Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Gelukkig zijn degenen die ‘de gelukkige God’ dienen

Gelukkig zijn degenen die ‘de gelukkige God’ dienen

‘Gelukkig het volk dat Jehovah als God heeft!’ — PS. 144:15.

LIEDEREN: 44, 125

1. Waarom zijn Jehovah’s aanbidders een gelukkig volk? (Zie beginplaatje.)

JEHOVAH’S GETUIGEN zijn echt een gelukkig volk. Als ze bij elkaar zijn voor een vergadering of een congres of voor de gezelligheid, wordt er altijd vrolijk gepraat en gelachen. Waarom zijn ze zo gelukkig? Vooral omdat ze ‘de gelukkige God’ Jehovah kennen en omdat ze hem dienen en proberen na te volgen (1 Tim. 1:11; Ps. 16:11). Hij is de Bron van geluk en wil dat we gelukkig zijn. Hij geeft ons dan ook veel redenen om vrolijk te zijn (Deut. 12:7; Pred. 3:12, 13).

2, 3. (a) Wat is geluk? (b) Wat kan het moeilijk maken om gelukkig te zijn?

2 Hoe zit het met jou? Ben jij gelukkig? Kun je gelukkiger worden? Gelukkig zijn betekent dat je je goed voelt, dat je tevreden bent met je leven of zelfs heel blij. De Bijbel laat zien dat waar geluk de toestand is van iemand die door Jehovah gezegend wordt. Maar in deze wereld is het soms moeilijk gelukkig te zijn. Hoe komt dat?

3 Je kunt je geluksgevoel kwijtraken als je iets ergs meemaakt. Bijvoorbeeld als iemand van wie je houdt sterft of  wordt uitgesloten, als je huwelijk eindigt in een scheiding of als je je baan verliest. Wat het ook moeilijk maakt om gelukkig te zijn, is als je thuis geen vrede hebt vanwege constant geruzie, als je wordt bespot door collega’s of klasgenoten of als je wordt vervolgd of in de gevangenis komt omdat je Jehovah dient. Je gezondheid kan achteruitgaan of je kunt een chronische ziekte krijgen of depressief worden. Maar bedenk dat het Jezus Christus, ‘de gelukkige en enige Machthebber’, vreugde gaf om anderen te troosten en gelukkig te maken (1 Tim. 6:15; Matth. 11:28-30). In zijn Bergrede noemde hij een aantal eigenschappen die kunnen bijdragen tot je geluk ondanks moeilijke beproevingen in Satans wereld.

EEN GEESTELIJKE INSTELLING — DE BASIS VOOR GELUK

4, 5. Hoe kunnen we gelukkig worden en blijven?

4 Het eerste dat Jezus noemde is heel belangrijk: ‘Gelukkig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel’ (Matth. 5:3). Hoe laat je zien dat je je bewust bent van je geestelijke behoeften? Door geestelijk voedsel in je op te nemen, naar geestelijke waarden te leven en prioriteit te geven aan de aanbidding van de gelukkige God. Als je dat doet, zul je gelukkiger worden. Je krijgt meer vertrouwen dat Gods beloften zullen uitkomen. En je wordt opgebouwd door ‘de gelukkige hoop’ die Gods Woord ware aanbidders geeft (Tit. 2:13).

5 Om blijvend geluk te vinden moet je een sterke band met Jehovah opbouwen. Paulus schreef onder inspiratie: ‘Wees altijd verheugd in de Heer. Ik zal het nog eens zeggen: wees verheugd!’ (Fil. 4:4) Om zo’n kostbare band te krijgen, heb je wijsheid van God nodig. Gods Woord zegt: ‘Gelukkig is de mens die wijsheid vindt en de mens die inzicht krijgt. Ze is een levensboom voor wie haar vastgrijpt, en wie haar goed vasthoudt, is gelukkig te prijzen’ (Spr. 3:13, 18).

