Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Blijf vechten voor Jehovah’s zegen

Blijf vechten voor Jehovah’s zegen

‘Gij hebt met God en met mensen gestreden, zodat gij ten laatste hebt gezegevierd.’ — GEN. 32:28.

LIEDEREN: 60, 38

1, 2. Welke strijd moeten aanbidders van Jehovah leveren?

VANAF Abel, de eerste rechtvaardige mens, tot aan onze tijd hebben trouwe aanbidders van Jehovah een strijd moeten leveren. De apostel Paulus schreef aan de Hebreeuwse christenen dat ze terwijl ze Jehovah’s goedkeuring en zegen zochten, ‘onder veel lijden een zware strijd hadden verduurd’ (Hebr. 10:32-34). Paulus vergeleek de strijd van christenen met de inspanning die atleten in Griekse wedstrijden moesten leveren, zoals bij het hardlopen, worstelen en boksen (Hebr. 12:1, 4). In deze tijd doen we mee aan de wedstrijd voor het leven. Onze tegenstanders willen ons afleiden, laten struikelen, tegen de grond slaan, en beroven van onze vreugde en toekomstige beloningen.

2 We voeren in de eerste plaats een zware strijd (of ‘worsteling’, vtn.) tegen Satan en zijn slechte wereld (Ef. 6:12). Het is heel belangrijk dat we weerstand bieden tegen de invloed van de ‘sterk verschanste dingen’ van de wereld, waaronder haar leerstellingen, filosofieën en schadelijke praktijken, zoals immoraliteit, roken en alcohol- en drugsmisbruik. We moeten  ook blijven vechten tegen onze eigen zwakheden en ontmoediging (2 Kor. 10:3-6; Kol. 3:5-9).

3. Hoe traint God ons voor ons gevecht tegen onze vijanden?

3 Is het echt mogelijk om zulke sterke tegenstanders te verslaan? Ja, maar niet zonder strijd. Paulus, die de vergelijking met een bokser maakte, zei over zichzelf: ‘De wijze waarop ik mijn slagen richt, is dusdanig dat ik niet in de lucht sla’ (1 Kor. 9:26). Zoals een bokser zijn tegenstander afweert, zo moeten wij onze vijanden ontwijken. Jehovah traint ons en helpt ons bij ons gevecht. Hij geeft levensreddende instructies in zijn Woord. Ook helpt hij ons door middel van Bijbelse publicaties, gemeentevergaderingen, kringvergaderingen en congressen. Pas jij toe wat je leert? Als je dat niet zou doen, dan zou je ‘in de lucht slaan’; je zou niet alles doen wat je kunt in de strijd tegen je vijand.

4. Hoe voorkomen we dat we worden verslagen door het kwade?

4 Onze vijanden vallen ons mogelijk aan op momenten waarop we het niet verwachten en geven een trap wanneer we op ons zwakst zijn. Daarom is het belangrijk om altijd alert te blijven. De Bijbel waarschuwt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar blijf het kwade overwinnen met het goede’ (Rom. 12:21). Uit de aanmoediging ‘laat u niet overwinnen door het kwade’ blijkt, dat we het kwade kunnen verslaan. Dat doen we door ertegen te blijven vechten. Maar we worden door Satan, zijn slechte wereld of onze onvolmaaktheid verslagen als we ermee ophouden te vechten en onszelf niet meer beschermen. Laat je nooit door Satan intimideren, waardoor je de strijd zou opgeven! — 1 Petr. 5:9.

5. (a) Wat kan ons helpen te blijven vechten voor Jehovah’s zegen? (b) Welke Bijbelse voorbeelden gaan we bespreken?

5 Om te winnen, moeten aanbidders van Jehovah niet uit het oog verliezen waarom ze vechten. Om Gods goedkeuring en zegen te krijgen, moeten ze zich concentreren op de verzekering die staat in Hebreeën 11:6: ‘Wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken.’ Het Griekse woord dat vertaald is met ‘ernstig zoeken’ duidt op intensiteit en grote krachtsinspanningen (Hand. 15:17). De Bijbel bevat goede voorbeelden van mannen en vrouwen die veel moeite deden om Jehovah’s zegen te krijgen. Jakob, Rachel, Jozef en Paulus kregen met omstandigheden te maken die emotioneel of lichamelijk behoorlijk zwaar waren, maar ze bewezen dat volharding tot veel zegeningen leidt. Hoe kunnen we een voorbeeld nemen aan deze vier moedige strijders?

VOLHARDING LEIDT TOT ZEGENINGEN

6. Wat hielp Jakob te volharden, en hoe werd hij ervoor beloond? (Zie beginplaatje.)

6 Jakob vocht en gaf het niet op, want hij hield van Jehovah, had waardering voor geestelijke zaken en had een sterk vertrouwen in Jehovah’s belofte om zijn nageslacht te zegenen (Gen. 28:3, 4). Daarom deed hij, op bijna 100-jarige leeftijd, alles wat in zijn vermogen lag om Jehovah’s zegen te krijgen; hij worstelde zelfs met een gematerialiseerde engel. (Lees Genesis 32:24-28.) Kwamen de kracht en volharding die nodig waren om met een sterke engel te vechten, van Jakob zelf? Natuurlijk niet. Maar hij was wel vastberaden en ging de uitdaging niet uit de weg! En zijn volharding werd beloond. Hij kreeg de passende naam Israël, wat  ‘strijder [volharder] met God’ of ‘God strijdt’ betekent. Jakob kreeg de grote beloning die wij ook willen: Jehovah’s goedkeuring en zegen.

