Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een onvergelijkelijke Vader

Een onvergelijkelijke Vader

 Nader dicht tot God

Een onvergelijkelijke Vader

Mattheüs 3:16, 17

VADER. Er zijn maar weinig woorden die sterkere gevoelens bij mensen oproepen. Een vader die echt van zijn kinderen houdt, zorgt dat het hun goed gaat. Terecht wordt Jehovah God in de Bijbel „Vader” genoemd (Mattheüs 6:9). Wat voor vader is Jehovah? Laten we om die vraag te beantwoorden eens nagaan wat Jehovah tegen Jezus zei toen die gedoopt werd. Tenslotte zegt de manier waarop een vader tegen zijn kinderen praat, heel veel over wat voor vader hij is.

Omstreeks oktober 29 G.T. ging Jezus naar de Jordaan om gedoopt te worden. De Bijbel vertelt wat er gebeurde: „Nadat Jezus was gedoopt, kwam hij onmiddellijk omhoog uit het water; en zie! de hemelen werden geopend, en hij zag Gods geest gelijk een duif neerdalen en op hem komen. Zie! Ook kwam er een stem uit de hemelen, die zei: ’Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd’” (Mattheüs 3:16, 17) *. Die liefdevolle woorden, door Jehovah zelf gesproken, zeggen veel over wat voor vader hij is. Jehovah maakte zijn Zoon drie dingen duidelijk.

Ten eerste: met de woorden „dit is mijn Zoon” zei Jehovah in feite: ’Ik ben er trots op dat ik je Vader ben.’ Een opmerkzame vader geeft zijn kinderen de erkenning en aandacht waar ze naar hunkeren. Kinderen moeten steeds de verzekering krijgen dat ze als een uniek lid van het gezin gewaardeerd worden. Denk u eens in wat het voor Jezus, zelfs als volwassene, betekend moet hebben die erkenning van zijn Vader te krijgen!

Ten tweede: door zijn Zoon „de geliefde” te noemen, gaf Jehovah in het openbaar uiting aan zijn liefde voor Jezus. Eigenlijk zei de Vader: ’Ik hou van je.’ Een goede vader vertelt zijn kinderen dat hij heel veel van hen houdt. Zulke woorden, vergezeld van natuurlijke genegenheid, doen kinderen goed. Wat moet het Jezus’ hart geraakt hebben toen hij zijn Vader hoorde zeggen dat hij van hem hield!

Ten derde: met de woorden „die ik heb goedgekeurd” maakte Jehovah duidelijk dat hij ingenomen was met zijn Zoon. Jehovah zei als het ware: ’Jongen, ik ben blij met wat je gedaan hebt.’ Een liefdevolle vader zoekt gelegenheden om zijn kinderen te laten weten dat hij blij is met de goede dingen die ze zeggen of doen. Kinderen putten kracht en moed uit de goedkeuring van hun ouders. Het moet Jezus beslist aangemoedigd hebben te horen dat hij de goedkeuring van zijn Vader had!

Jehovah is echt een onvergelijkelijke Vader. Verlangt u naar zo’n vader? Dan kan het bemoedigend voor u zijn te weten dat u een band met Jehovah kunt opbouwen. Als u in geloof uw best doet om hem te leren kennen en als u oprecht probeert zijn wil te doen, zal hij daarop reageren. De Bijbel zegt: „Nadert tot God en hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8). Wat kan u een veiliger gevoel geven dan een hechte band met Jehovah God, de best denkbare Vader?

[Voetnoot]

^ ¶2 Volgens het parallelle verslag in het evangelie van Lukas sprak Jehovah Jezus persoonlijk aan door te zeggen: „Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; ik heb u goedgekeurd.” — Lukas 3:22.