6. Waar is blijvend geluk van afhankelijk?

6 Om gelukkig te blijven moet je Gods Woord niet alleen lezen maar ook toepassen. Jezus liet uitkomen hoe belangrijk het is in praktijk te brengen wat je leert: ‘Nu je dat weet: gelukkig ben je als je het doet’ (Joh. 13:17; lees Jakobus 1:25). Alleen dan zul je aan je geestelijke behoeften voldoen en gelukkig blijven. Maar hoe kun je gelukkig zijn als er zo veel is waardoor je je geluk kunt verliezen? Laten we eens kijken wat Jezus in de Bergrede nog meer zei.

EIGENSCHAPPEN DIE GELUK VERGROTEN

7. Hoe kunnen degenen die treuren gelukkig zijn?

7 ‘Gelukkig zijn degenen die treuren, want zij zullen getroost worden’ (Matth. 5:4). Je kunt je afvragen: hoe kan iemand die treurt nu gelukkig zijn? Jezus had het niet over iedereen die om wat voor reden maar ook treurt. Zelfs slechte mensen treuren over de zorgelijke problemen van deze ‘zware tijden (...) die moeilijk te doorstaan zijn’ (2 Tim. 3:1). Maar hun getreur is vooral op zichzelf gericht en niet op Jehovah. Vandaar dat het ze niet gelukkig maakt. Jezus moet gedacht hebben aan mensen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften en daarom treuren over de armzalige geestelijke toestand  van nu. Ze beseffen dat ze zondig zijn en dat de huidige nare omstandigheden het gevolg zijn van menselijke zondigheid. Jehovah heeft aandacht voor degenen die oprecht treuren. Hij troost en zegent ze met geestelijke steun en geluk en zal ze eeuwig leven geven. (Lees Ezechiël 5:11; 9:4.)

8. Leg uit waarom je gelukkig wordt als je zachtaardig bent.

8 ‘Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden’ (Matth. 5:5). Waarom word je gelukkig als je zachtaardig bent? Mensen veranderen als ze de waarheid leren kennen. Ze waren misschien ooit wreed of agressief of zochten steeds ruzie. Maar nu hebben ze ‘de nieuwe persoonlijkheid’ aangedaan en tonen ze ‘teder medegevoel, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld’ (Kol. 3:9-12). Daardoor hebben ze nu vrede en goede relaties met anderen en zijn ze gelukkiger. De Bijbel belooft dat ‘de aarde van hen zal worden’ (Ps. 37:8-10, 29).

9. (a) In welke zin zal de aarde van zachtaardige mensen worden? (b) Waarom kunnen ‘degenen die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid’ gelukkig zijn?

9 In welke zin zal de aarde van zachtaardige mensen worden? De aarde zal van Jezus’ gezalfde discipelen worden wanneer ze er als koningen en priesters over gaan regeren (Openb. 20:6). En de aarde wordt van miljoenen anderen die niet de hemelse roeping hebben in de zin dat het hun toegestaan wordt er eeuwig op te leven. Dan zullen ze in vrede leven en volmaakt en gelukkig zijn. Over al die personen zei Jezus ook dat ze gelukkig zijn omdat ze ‘hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid’ (Matth. 5:6). Hun verlangen naar rechtvaardigheid zal volledig verzadigd worden in de nieuwe wereld (2 Petr. 3:13). Als God een eind heeft gemaakt aan alle slechtheid, zal het geluk van rechtvaardige mensen nooit meer door wetteloosheid en onrechtvaardigheid bedreigd worden (Ps. 37:17).

10. Wat betekent het barmhartig te zijn?

10 ‘Gelukkig zijn degenen die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartig worden behandeld’ (Matth. 5:7). Barmhartig zijn betekent dat je hartelijk, teder en vol medegevoel bent, dat je medelijden hebt met iemand die het moeilijk heeft. Maar barmhartigheid is meer dan een teder gevoel. In de Bijbel geeft het ook de actieve kant van medelijden weer, dat je iets doet om anderen te helpen.