7. (a) Met welke moeilijke situatie had Rachel te maken? (b) Hoe bleef ze vechten, en hoe werd ze uiteindelijk gezegend?

7 Jakobs geliefde vrouw Rachel wilde ook dolgraag weten hoe Jehovah zijn belofte aan haar man zou vervullen. Maar er was een hindernis die onoverkomelijk leek. Ze had geen kinderen. In die tijd was zoiets een ramp. Hoe kon Rachel de emotionele en lichamelijke kracht vinden om te blijven vechten tegen omstandigheden die ontmoedigend waren en waar ze totaal geen invloed op had? Ze gaf de hoop nooit op, maar bleef vechten door nog vuriger te bidden. Jehovah hoorde haar oprechte gebeden, en uiteindelijk werd ze gezegend met kinderen. Het is te begrijpen dat Rachel op een gegeven moment uitriep: ‘Met moeizame worstelingen heb ik (...) geworsteld. Ook ben ik als overwinnares te voorschijn gekomen!’ — Gen. 30:8, 20-24.

8. Met welke moeilijke en langdurige beproeving kreeg Jozef te maken, en wat kunnen we leren van zijn reactie daarop?

8 Het goede voorbeeld van Jakob en Rachel had ongetwijfeld een krachtige invloed op hoe hun zoon Jozef later zelf met geloofsbeproevingen omging. Toen Jozef 17 was, veranderde zijn leven ingrijpend. Zijn broers verkochten hem uit jaloezie als slaaf. Later, in Egypte, zat hij jarenlang onterecht gevangen (Gen. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21). Maar Jozef gaf niet toe aan ontmoediging. Ook koesterde hij geen wrokgevoelens. In plaats daarvan richtte hij zijn gedachten en gevoelens op zijn kostbare band met Jehovah (Lev. 19:18; Rom. 12:17-21). Wij kunnen een voorbeeld nemen aan Jozef. Als we bijvoorbeeld een moeilijke jeugd hebben gehad of als onze huidige omstandigheden hopeloos lijken, moeten we blijven vechten en volharden. Jehovah zal ons daar zeker voor zegenen. (Lees Genesis 39:21-23.)

9. Hoe kunnen we het voorbeeld van Jakob, Rachel en Jozef volgen?

9 Denk nu eens aan een situatie die voor jou een beproeving is. Misschien heb je te maken met een bepaald onrecht, vooroordelen of spot van anderen. Of je wordt vals beschuldigd, misschien door iemand die jaloers op je is. Als zoiets gebeurt, ga dan niet bij de pakken neerzitten maar denk aan het voorbeeld van Jakob, Rachel en Jozef. Wat heeft hen geholpen Jehovah met vreugde te blijven dienen? Ze bleven diepe waardering tonen voor geestelijke zaken. Ze bleven voor hun zegeningen vechten en naar hun oprechte gebeden handelen. Daarom gaf Jehovah hun zijn kracht en zegen. Wij staan nu vlak voor het einde van deze slechte wereld; alle reden dus om onze hoop op betere tijden niet los te laten! Ben jij bereid je in te spannen om Jehovah’s goedkeuring te krijgen, er als het ware om te worstelen?

WEES BEREID TE VECHTEN VOOR EEN ZEGEN

10, 11. (a) Wanneer kan het nodig zijn echt te vechten voor Jehovah’s zegen? (b) Hoe kunnen we de juiste keuzes maken en succesvol zijn in onze strijd tegen ontmoediging en afleidingen?

10 Wanneer kan het nodig zijn echt te vechten voor Jehovah’s zegen? Velen van ons vechten tegen een zwakheid. Anderen moeten veel moeite doen om een positieve kijk op de velddienst te behouden. Misschien moet jij volharden ondanks een slechte gezondheid of eenzaamheid. En het kan een hele strijd zijn om iemand  te vergeven die je gekwetst heeft of tegen je gezondigd heeft. Hoelang we Jehovah ook dienen, wij allemaal moeten vechten tegen dingen die een obstakel kunnen vormen in onze dienst voor hem. Hij beloont degenen die hem trouw blijven.

Vecht jij voor Jehovah’s zegen? (Zie alinea 10, 11)

11 Het kan echt een strijd zijn om de juiste keuzes te maken en Jehovah te blijven gehoorzamen, vooral als ons verraderlijke hart ons in de tegenovergestelde richting duwt (Jer. 17:9). Als je merkt dat dat in zekere mate ook voor jou geldt, bid dan om heilige geest. Gebed en heilige geest kunnen je de energie geven om de dingen te doen waarvan je weet dat ze goed zijn en die Jehovah kan zegenen. Handel naar je gebeden. Probeer elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen, en maak tijd voor persoonlijke studie en voor gezinsaanbidding. (Lees Psalm 119:32.)

