Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bouwen tot eer van Jehovah

Bouwen tot eer van Jehovah

 Bouwen tot eer van Jehovah

„Ik kan mijn ogen niet geloven. Ik had nooit gedacht dat we nog eens in zo’n mooie zaal zouden bijeenkomen om Jehovah te loven. Ik ben zo gelukkig, dat is met geen geld te koop!” — MARIA (MEXICO).

JEHOVAH’S GETUIGEN komen graag bijeen om te leren over Gods Woord, de Bijbel (Psalm 27:4; Hebreeën 10:23-25). En ze vinden het vooral fijn wanneer ze bijeen kunnen komen in een waardige plaats van aanbidding. Met dat doel hebben ze in de afgelopen jaren in tientallen landen over de hele wereld duizenden nieuwe Koninkrijkszalen gebouwd.

Hoe komt het dat er zo veel zalen worden gebouwd? Wie doet het werk? En welke uitwerking hebben deze bouwactiviteiten op de mensen die erbij betrokken zijn? Laten we voor een antwoord op die vragen eens kijken naar wat er in Mexico en Belize heeft plaatsgevonden.

Behoefte aan duizenden nieuwe Koninkrijkszalen

In het verleden kwamen Jehovah’s Getuigen in Mexico op alle mogelijke plaatsen bijeen voor aanbidding: in achtertuinen, huizen van Getuigen, opslagruimten, garages of huurzalen. In die tijd dachten deze getrouwe Getuigen er vaak aan hoe fijn het zou zijn als ze hun eigen Koninkrijkszaal konden bouwen.

In 1994 telde Mexico zo’n 388.000 Getuigen en uit een inventarisatie van de behoeften bleek dat wilden al die Getuigen in een eigen plaats voor aanbidding samenkomen, er 3300 nieuwe Koninkrijkszalen moesten worden gebouwd. Een overweldigende taak!

Plaatselijke gemeenten bouwden al hun eigen Koninkrijkszaal als ze dat konden. Maar in de vijf volgende jaren werd duidelijk dat het om de vraag te kunnen bijhouden noodzakelijk was meer zalen te bouwen, en in een hoger tempo. Hoe wordt er aan die behoefte voldaan?

Ploegen met bekwame vrijwilligers reizen rond

In 1999 werd een nieuw bouwprogramma gestart. In heel Mexico werden Koninkrijkszalenbouwploegen gevormd. Jehovah’s Getuigen uit het hele land — van wie velen met bouwervaring — boden zich aan om aan dit opwindende programma mee te werken. Op dit moment zijn er in Mexico 35 van die bouwploegen, en er is ook zo’n ploeg in Belize.

Deze Koninkrijkszalenbouwploegen bestaan gewoonlijk uit zo’n acht vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, die fulltime werken zonder hiervoor betaald te krijgen. Binnen een land trekken ze van de ene streek naar de andere om de leiding te nemen bij bouwprojecten.  Elke vrijwilliger werkt acht uur per dag, van maandag tot vrijdag en ook elke tweede zaterdag. De dag begint om zeven uur met een bespreking van een Bijbeltekst, waarna het ontbijt wordt geserveerd. Iedereen is bereid om alles te doen wat er van hem of haar wordt gevraagd. Mannen en vrouwen werken samen bij werkzaamheden als pleisteren, tegelzetten en schilderen.

De plaatselijke gemeente levert een bijdrage door de reizende vrijwilligers te huisvesten, hun kleding te wassen en maaltijden te verzorgen. De vrijwilligers en de plaatselijke Getuigen werken niet alleen samen bij de bouw van de zaal, maar genieten ook van elkaars omgang op bijeenkomsten en tijdens de prediking van huis tot huis.

De zegeningen van vrijwilligerswerk

Hoe ervaren deze vrijwilligers het werk dat ze doen? „Het is waar dat je in de hitte en in de kou werkt, voedsel eet dat je niet kent, vaak verhuist, ver bij je familie vandaan zit en het vaak zonder moderne gemakken moet stellen”, zegt Daniel, die al ruim drie jaar als vrijwilliger werkt. „Maar de moeilijke dingen vallen in het niet bij de zegeningen.”

