Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Gods kracht zichtbaar in de sterren

Gods kracht zichtbaar in de sterren

 Gods kracht zichtbaar in de sterren

„Heft uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept. Vanwege de overvloed van dynamische energie, en omdat hij sterk is in kracht, ontbreekt er niet één aan.” — JESAJA 40:26.

DE ZON is slechts een ster van gemiddelde grootte, maar haar massa is 330.000 maal zo groot als die van de aarde. De meeste sterren in de nabijheid van de aarde zijn kleiner dan de zon. Maar andere sterren, zoals de V382 Cygni, hebben een massa die minstens 27 keer zo groot is als die van de zon.

Hoeveel energie straalt de zon uit? Stel u voor hoe heet een vuur zou moeten zijn om op vijftien kilometer afstand gevoeld te worden. De zon is gemiddeld zo’n 150 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. Maar op een zonnige dag kan haar hitte toch blaren op de huid veroorzaken! Het is opmerkelijk dat niet meer dan ongeveer een miljardste deel van de energie van de zon de aarde bereikt. Niettemin is die kleine hoeveelheid energie voldoende om het leven op de planeet in stand te houden.

Wetenschappers hebben berekend dat de totale energieopbrengst van enkel de zon voldoende zou zijn voor nog eens 31 biljoen planeten als de aarde. Anders gezegd, als alle kracht van de zon slechts een seconde lang in een bruikbare vorm omgezet kon worden, dan zou dit voldoende zijn om de Verenigde Staten „gemeten naar het huidige verbruik, de komende negen miljoen jaar van voldoende energie te voorzien”, meldt de site van het Space Weather Prediction Center (SWPC).

De energie van de zon wordt afgegeven vanuit de kern van de zon, een kernreactor waarin atomen tegen elkaar botsen en energie wordt geproduceerd. De zon is zo groot en heeft zo’n vaste kern dat het miljoenen jaren duurt voordat de energie die binnen in de kern is geproduceerd naar de oppervlakte komt. „Als de zon vandaag met het produceren van energie zou stoppen,” zegt de SWPC-site, „zou het vijftig miljoen jaar duren voordat daarvan op aarde iets te merken zou zijn.”

Sta nu eens stil bij dit feit: Wanneer u op een heldere nacht naar de hemel kijkt, ziet u duizenden sterren die net als de zon allemaal enorme hoeveelheden energie produceren. En wetenschappers hebben berekend dat er miljarden en nog eens miljarden sterren in het heelal zijn!

Hoe zijn al die sterren ontstaan? De meeste onderzoekers in deze tijd geloven dat het universum, om voor hen nog steeds onbegrijpelijke redenen, zo’n veertien miljard jaar geleden plotseling tot bestaan is gekomen. De Bijbel zegt eenvoudig: „In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Van de Schepper van de kolossale energieproducenten die wij sterren noemen, kan zonder twijfel worden gezegd dat hij „sterk is in kracht”. — Jesaja 40:26.

Hoe God zijn kracht gebruikt

Jehovah God gebruikt zijn kracht om degenen te steunen die zijn wil doen. De apostel Paulus bijvoorbeeld spande zich in om anderen over God te onderwijzen. Paulus was geen supermens, maar kon ondanks hevige tegenstand veel tot stand brengen. Hij erkende dat hij van God „kracht die datgene wat normaal is te boven  gaat” had ontvangen. — 2 Korinthiërs 4:7-9.

Jehovah God heeft zijn kracht ook gebruikt om mensen te vernietigen die schaamteloos zijn morele maatstaven hadden overtreden. Jezus Christus wees op de vernietiging van Sodom en Gomorra en op de vloed in Noachs tijd als voorbeelden van de selectieve manier waarop Jehovah zijn vernietigende kracht gebruikt. Jezus profeteerde dat Jehovah binnenkort opnieuw zijn kracht zal aanwenden om degenen te vernietigen die Zijn maatstaven negeren. — Mattheüs 24:3, 37-39; Lukas 17:26-30.

Welke uitwerking heeft het op u?

Na te hebben nagedacht over de kracht van God, die duidelijk zichtbaar is in de sterren, denkt u er misschien net zo over als koning David, die zei: „Wanneer ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij hebt bereid, wat is dan de sterfelijke mens dat gij aan hem denkt, en de zoon van de aardse mens dat gij voor hem zorgt?” — Psalm 8:3, 4.

Het stemt beslist nederig te beseffen hoe nietig we zijn in vergelijking met de uitgestrektheid van het universum. Toch hoeven we ons door Gods kracht niet overweldigd te voelen. Jehovah inspireerde de profeet Jesaja ertoe de volgende geruststellende woorden op te tekenen: „Hij [God] geeft de vermoeide kracht, en degene zonder dynamische energie schenkt hij volledige sterkte in overvloed. Jongens zullen zowel moe als mat worden, en jonge mannen zelfs zullen zonder mankeren struikelen, maar wie op Jehovah hopen, zullen nieuwe kracht verkrijgen. Zij zullen opvaren met vleugels als arenden. Zij zullen rennen en niet mat worden; zij zullen wandelen en niet moe worden.” — Jesaja 40:29-31.

Als u bereid bent Gods wil te doen, kunt u ervan overtuigd zijn dat hij u zijn heilige geest zal geven om u te ondersteunen. Maar u moet er wel om vragen (Lukas 11:13). Met Gods steun kunt u elke beproeving doorstaan en de kracht krijgen om het goede te doen. — Filippenzen 4:13.

[Inzet op blz. 7]

Gods steun kan u de kracht geven om het goede te doen

[Illustraties op blz. 7]

Met de klok mee: Draaikolknevel, sterrengroep Plejaden, Orionnevel, Andromedanevel

[Illustraties op blz. 7]

De massa van de zon is 330.000 maal zo groot als die van de aarde

[Illustratieverantwoording op blz. 7]

Pleiades: NASA, ESA and AURA/Caltech; all others above: National Optical Astronomy Observatories