11. Wat leren we van de illustratie van de barmhartige Samaritaan?

11 Lees Lukas 10:30-37. Jezus’ illustratie van de barmhartige Samaritaan laat heel goed uitkomen wat het betekent om barmhartig te zijn. De Samaritaan had echt medegevoel en medelijden met het slachtoffer en kwam in actie om hem te helpen. Nadat Jezus de illustratie had verteld, zei hij: ‘Ga en doe hetzelfde.’ Vraag je dus af: Doe ik hetzelfde? Doe ik wat de meelevende Samaritaan deed? Kan ik meer doen om degenen te helpen die het moeilijk hebben? Kan ik bijvoorbeeld praktische hulp bieden aan oudere broeders en zusters, weduwen en kinderen die in geestelijk opzicht wees zijn? Kan ik het initiatief nemen om ‘de moedelozen te bemoedigen’? — 1 Thess. 5:14; Jak. 1:27.

Als je het initiatief neemt om barmhartig te zijn, zul je zien hoe gelukkig je daarvan wordt (Zie alinea 12)

12. Waarom word je gelukkig als je barmhartig bent?

12 Waarom maakt barmhartigheid gelukkig? Als je barmhartig voor anderen  bent, ervaar je het geluk dat het resultaat is van geven. Bovendien weet je dat je Jehovah blij maakt (Hand. 20:35; lees Hebreeën 13:16). Over degene die aandacht heeft voor anderen zei koning David: ‘Jehovah zal hem beschermen en in leven houden. Men zal hem op aarde gelukkig prijzen’ (Ps. 41:1, 2). En als je uiting geeft aan je medegevoel, kun je Jehovah’s barmhartigheid ontvangen en eeuwig gelukkig zijn (Jak. 2:13).

GELUK EN EEN ZUIVER HART

13, 14. Wat is de link tussen geluk en een zuiver hart?

13 ‘Gelukkig zijn degenen die zuiver van hart zijn,’ zei Jezus, ‘want zij zullen God zien’ (Matth. 5:8). Om zuiver van hart te zijn, moeten we vanbinnen rein zijn en eerbare gevoelens en verlangens hebben. Houd je gedachten zuiver zodat je geestelijk onbesmet bent in je toewijding aan Jehovah (lees 2 Korinthiërs 4:2; 1 Tim. 1:5).

14 Degenen die zuiver van hart zijn, kunnen gelukkig zijn vanwege een reine positie voor Jehovah, die zei: ‘Gelukkig zijn zij die hun gewaden wassen’ (Openb. 22:14). Wat wil het zeggen dat ze ‘hun gewaden wassen’? Voor gezalfde christenen betekent het dat ze rein zijn in Jehovah’s ogen en dat ze onsterfelijk leven krijgen en dan voor eeuwig gelukkig zijn in hun hemelse positie. En de grote menigte mensen die op aarde hopen te leven, kunnen een rechtvaardige positie hebben als vrienden van God. Ze hebben nu al ‘hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam’ (Openb. 7:9, 13, 14).

15, 16. Hoe kunnen degenen die zuiver van hart zijn ‘God zien’?

15 Hoe kunnen degenen die zuiver van hart zijn ‘God zien’ terwijl hij zei: ‘Geen mens kan mij zien en in leven blijven’? (Ex. 33:20) Het Griekse woord dat met ‘zien’ is vertaald, kan ook ‘zien met de geest, waarnemen, weten’ betekenen. Degenen die God zien met ‘de ogen van het hart’ zijn personen die hem echt hebben leren kennen en zijn eigenschappen waarderen (Ef. 1:18). Omdat Jezus Gods persoonlijkheid perfect afspiegelde, kon hij zeggen: ‘Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien’ (Joh. 14:7-9).

16 Ware aanbidders kunnen ook ‘God zien’ door waar te nemen wat hij voor hen doet (Job 42:5). Daarnaast richten ze ‘de ogen van het hart’ op de geweldige zegeningen die God belooft voor degenen die proberen zuiver te blijven en hem loyaal te dienen. Natuurlijk zullen gezalfden Jehovah letterlijk zien als ze  een opstanding krijgen en hun hemelse beloning ontvangen (1 Joh. 3:2).

