Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Petrus verloochent Jezus

Petrus verloochent Jezus

 Voor jongeren

Petrus verloochent Jezus

Instructies: Doe dit studieproject in een rustige omgeving. Stel je tijdens het lezen van de teksten voor dat je zelf bij de gebeurtenis aanwezig bent. Zie wat er gebeurt. Hoor de mensen praten. Voel met ze mee.

ANALYSEER DE GEBEURTENIS. — LEES MATTHEÜS 26:31-35, 69-75.

Hoeveel mensen waren er volgens jou?

․․․․․

Denk je dat de mensen die tegen Petrus praatten, vriendelijk waren? nieuwsgierig? boos? of nog iets anders?

․․․․․

Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben toen hij beschuldigd werd?

․․․․․

Waarom verloochende Petrus Jezus? Was het gebrek aan liefde of iets anders?

․․․․․

GRAAF DIEPER. — LEES LUKAS 22:31-34; MATTHEÜS 26:55-58; JOHANNES 21:9-17.

Hoe zou overmoed een rol gespeeld kunnen hebben in de fout die Petrus maakte?

․․․․․

Hoe liet Jezus merken dat hij Petrus vertrouwde, ook al wist hij dat Petrus een fout zou maken?

․․․․․

Hoe toonde Petrus meer moed dan de andere discipelen, ook al verloochende hij Jezus?

․․․․․

Hoe maakte Jezus duidelijk dat hij Petrus vergeven had?

․․․․․

Waarom zou Jezus drie keer aan Petrus gevraagd hebben of hij van hem hield?

․․․․․

Hoe zou Petrus zich na zijn gesprek met Jezus gevoeld hebben, en waarom?

․․․․․

PAS TOE WAT JE HEBT GELEERD. SCHRIJF OP WAT JE HEBT GELEERD OVER . . .

(a) Mensenvrees.

․․․․․

(b) Jezus’ medegevoel met zijn discipelen, ook als ze fouten maakten.

․․․․․

Wat is voor jou het belangrijkste van dit verhaal, en waarom?

․․․․․