Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zien is geloven

Zien is geloven

 Zien is geloven

„Een agnosticus is iemand die vindt dat het onmogelijk is de waarheid te weten over God en het toekomstige leven, zaken waar christelijke en andere religies zich mee bezighouden. Of, als het niet definitief onmogelijk is, dat het in ieder geval op dit moment onmogelijk is.” — BERTRAND RUSSELL, FILOSOOF (1953).

DE MAN die de term agnosticus lanceerde, was de zoöloog Thomas Huxley, die in 1825 werd geboren. Hij was een tijdgenoot van Charles Darwin en een voorvechter van de evolutieleer. In 1863 schreef Huxley dat hij geen bewijzen kon zien voor het bestaan van een God die „ons liefheeft en voor ons zorgt zoals het christendom beweert”.

Veel mensen in deze tijd zullen de mening van deze invloedrijke mannen delen en zeggen dat ze alleen geloven wat ze zien. Ze zeggen misschien dat het pure lichtgelovigheid is om zomaar zonder bewijs in iets of iemand te geloven.

Zegt de Bijbel dat we blindelings in God moeten geloven? Integendeel. De Bijbel laat zien dat het naïef of zelfs dwaas is om geloof te stellen in beweringen die niet door bewijzen worden gestaafd. „Iedereen die onervaren is, hecht geloof aan elk woord,” zegt de Bijbel, „maar de schrandere geeft acht op zijn schreden.” — Spreuken 14:15.

Hoe staat het dan met geloof in God? Zijn er echt bewijzen dat God bestaat en zelfs van ons houdt en voor ons zorgt?

Gods eigenschappen onthuld

De Bijbelschrijver Paulus zei in een toespraak tot een groep intellectuelen in Athene dat God „de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is”. Hij vertelde zijn sceptische publiek dat God geïnteresseerd is in de mensheid en dat hij zelfs „niet ver is van een ieder van ons”. — Handelingen 17:24-27.

Waarom was Paulus ervan overtuigd dat God bestaat en dat hij geïnteresseerd is in zijn menselijke schepping? In zijn brief aan medechristenen in de stad Rome noemde hij één reden. Hij zei over God: „Zijn onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn.” — Romeinen 1:20.

In de volgende artikelen zullen drie eigenschappen van God aan de orde komen die duidelijk kunnen worden waargenomen in zijn schepping. Vraag u bij het bekijken van deze voorbeelden eens af hoe de kennis van deze eigenschappen van invloed is op uzelf.

[Inzet op blz. 3]

De Bijbel zegt niet dat we blindelings in God moeten geloven