GELUKKIG ONDANKS MOEILIJKHEDEN

17. Welke rol speelt vrede bij geluk?

17 Jezus zei vervolgens: ‘Gelukkig zijn de vredestichters’ (Matth. 5:9). Als je het initiatief neemt om vrede te stichten, heb je goede redenen om gelukkig te zijn. Jakobus schreef: ‘De vrucht van rechtvaardigheid wordt onder vredige omstandigheden gezaaid voor degenen die vrede stichten’ (Jak. 3:18). Als je relatie met iemand in je gemeente of je familie verstoord is, kun je Jehovah smeken of hij je helpt een vredestichter te zijn. Dan kan zijn heilige geest je helpen je rechtvaardig te gedragen en gelukkig te zijn. Jezus benadrukte hoe belangrijk het is het initiatief te nemen om vrede te sluiten toen hij zei: ‘Als je dus met een offergave naar het altaar gaat en je je daar herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar vóór het altaar achter. Ga eerst naar je broeder en sluit vrede met hem, en kom dan terug om het offer te brengen’ (Matth. 5:23, 24).

18, 19. Waarom kunnen christenen zelfs als ze vervolgd worden blij zijn?

18 ‘Gelukkig zijn jullie wanneer mensen je beledigen en vervolgen en allerlei boosaardige leugens over je vertellen vanwege mij.’ Wat bedoelde Jezus? Hij zei verder: ‘Wees blij en juich, want je beloning is groot in de hemel. De profeten van vroeger zijn namelijk ook op die manier vervolgd’ (Matth. 5:11, 12). Toen de apostelen werden geslagen en het hun verboden werd te prediken, verlieten ze ‘blij’ het Sanhedrin. Natuurlijk vonden ze de pijn van het geselen niet prettig. Maar ze waren blij ‘dat ze waardig bevonden waren om ter wille van [Jezus’] naam vernederd te worden’ (Hand. 5:41).

19 Ook in deze tijd volharden Jehovah’s aanbidders met vreugde als ze ter wille van Jezus’ naam lijden ondergaan of als ze moeilijke beproevingen doorstaan. (Lees Jakobus 1:2-4.) Net als de apostelen genieten we niet van lijden op zich. Maar als we ondanks beproevingen trouw blijven aan Jehovah, kan hij ons helpen moedig te volharden. Neem het voorbeeld van Henryk Dornik en zijn broer. Zij werden in augustus 1944 door een totalitair regime naar een concentratiekamp gestuurd. Tegenstanders gaven toe: ‘Het is onmogelijk hen tot ook maar iets te bewegen. Hun martelaarschap schenkt hun vreugde.’ Broeder Dornik legde uit: ‘Hoewel ik geen martelaar wilde zijn, schonk het me wel vreugde om moedig en waardig te lijden wegens mijn loyaliteit aan Jehovah. (...) Vurige gebeden brachten me dichter tot Jehovah, en hij bleek een betrouwbare Helper te zijn.’

20. Waarom maakt het ons gelukkig ‘de gelukkige God’ te dienen?

20 Als we de goedkeurende glimlach hebben van ‘de gelukkige God’, kunnen we gelukkig zijn ondanks religieuze vervolging, tegenstand thuis, ziekte of ouderdom (1 Tim. 1:11). We zijn ook gelukkig dankzij de mooie beloften van onze God, ‘die niet kan liegen’ (Tit. 1:2). Vergeleken bij de indrukwekkende vervulling van Jehovah’s beloften zullen de moeilijkheden en beproevingen van nu niets meer voorstellen. In het komende paradijs zullen de zegeningen van Jehovah ons voorstellingsvermogen overtreffen. En we zullen ongekend gelukkig zijn. We ‘zullen intens genieten van vrede in overvloed’ (Ps. 37:11).