Wat zijn enkele van die zegeningen? Veel van de vrijwilligers leren nieuwe bouwvaardigheden. Maar Carlos, een vrijwilliger die leiding geeft aan een van de grotere groepen, noemt een voordeel dat hij nog belangrijker vindt. „We zijn net een gezin geworden dat uit twintig leden bestaat”, zegt hij. „We eten samen, werken samen, studeren samen, bidden samen. We zijn heel hecht met elkaar bevriend geraakt.”

De bouwploegen hebben ook hechte vriendschappen opgebouwd in de plaatselijke gemeenten die ze helpen. José, die aan meer dan honderd projecten heeft meegewerkt, zegt: „Als je de vreugdetranen en de dankbare glimlach van de plaatselijke Getuigen ziet wanneer ze hun droom van een nieuwe Koninkrijkszaal in vervulling zien gaan, is dat gewoon geweldig.” Hij voegt eraan toe: „We zijn blij te weten dat we zelfs door onze kleine rol in de bouw van een nieuw huis van ware aanbidding, het geloof van anderen versterken.”

Een opzienbarende prestatie

De zalen zijn niet overdreven luxe ingericht. Ze zijn eerder eenvoudig, waardoor ze snel en met niet al te veel geld gebouwd kunnen worden. Waar mogelijk worden plaatselijke materialen en methoden gebruikt. Op die manier kan al in zes weken een zaal worden gebouwd.

Sinds 2007 hebben alle gemeenten in Belize een nieuwe Koninkrijkszaal — in totaal zijn het er 17. In Mexico zijn er sinds 1999 ruim 1400 zalen bij gekomen.

Hoewel er al veel tot stand is gebracht, is er nog steeds veel te doen (Mattheüs 9:37). Het  aantal Getuigen in Mexico is gegroeid tot meer dan 600.000, en die komen allemaal drie keer per week bijeen om uit Gods Woord onderwezen te worden. Daarom zijn er nog zo’n 2000 zalen nodig. Als dit vrijwilligerswerk alleen maar van menselijke inspanningen afhankelijk was, zou zo’n doel onmogelijk bereikt kunnen worden. Maar zoals de resultaten aantonen, zijn met de steun van Jehovah God „alle dingen mogelijk”. — Mattheüs 19:26.

[Kader/Illustratie op blz. 22]

„Wat ze zeggen, doen ze ook”

De bouw van Koninkrijkszalen is niet alleen van invloed op het leven van de plaatselijke Getuigen van Jehovah. Tijdens de bouw van een Koninkrijkszaal in Belize zei een man wiens vrouw lid is van de pinkstergemeente bijvoorbeeld dat hij de bijeenkomsten van de Getuigen wilde gaan bezoeken zodra hun „kerk” af was. Hoe kwam hij daarbij? „Ik kan zien dat God met ze is”, zei hij. „Ze maken geen ruzie als ze samen aan het werk zijn. En wat ze zeggen, doen ze ook.”

[Illustratie]

Koninkrijkszaal in Orange Walk (Belize)

[Kader/Illustraties op blz. 23]

Een wereldwijd werk

In 120 landen zijn Koninkrijkszalenbouwploegen werkzaam. Hieronder staan enkele landen waar vrijwilligers zich enthousiast inzetten voor dit werk:

Angola, Bolivia, Dominicaanse Republiek, Ethiopië, Fiji, Ghana, Hongkong, India, Jamaica, Kazachstan, Kroatië, Liberia, Moldavië, Nigeria, Oekraïne, Papoea-Nieuw-Guinea, Rwanda, Tuvalu, Venezuela, Zambia.

[Illustraties]

Koninkrijkszaal in Acapulco (Mexico)

Leden van een Koninkrijkszalenbouwploeg in Mexico

[Illustratie op blz. 23]

Koninkrijkszaal in Tlaxcala (Mexico)