Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Er gaat kracht uit van Gods Woord

Er gaat kracht uit van Gods Woord

‘Het woord van God is levend en er gaat kracht van uit.’ — HEBR. 4:12.

LIEDEREN: 96, 94

1. Hoe weten we dat er kracht uitgaat van Gods Woord? (Zie beginplaatje.)

ALS Getuigen van Jehovah twijfelen we er niet aan dat Gods woord, zijn boodschap aan de mensheid, levend is en dat er kracht van uitgaat (Hebr. 4:12). Velen van ons zijn het levende bewijs dat de kracht van de Bijbel levens kan veranderen. Sommigen zijn vroeger verslaafd geweest aan drugs. Anderen maakten zich schuldig aan diefstal of seksuele immoraliteit. Weer anderen waren succesvol in deze wereld, maar hadden het gevoel dat er iets ontbrak in hun leven (Pred. 2:3-11). Het is vaak gebeurd dat mensen die hopeloos verdwaald leken, hun weg naar het leven vonden door de kracht van de Bijbel. Waarschijnlijk heb je met plezier veel ervaringen gelezen in de Wachttoren-rubriek ‘De Bijbel verandert levens’. En broeders en zusters blijven ook na hun doop vorderingen maken met behulp van de Bijbel.

2. Hoe ging er in de eerste eeuw kracht uit van Gods Woord?

2 Het hoeft ons niet te verbazen dat velen in deze tijd grote veranderingen hebben aangebracht na het bestuderen van Gods Woord. Zulke ervaringen doen ons denken aan onze  broeders en zusters in de eerste eeuw die een hemelse hoop hadden. (Lees 1 Korinthiërs 6:9-11.) De apostel Paulus noemde verschillende soorten mensen die Gods Koninkrijk niet zullen erven. Hij voegde eraan toe: ‘Sommigen van jullie zijn dat geweest.’ Maar ze waren met de hulp van de Schrift en Gods heilige geest veranderd. Sommigen moesten zelfs ernstige problemen overwinnen nadat ze de waarheid hadden aanvaard. De Bijbel heeft het bijvoorbeeld over een gezalfde christen in de eerste eeuw die uitgesloten moest worden; later werd hij weer hersteld (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8). Is het niet aanmoedigend te lezen dat onze geloofsgenoten door middel van Gods Woord verschillende soorten problemen hebben overwonnen?

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Er gaat dus veel kracht uit van Gods Woord. En aangezien Jehovah ons zijn Woord heeft gegeven, willen we er natuurlijk zo goed mogelijk gebruik van maken (2 Tim. 2:15). Daarom gaan we in dit artikel bespreken hoe we de kracht van Gods Woord nog sterker kunnen laten vrijkomen (1) in ons eigen leven, (2) in de velddienst en (3) als we vanaf het podium onderwijs geven. De bespreking zal ons helpen om aan onze hemelse Vader, die ons leert wat goed voor ons is, te laten zien dat we van hem houden en hem dankbaar zijn (Jes. 48:17).

IN JE EIGEN LEVEN

4. (a) Wat moet je doen als je wilt dat Gods Woord invloed op je heeft? (b) Hoe maak jij tijd voor Bijbellezen?

4 Wil de Bijbel invloed op je hebben, dan moet je die regelmatig lezen — zo mogelijk dagelijks (Joz. 1:8). Natuurlijk hebben we het allemaal druk. Maar we mogen niet toelaten dat ook maar iets, zelfs niet onze verantwoordelijkheden, onze routine van Bijbellezen verstoort. (Lees Efeziërs 5:15, 16.) Veel broeders en zusters hebben creatieve manieren gevonden om tijd te maken voor dagelijks Bijbellezen. Sommigen doen dat aan het begin van hun dag en anderen aan het eind of daar ergens tussenin. Ze herkennen zich in de woorden van de psalmdichter, die schreef: ‘Hoe lief heb ik uw wet! De hele dag overdenk ik die’ (Ps. 119:97).

5, 6. (a) Waarom is het belangrijk om te mediteren? (b) Hoe kun je op een doeltreffende manier mediteren? (c) Wat heb jij aan Bijbellezen en mediteren gehad?