12, 13. Wat heeft twee christenen geholpen hun verkeerde verlangens onder controle te houden?

12 Er zijn veel voorbeelden van christenen die met succes tegen verkeerde verlangens hebben gestreden dankzij Gods Woord, heilige geest en Bijbelse publicaties. Een jongere las in de Ontwaakt! van 8 december 2003 het artikel ‘Hoe kunnen we verkeerde verlangens weerstaan?’ Zijn reactie? ‘Ik worstel met ongepaste gedachten. Toen ik in het artikel las dat “het gevecht om verkeerde verlangens te overwinnen, voor velen heel zwaar is”, voelde ik me echt een deel van de broederschap. Ik voelde dat ik niet alleen  was.’ Hij had ook veel aan het artikel ‘“Alternatieve” leefstijlen — Keurt God ze goed?’ in de Ontwaakt! van 8 oktober 2003. Hij merkte op dat er stond dat sommigen een figuurlijke ‘doorn in het vlees’ hebben (2 Kor. 12:7). Maar terwijl ze blijven vechten om zich aan Jehovah’s maatstaven te houden, kunnen ze hoopvol uitzien naar de toekomst. ‘Elke dag dat ik Jehovah trouw ben gebleven, is er weer één’, zegt hij. ‘Ik ben heel dankbaar dat Jehovah zijn organisatie gebruikt om ons te helpen elke dag in deze slechte wereld te overleven.’

13 Neem ook het voorbeeld van een zuster in de VS. Ze schrijft: ‘Ik wil jullie bedanken dat jullie altijd op het juiste moment in het juiste voedsel voorzien. Ik heb vaak het gevoel dat een artikel speciaal voor mij is geschreven. Ik vecht al jaren tegen een sterk verlangen naar iets wat Jehovah haat. Soms wil ik de handdoek in de ring gooien en stoppen met vechten. Ik weet dat Jehovah barmhartig is en graag vergeeft. Maar ik heb het gevoel dat ik zijn hulp niet waard ben, omdat ik dit verkeerde verlangen heb en er diep vanbinnen geen hekel aan heb. Deze voortdurende strijd beïnvloedt elk aspect van mijn leven. (...) Nadat ik in De Wachttoren van 15 maart 2013 het artikel “Heb je ‘een hart om Jehovah te kennen’?” had gelezen, voelde ik dat Jehovah me echt wilde helpen.’

14. (a) Wat zei Paulus over de strijd die hij voerde? (b) Hoe kunnen we met succes tegen onze zwakheden vechten?

14 Lees Romeinen 7:21-25. Paulus had zelf ondervonden hoe moeilijk het is om tegen verkeerde verlangens en zwakheden te vechten. Maar hij had er het volste vertrouwen in dat hij de innerlijke strijd kon winnen door op Jehovah te vertrouwen en geloof te stellen in Jezus’ loskoopoffer. En hoe zit het met ons? Ook wij kunnen de strijd winnen als we blijven vechten tegen onze zwakheden. Hoe? Door een voorbeeld aan Paulus te nemen: we moeten volledig op Jehovah vertrouwen en niet op onze eigen kracht, en we moeten geloof stellen in de losprijs.

15. Waarom kunnen we zeggen dat het gebed ons kan helpen te volharden?

15 Soms laat Jehovah moeilijkheden een tijdlang toe. Dat geeft ons de gelegenheid om te laten zien hoe graag we willen dat hij ons helpt. Wat als jij of een gezinslid bijvoorbeeld ernstig ziek wordt of als je te maken krijgt met een vorm van onrecht? Laat dan zien dat je volledig op Jehovah vertrouwt; smeek hem om kracht zodat je trouw kunt blijven en je vreugde en geestelijke evenwicht niet verliest (Fil. 4:13). Zoals velen hebben ervaren, zowel in de tijd van Paulus als in onze tijd, kan het gebed nieuwe kracht geven en de moed om te blijven volharden.

BLIJF VOOR JEHOVAH’S ZEGEN VECHTEN

16, 17. Waartoe heeft deze studie jou aangemoedigd?

16 De Duivel wil het liefst dat je de strijd opgeeft. Maak het je vaste voornemen om ‘vast te houden aan dat wat voortreffelijk is’ (1 Thess. 5:21). Weet dat je het kunt winnen van Satan, zijn slechte wereld en welke verkeerde neiging maar ook. Hoe? Door volledig te vertrouwen op Jehovah’s vermogen om je te sterken (2 Kor. 4:7-9; Gal. 6:9).

17 Blijf dus vechten, wat er ook gebeurt. Geef het niet op, maar blijf volharden. Verlies nooit het vertrouwen dat Jehovah ‘een zegen over u zal uitgieten totdat er geen gebrek meer is’ (Mal. 3:10).