Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 35

Jehovah waardeert zijn nederige aanbidders

Jehovah waardeert zijn nederige aanbidders

‘Jehovah (...) heeft aandacht voor de nederige.’ — PS. 138:6.

LIED 48 Wandel elke dag met Jehovah

VOORUITBLIK *

1. Wat vindt Jehovah van nederige mensen?

JEHOVAH houdt van nederige mensen. Alleen degenen die echt nederig zijn, kunnen een hechte persoonlijke band met hem hebben. Maar ‘de hoogmoedige kent hij alleen van een afstand’ (Ps. 138:6). We willen allemaal Jehovah blij maken en zijn warme liefde voelen, dus we hebben goede redenen om te leren nederig te zijn.

2. Waar gaat dit artikel over?

2 In dit artikel gaan we drie vragen onder de loep nemen: (1) Wat is nederigheid? (2) Waarom moet je leren nederig te zijn? (3) Welke situaties kunnen een test zijn op je nederigheid? Zoals we zullen zien, is het goed voor ons nederig te zijn en maken we daarmee Jehovah’s hart blij (Spr. 27:11; Jes. 48:17).

WAT IS NEDERIGHEID?

3. Wat is nederigheid?

3 Nederigheid is afwezigheid van trots of arrogantie. De Bijbel laat zien dat iemand die nederig is de juiste kijk heeft op zijn band met Jehovah God en met mensen. Als je nederig bent, besef je dat iedereen in een of ander opzicht superieur is aan jou (Fil. 2:3, 4).

4-5. Is iedereen die nederig overkomt ook echt nederig? Leg uit.

4 Sommige mensen komen nederig over maar zijn het niet echt. Het kan zijn dat iemand verlegen is of door zijn opvoeding of cultuur altijd respectvol en beleefd blijft.  Maar misschien is hij diep vanbinnen juist heel trots. Vroeg of laat zal naar buiten komen hoe hij in zijn hart echt is (Luk. 6:45).

5 Aan de andere kant zijn mensen die zelfverzekerd of openhartig overkomen niet per se trots (Joh. 1:46, 47). Maar als je extravert bent, moet je oppassen dat je niet op je eigen talenten vertrouwt. Of je nu extravert bent of niet, iedereen moet zijn best doen om in zijn hart nederig te zijn.

Paulus had een nederige kijk op zichzelf (Zie alinea 6) *

6. Wat laat 1 Korinthiërs 15:10 ons zien over Paulus?

6 Paulus gaf een mooi voorbeeld. Hij werd door Jehovah gebruikt om in de ene stad na de andere nieuwe gemeenten op te richten. Misschien heeft hij in de dienst wel meer bereikt dan enige andere apostel van Jezus Christus. Toch ging Paulus niet denken dat hij belangrijker was dan zijn broeders. Nederig zei hij: ‘Ik ben de minste van de apostelen en ik ben het niet waard een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd’ (1 Kor. 15:9). Daarna zei Paulus terecht dat hij zijn goede reputatie bij Jehovah niet te danken had aan zijn eigen capaciteiten of wat hij zelf had bereikt, maar aan Gods onverdiende goedheid. (Lees 1 Korinthiërs 15:10.) Wat gaf Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs een geweldig voorbeeld van nederigheid! En dan te bedenken dat sommige mannen in de gemeente probeerden aan te tonen dat zij beter waren dan Paulus! (2 Kor. 10:10)

Karl F. Klein, een nederige broeder die lid was van het Besturende Lichaam (Zie alinea 7)

7. Hoe hebben sommige prominente broeders laten zien dat ze nederig waren? Geef een voorbeeld.

7 Veel broeders en zusters zijn opgebouwd door het levensverhaal van  broeder Karl F. Klein, die als lid van het Besturende Lichaam heeft gediend. Broeder Klein sprak daarin nederig en eerlijk over veel van zijn fouten en de problemen in zijn leven. In de jaren 20 vond hij het bijvoorbeeld zo moeilijk om van huis tot huis te gaan dat hij dat werk na zijn eerste poging zo’n twee jaar niet meer heeft gedaan. Toen hij later op Bethel diende, kreeg hij een keer raad waar hij nog een tijd boos over bleef. Daarnaast kreeg hij een zenuwinzinking, waar hij later van herstelde. Toch had hij ook een aantal bijzondere voorrechten. Als je zo bekend bent, heb je echt nederigheid nodig om zo open over je zwakheden te spreken! Heel wat broeders en zusters denken met plezier terug aan broeder Klein en zijn mooie, eerlijke levensverhaal. *

WAAROM MOET JE LEREN NEDERIG TE ZIJN?