5 Naast Bijbellezen moet je ook mediteren over wat je leest (Ps. 1:1-3). Alleen dan kun je de tijdloze wijsheid van het gelezen materiaal praktisch maken in je eigen leven. Of je Gods Woord nu in gedrukte vorm of digitaal leest, haal de gedachten van de bladzijde af en laat ze terechtkomen in je hart.

6 Hoe kun je op een doeltreffende manier  mediteren? Velen hebben het nuttig gevonden om na een stuk uit de Bijbel te hebben gelezen, te pauzeren en over de volgende vragen na te denken: Wat leert dit me over Jehovah? Hoe pas ik het principe uit dit Bijbelgedeelte al in mijn leven toe? In welke opzichten kan ik verbeteringen aanbrengen? Als je gebedsvol over Gods Woord nadenkt, zul je gemotiveerd worden om de raad eruit nog beter toe te passen. Je zult de kracht van Gods Woord nog sterker in je leven laten vrijkomen (2 Kor. 10:4, 5).

IN DE VELDDIENST

7. Hoe kunnen we tijdens de velddienst goed gebruikmaken van Gods Woord?

7 Wat kan ons helpen om tijdens de velddienst goed gebruik te maken van Gods Woord? Een eerste stap is om de Bijbel bij het prediken en onderwijzen vaak te gebruiken. Een broeder zei hierover: ‘Stel dat je met Jehovah in de velddienst was, zou je dan steeds zelf aan het woord zijn of zou je hem aan het woord laten?’ Zijn punt was: als we tijdens de prediking rechtstreeks uit Gods Woord lezen, laten we Jehovah tot de huisbewoner spreken. Een goedgekozen Bijbeltekst zal waarschijnlijk veel krachtiger zijn dan alles wat we zelf zouden kunnen zeggen (1 Thess. 2:13). Vraag je af: grijp ik tijdens de prediking elke kans aan om uit Gods Woord voor te lezen?

8. Waarom is het niet genoeg om tijdens de prediking Bijbelteksten alleen maar voor te lezen?

8 Het is natuurlijk niet genoeg om Bijbelteksten alleen maar voor te lezen aan de huisbewoners. Veel mensen hebben namelijk weinig of geen kennis van de Bijbel. Dat was al zo in de eerste eeuw en dat is nu nog zo (Rom. 10:2). Ga er dus niet van uit dat iemand begrijpt waar een Bijbeltekst over gaat alleen maar omdat je die hebt voorgelezen. Neem de tijd om delen uit het vers te isoleren — misschien door sleutelwoorden opnieuw te lezen — en de betekenis ervan uit te leggen. Op die  manier kan de boodschap uit Gods Woord het hart en de geest raken van mensen met wie we praten. (Lees Lukas 24:32.)

9. Hoe kunnen we teksten op zo’n manier inleiden dat mensen respect krijgen voor de Bijbel? Geef een voorbeeld.

9 Leid teksten op zo’n manier in dat mensen respect krijgen voor de Bijbel. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘Kijk eens wat onze Schepper over dit onderwerp zegt.’ Als je met iemand praat die een niet-christelijke achtergrond heeft, kun je zeggen: ‘Merk op wat de Heilige Geschriften erover zeggen.’ Of als iemand helemaal niet gelovig is, kun je hem vragen: ‘Hebt u deze wijze uitspraak weleens gehoord?’ Behandel iedereen als individu en stem je presentatie op de persoon af (1 Kor. 9:22, 23).

10. (a) Vertel de ervaring die een broeder eens had. (b) Hoe heb jij gemerkt dat het impact op mensen heeft als je tijdens de prediking de Bijbel gebruikt?

10 Velen hebben gemerkt dat het een enorme impact op mensen kan hebben als we tijdens de prediking een Bijbeltekst voorlezen. Een broeder bracht eens een nabezoek bij een oudere man die al een aantal jaar onze tijdschriften las. In plaats van eenvoudig de nieuwste Wachttoren aan te bieden, besloot de broeder een Bijbeltekst voor te lezen die in het tijdschrift werd genoemd. Hij las 2 Korinthiërs 1:3, 4: ‘De Vader van tedere barmhartigheid en de God van alle troost (...) troost ons bij al onze beproevingen.’ De huisbewoner was zo geraakt door die woorden dat hij de broeder vroeg de tekst nog eens voor te lezen. Hij vertelde hoeveel zijn vrouw en hij behoefte hadden aan troost en wilde meer weten over de Bijbel. Ben je het er ook niet mee eens dat er veel kracht uitgaat van Gods Woord als we het tijdens de prediking gebruiken? — Hand. 19:20.

