, terwijl de orthodoxe Joden zich wel onderling hebben bediend van een late variant van het Hebreeuws.” Geen wonder dat het opschrift dat Pilatus op Jezus’ martelpaal liet aanbrengen, in drie talen geschreven was: Hebreeuws, Latijn en Grieks. — Johannes 19:20.

Alan Millard zegt in zijn boek Discoveries From the Time of Jesus: „Bij hun dagelijkse bezigheden spraken de Romeinse stadhouders beslist Grieks, en Jezus kan Pilatus’ vragen bij zijn berechting in het Grieks beantwoord hebben.” Hoewel de Bijbel niet te kennen geeft of dat het geval was, is het wel interessant op te merken dat nergens vermeld wordt dat er voor dit gesprek een tolk werd gebruikt. — Johannes 18:28-40.

Professor Wright merkt verder op: „Er bestaat geen zekerheid of [Jezus] Grieks of Latijn kende, maar bij zijn onderricht bediende hij zich geregeld van Aramees of een in hoge mate verarameïseerd Volkshebreeuws.” — De Bijbel ontdekt in aarde en steen, 1960, blz. 278, 279.

Hoe groot waren de stenen van de tempel in Jeruzalem?

Toen de discipelen met Jezus over de tempel in Jeruzalem spraken, zeiden ze: „Leraar, zie toch eens, wat een stenen en wat een gebouwen!” (Markus 13:1) Hoe groot waren sommige van die stenen?

Tegen de tijd dat Jezus op aarde was, had koning Herodes de omvang van de Tempelberg verdubbeld vergeleken bij die in Salomo’s tijd. Het was het grootste door mensen gemaakte platform in de oude wereld en mat ongeveer 480 bij 280 meter. Sommige van de natuurstenen blokken waren naar verluidt 11 meter lang, 5 meter breed en 3 meter hoog. Enkele wogen zo’n 50 ton. Eén woog zelfs bijna 400 ton en was volgens een geleerde „qua grootte zonder weerga in heel de oude wereld”.

In antwoord op de opmerking van zijn discipelen zei Jezus: „Ziet gij deze grote gebouwen? Hier zal geenszins een steen op de andere worden gelaten die niet afgebroken zal worden” (Markus 13:2). Veel van die enorme steenblokken kan men nu nog zien liggen op de plek waar ze terechtkwamen nadat ze in het jaar 70 van onze jaartelling door Romeinse soldaten losgewrikt en naar beneden geduwd waren.

[Illustratie op blz. 26]

Tempelstenen onder aan de Tempelberg in Jeruzalem