8. Hoe maakt 1 Petrus 5:6 duidelijk dat Jehovah van nederigheid houdt?

8 De belangrijkste reden om nederig te willen zijn, is dat het Jehovah blij maakt. Dat is wat Petrus duidelijk maakte. (Lees 1 Petrus 5:6.) Het boek ‘Kom, wees mijn volgeling’ zegt over Petrus’ woorden: ‘Hooghartigheid is als vergif. De gevolgen kunnen rampzalig zijn. Het is een eigenschap die de meest begaafde mens onbruikbaar voor God kan maken. Nederigheid daarentegen kan zelfs de geringste mens heel bruikbaar voor Jehovah maken.’ Verder wordt er gezegd dat onze God je ‘graag zal belonen voor je nederigheid’. * En je kunt toch niets beters doen dan Jehovah’s hart blij maken? (Spr. 23:15)

9. Waarom voelen mensen zich tot nederige personen aangetrokken?

9 Nederigheid maakt Jehovah blij maar heeft ook veel voordelen voor jezelf. Mensen voelen zich aangetrokken tot nederige personen. Bedenk maar eens met wat voor mensen je zelf graag omgaat (Matth. 7:12). De meesten vinden het niet leuk om bij iemand te zijn die altijd zijn eigen zin doordrijft en nooit naar suggesties van anderen luistert. Maar waarschijnlijk ga je wel graag om met broeders en zusters die de volgende raad opvolgen: ‘Leef met elkaar mee. Heb broederlijke genegenheid en intens medegevoel, en wees nederig’ (1 Petr. 3:8). Als jij  je tot nederige personen aangetrokken voelt, zullen anderen zich waarschijnlijk ook tot jou aangetrokken voelen — als je nederig bent.

10. Waarom maakt nederigheid het leven makkelijker?

10 Nederigheid maakt het leven makkelijker. Soms zie je dingen die oneerlijk of onrechtvaardig zijn. De wijze koning Salomo zei: ‘Ik heb slaven te paard gezien maar vorsten die te voet gaan als slaven’ (Pred. 10:7). Heel getalenteerde mensen krijgen niet altijd erkenning. En soms gaat alle eer en aandacht naar minder getalenteerde personen. Toch erkende Salomo dat het verstandig is de realiteit onder ogen te zien en je niet te druk te maken over negatieve dingen (Pred. 6:9). Als je nederig bent, zal het makkelijker zijn het leven te nemen zoals het is — niet zoals je denkt dat het zou moeten zijn.

WELKE SITUATIES KUNNEN EEN TEST ZIJN OP JE NEDERIGHEID?

Hoe kan zo’n situatie een test zijn op je nederigheid? (Zie alinea 11-12) *

11. Hoe moet je reageren als je raad krijgt?

11 Elke dag kun je in situaties komen die om nederigheid vragen. Laten we er eens een paar bekijken. Bijvoorbeeld als je raad krijgt. Bedenk dat als iemand de tijd en moeite neemt om je te corrigeren, je waarschijnlijk een grotere fout hebt gemaakt dan je zelf beseft. Je eerste neiging is misschien om de raad naast je neer te leggen. Misschien heb je kritiek op degene die je de raad gaf of op de manier waarop. Maar als je nederig bent, zul je proberen evenwichtig te reageren.

12. Waarom moet je volgens Spreuken 27:5, 6 dankbaar zijn als iemand je raad geeft? Geef een voorbeeld.

12 Een nederig persoon is dankbaar voor raad. Een voorbeeld. Stel dat je na de vergadering nog wat napraat met een aantal broeders en zusters. Na een tijd neemt een van hen je apart om te zeggen dat er iets tussen je tanden zit. Waarschijnlijk voel je je een beetje opgelaten. Maar je zult ook blij zijn dat iemand het tegen je zegt. Had iemand het maar eerder gezegd!, denk je misschien zelfs. Zo moet je ook nederig en dankbaar reageren als een broeder of zuster de moed heeft je raad te geven als dat nodig is. Bezie die persoon als je vriend, niet als je vijand (lees Spreuken 27:5, 6; Gal. 4:16).

Waarom heb je nederigheid nodig als anderen een voorrecht krijgen? (Zie alinea 13-14) *

13. Hoe kun je nederigheid tonen als iemand anders een voorrecht krijgt?

13 Als anderen een voorrecht krijgen. Een ouderling die Jason heet, zegt: ‘Als ik  zie dat een ander een voorrecht krijgt, vraag ik me soms af waarom ze mij niet hebben gekozen.’ Heb jij dat ook weleens? Het is niet verkeerd om naar grotere voorrechten te streven (1 Tim. 3:1). Maar we moeten goed op ons denken letten. Als je niet oppast, zou je in je hart trots kunnen worden. Een broeder zou bijvoorbeeld kunnen gaan denken dat hij de meest geschikte kandidaat is voor een bepaalde taak. Een zuster zou kunnen denken: mijn man zou dat echt veel beter doen dan die broeder! Maar als je echt nederig bent, zul je zulke trotse gedachten verwerpen.