ALS JE VANAF HET PODIUM ONDERWIJS GEEFT

11. Welke verantwoordelijkheid hebben broeders die vanaf het podium onderwijs geven?

11 We genieten allemaal van onze vergaderingen, kringen en congressen. We wonen die voornamelijk bij om Jehovah te aanbidden. Ook hebben we veel aan het geestelijke onderwijs dat we er krijgen. Het is een groot voorrecht om als broeder op die bijeenkomsten vanaf het podium onderwijs te geven. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid (Jak. 3:1). Zulke broeders moeten er altijd op letten dat wat ze onderwijzen stevig gefundeerd is op Gods Woord. Als jij vanaf het podium mag onderwijzen, hoe kun je dan de kracht van Gods Woord in je aandeel laten vrijkomen?

12. Hoe kan een broeder ervoor zorgen dat de Bijbel de ruggengraat vormt van zijn lezing?

12 Zorg dat de Bijbel de ruggengraat vormt van je lezing (Joh. 7:16). Wat houdt dat in? Onder andere dat niets in je lezing — ervaringen, illustraties of zelfs de manier waarop je de stof brengt — de Bijbelteksten overschaduwt of de aandacht ervan afleidt. Houd ook in gedachte dat eenvoudig een aantal teksten uit de Bijbel lezen niet hetzelfde is als uit de Bijbel onderwijzen. Te veel teksten in je lezing kunnen er zelfs voor zorgen dat het publiek geen enkele tekst bijblijft. Kies dus zorgvuldig welke teksten je gaat lezen. Neem de tijd om ze goed te lezen, uit te leggen, te illustreren en toe te passen (Neh. 8:8). Als je een schema krijgt voor je lezing, bestudeer dat schema en de Bijbelteksten erin dan goed. Probeer te begrijpen wat het verband is tussen de zinnen in het schema en de Bijbelteksten die erbij staan. Kies dan welke teksten je gaat gebruiken om de punten in het schema te  onderwijzen. (Praktische suggesties zijn te vinden in les 21 tot 23 van Trek voordeel van de theocratische bedieningsschool.) En het belangrijkste: vraag Jehovah om zijn hulp om de kostbare gedachten uit zijn Woord goed over te brengen. (Lees Ezra 7:10; Spreuken 3:13, 14.)

13. (a) Hoe werd een zuster geraakt door een Bijbeltekst die ze tijdens een vergadering hoorde? (b) Wat heb jij gehad aan de manier waarop de Bijbel tijdens onze vergaderingen wordt gebruikt?

13 Een zuster in Australië werd diep geraakt door een Bijbeltekst die ze tijdens een vergadering hoorde. Ondanks een traumatische jeugd had ze positief op de Bijbelse boodschap gereageerd en haar leven aan Jehovah opgedragen. Toch vond ze het moeilijk te geloven dat Jehovah van haar hield. Uiteindelijk raakte ze daar wel van overtuigd. Hoe kwam dat? Het keerpunt kwam toen ze mediteerde over een tekst die op een vergadering was gebruikt en die ze in verband bracht met andere Bijbelteksten. * Ben jij ook weleens zo geraakt door een Bijbeltekst die je op een vergadering, kringvergadering of congres hebt gehoord? — Neh. 8:12.

14. Hoe kun je laten zien dat je waardering hebt voor Gods Woord?

14 Ben je Jehovah niet dankbaar voor zijn geschreven Woord, de Bijbel? Hij heeft er niet alleen liefdevol in voorzien maar heeft zich ook aan de belofte gehouden dat zijn Woord voor altijd zal blijven bestaan (1 Petr. 1:24, 25). Lees Gods Woord dan ook regelmatig, pas het toe in je eigen leven en gebruik het om anderen te helpen. Zo laat je zien dat je niet alleen liefde en waardering hebt voor dat kostbare geschenk, maar belangrijker nog, voor de Auteur ervan — Jehovah God.

^ ¶13 Zie het kader ‘ Een keerpunt’.