Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist u dit?

Wist u dit?

 Wist u dit?

Wanneer hebben de astrologen Jezus bezocht?

In het evangelie van Mattheüs lezen we dat „astrologen uit oostelijke streken” Jezus bezochten en hem geschenken brachten (Mattheüs 2:1-12; vtn.). Hoeveel astrologen of „magiërs” de kleine Jezus bezochten, wordt niet gezegd, en er is geen deugdelijke basis voor de traditionele opvatting dat het er drie waren. In het Bijbelverslag staat ook niet vermeld hoe ze heetten.

In de New International Version Study Bible staat deze opmerking over Mattheüs 2:11: „In strijd met wat de traditie leert, bezochten de magiërs Jezus niet aan de kribbe op de avond dat hij geboren werd, zoals de herders. Ze kwamen enkele maanden later en bezochten hem als een ’kind’ in zijn ’huis’.” Dat wordt bevestigd door het feit dat toen Herodes het kleine kind wilde laten doden, hij opdracht gaf alle jongetjes van twee jaar oud en daaronder in heel Bethlehem en omgeving om het leven te brengen. Hij bepaalde die leeftijdsgroep aan de hand van „de tijd die hij nauwkeurig van de astrologen te weten was gekomen”. — Mattheüs 2:16.

Als deze astrologen op de avond van Jezus’ geboorte bij hem waren gekomen en hem goud en andere waardevolle geschenken hadden gebracht, is het onwaarschijnlijk dat Maria slechts twee vogels geofferd zou hebben toen ze Jezus veertig dagen later in de tempel in Jeruzalem aan Jehovah aanbood (Lukas 2:22-24). Dat was een voorziening in de Wet voor arme mensen die zich geen jonge ram konden veroorloven (Leviticus 12:6-8). Die waardevolle geschenken kunnen echter goed van pas zijn gekomen bij de financiering van het verblijf van Jezus en zijn ouders in Egypte. — Mattheüs 2:13-15.

Waarom kostte het Jezus vier dagen om bij het graf van Lazarus te komen?

Eigenlijk lijkt het erop dat Jezus dat opzettelijk zo gepland heeft. Waarom kunnen we dat zeggen? Bekijk het verslag in Johannes hoofdstuk 11 eens.

Toen Lazarus, een inwoner van Bethanië en een vriend van Jezus, ernstig ziek werd, stelden zijn zussen Jezus daarvan op de hoogte (vers 1-3). Jezus was op dat moment ongeveer twee dagreizen van Bethanië vandaan (Johannes 10:40). Lazarus stierf kennelijk omstreeks het tijdstip dat het nieuws Jezus bereikte. Wat deed Jezus? Hij ’bleef twee dagen op de plaats waar hij was’ en vertrok daarna naar Bethanië (vers 6, 7). Door twee dagen te wachten en vervolgens twee dagen te reizen, kwam hij dus vier dagen na Lazarus’ dood bij het graf aan. — Vers 17.

Jezus had al twee opstandingen verricht: één vlak na het overlijden en de andere waarschijnlijk enige tijd later op de sterfdag (Lukas 7:11-17; 8:49-55). Kon hij iemand opwekken die al vier dagen dood was en wiens lichaam al tot ontbinding was overgegaan? (vers 39) Interessant is dat volgens een Bijbels naslagwerk sommige Joden ervan overtuigd waren dat er geen hoop mogelijk was „voor iemand die vier dagen dood was; tegen die tijd was het lichaam zichtbaar aan het vergaan en was de ziel, waarvan men dacht dat die drie dagen boven het lichaam zweefde, vertrokken.”

Mochten er onder degenen die bij het graf bijeenwaren personen zijn die twijfelden, dan zouden ze nu getuige zijn van Jezus’ macht over de dood. Voor het open graf riep Jezus luid: „Lazarus, kom naar buiten!” Daarop ’kwam de man die dood was geweest naar buiten’ (vers 43, 44). De opstanding, niet de onjuiste zienswijze van velen dat de ziel na de dood voortleeft, is de ware hoop voor de doden. — Ezechiël 18:4; Johannes 11:25.