14. Wat leer je van de manier waarop Mozes reageerde toen anderen een voorrecht kregen?

14 Er is een mooie les te halen uit de manier waarop Mozes reageerde toen anderen een voorrecht kregen. Mozes had veel waardering voor het voorrecht het volk Israël te leiden. Maar hoe reageerde hij toen Jehovah anderen toestond hem te helpen? Hij was niet jaloers (Num. 11:24-29). Nederig stond hij toe dat ze hem hielpen bij het rechtspreken over het volk (Ex. 18:13-24). Dat zou de Israëlieten over wie hij moest rechtspreken ten goede komen. Mozes gaf dus meer om het welzijn van anderen dan om zijn eigen voorrechten. Wat een geweldig voorbeeld voor ons! Vergeet nooit: om echt bruikbaar te zijn voor Jehovah is je nederigheid altijd belangrijker dan je bekwaamheid. ‘Jehovah is hoog en toch heeft hij aandacht voor de nederige’ (Ps. 138:6).

15. Welke veranderingen hebben sommigen meegemaakt?

15 Als er dingen veranderen. In de afgelopen jaren hebben veel broeders en zusters met heel wat jaren ervaring een andere toewijzing gekregen. Zo werd in 2014 aan districtsopzieners en hun vrouwen gevraagd om in een andere vorm van volletijddienst  te dienen. In dat jaar begon ook de regeling dat kringopzieners met hun toewijzing stoppen als ze 70 jaar worden. En broeders van 80 jaar en ouder dienen in de gemeente niet langer als coördinator van het lichaam van ouderlingen. Bovendien hebben veel Bethelieten een nieuwe toewijzing in het veld gekregen. Anderen moesten met de speciale volletijddienst stoppen vanwege gezondheidsproblemen, de zorg voor familie of andere persoonlijke omstandigheden.

16. Hoe hebben onze broeders en zusters in hun nieuwe omstandigheden nederigheid getoond?

16 Zulke veranderingen waren niet eenvoudig. Velen waren gehecht aan hun vorige toewijzing en hebben die soms jarenlang gekoesterd. Sommigen waren verdrietig en moesten wennen aan hun nieuwe omstandigheden. Maar na verloop van tijd lukte het ze om zich aan te passen, met name dankzij hun liefde voor Jehovah. Ze begrepen dat ze opgedragen waren aan God, en niet aan een taak, titel of toewijzing (Kol. 3:23). Ze zijn zo nederig dat ze Jehovah graag blijven dienen — in welke toewijzing maar ook. Ze ‘leggen al hun zorgen bij hem neer’ omdat ze weten dat hij om ze geeft (1 Petr. 5:6, 7).

17. Waarom kun je dankbaar zijn dat Gods Woord ons aanmoedigt nederig te zijn?

17 Ben je niet dankbaar dat Gods Woord ons aanmoedigt nederig te zijn? Als je nederig bent, is dat goed voor jezelf en voor anderen. Je kunt dan beter omgaan met de problemen in je leven. En het belangrijkste is dat je een hechtere band krijgt met je hemelse Vader. We zijn echt gelukkig omdat we weten dat ‘degene die hoog en verheven is’ zijn nederige aanbidders liefheeft en waardeert (Jes. 57:15).

LIED 45 De meditatie van mijn hart

^ ¶5 Het is heel belangrijk nederig te zijn. Wat is nederigheid? Waarom moet je leren nederig te zijn? En waarom kunnen veranderingen een test zijn op je nederigheid? Die belangrijke vragen komen in dit artikel aan bod.

^ ¶7 Zie het artikel ‘Jehovah heeft mij op een belonende wijze bejegend’ in De Wachttoren van 15 juli 1989.

^ ¶8 Zie hfst. 3 ¶23.

^ ¶53 BESCHRIJVING AFBEELDING: De nederige Paulus is bij een broeder thuis en heeft omgang met iedereen, ook de kleintjes.

^ ¶57 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een broeder aanvaardt Bijbelse raad van een jongere broeder.

^ ¶59 BESCHRIJVING AFBEELDING: De oudere broeder is niet jaloers op de jongere broeder die een voorrecht heeft in de gemeente.