Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 40

Blijf druk bezig in het laatste deel van ‘de laatste dagen’

Blijf druk bezig in het laatste deel van ‘de laatste dagen’

‘Wees standvastig en onwrikbaar. Zorg dat je altijd volop te doen hebt in het werk van de Heer.’ — 1 KOR. 15:58.

LIED 58 Zoek naar mensen die vrede willen

VOORUITBLIK *

1. Hoe weten we dat we in de laatste dagen leven?

ALS je na 1914 geboren bent, leef je al je hele leven in ‘de laatste dagen’ van deze wereld (2 Tim. 3:1). Je hebt berichten gehoord over gebeurtenissen die Jezus voor deze tijd voorspelde. Denk maar aan de oorlogen, voedseltekorten, aardbevingen en epidemieën, en aan de mensen die steeds wettelozer worden en de vervolging van Jehovah’s volk (Matth. 24:3, 7-9, 12; Luk. 21:10-12). En we zien dat mensen zich gedragen zoals Paulus dat heeft voorspeld. (Zie het kader ‘ De mensen van nu’.) Als aanbidders van Jehovah weten we zeker dat we ‘aan het einde van de dagen’ leven (Micha 4:1).

2. Welke vragen moeten we beantwoorden?

2 Omdat 1914 al zo lang achter ons ligt, moeten we nu wel in het laatste deel van ‘de laatste dagen’ leven. Het einde is heel dichtbij, en dus moeten we het antwoord weten op twee belangrijke vragen: Wat zal er aan het eind van ‘de laatste dagen’ gebeuren? En wat verwacht Jehovah van ons terwijl we die gebeurtenissen afwachten?

WAT ZAL ER GEBEUREN AAN HET EIND VAN ‘DE LAATSTE DAGEN’?

3. Welke aankondiging zullen de volken doen volgens de profetie in 1 Thessalonicenzen 5:1-3?

3 Lees 1 Thessalonicenzen 5:1-3. Paulus heeft het over ‘Jehovah’s dag’. In deze context slaat dat op de tijd die begint met de aanval op ‘Babylon de Grote’, het wereldrijk  van valse religie, en die eindigt met Armageddon (Openb. 16:14, 16; 17:5). Vlak voordat die ‘dag’ begint, zullen de volken ‘Vrede en veiligheid!’ aankondigen. Wereldleiders gebruiken soms vergelijkbare woorden als ze praten over het stabiliseren van internationale betrekkingen. * Maar de aankondiging waar de Bijbel over spreekt, is heel anders. Veel mensen zullen dan namelijk denken dat het wereldleiders gelukt is de wereld veiliger en vrediger te maken. Maar in werkelijkheid begint dan de ‘grote verdrukking’ en komt er een ‘onverwachte vernietiging’ (Matth. 24:21).

Laat je niet op het verkeerde been zetten door de misleidende aankondiging ‘vrede en veiligheid’ (Zie alinea 3-6) *

4. (a) Wat weten we nog niet over de aankondiging ‘vrede en veiligheid’? (b) Wat weten we al wel?

4 Er zijn een aantal dingen die we weten over de aankondiging ‘vrede en veiligheid’. Maar er zijn ook dingen die we niet weten. We weten niet wat de aanleiding zal zijn of hoe de aankondiging zal worden gedaan. Ook weten we niet of het om maar één aankondiging gaat of een serie verklaringen. Maar wat er ook gebeurt, dit weten we wel: we moeten niet gaan denken dat wereldleiders ook echt wereldvrede kunnen bereiken. Dit is de aankondiging waar we naar moesten uitkijken. Het is het signaal dat ‘Jehovah’s dag’ gaat beginnen!

5. Hoe kunnen we volgens 1 Thessalonicenzen 5:4-6 klaar zijn voor ‘Jehovah’s dag’?

5 Lees 1 Thessalonicenzen 5:4-6. Paulus’ aansporing maakt ons duidelijk wat we kunnen doen om klaar te zijn voor ‘Jehovah’s dag’. We moeten ‘niet doorslapen zoals de rest’ maar ‘wakker blijven’ en alert. Let er bijvoorbeeld op dat je neutraal blijft en niet betrokken raakt bij politieke kwesties. Anders zou je ‘een deel van de wereld’ kunnen worden (Joh. 15:19). We weten dat Gods Koninkrijk de enige hoop op wereldvrede is.

6. Waar willen we anderen bij helpen, en waarom?

6 Behalve zelf wakker blijven moeten we ook anderen wakker schudden door ze te vertellen wat er volgens de Bijbel gaat gebeuren. Bedenk dat als de grote verdrukking eenmaal begint, het voor mensen te laat zal zijn om Jehovah te gaan dienen. Daarom is onze prediking zo dringend! *

BLIJF DRUK BEZIG MET DE PREDIKING

Tijdens de prediking laten we zien dat alleen Gods Koninkrijk de wereld echt veilig kan maken (Zie alinea 7-9)

7. Wat wil Jehovah dat we nu doen?

7 Jehovah wil dat we in de korte tijd die we nog hebben voordat zijn dag begint druk bezig zijn met de prediking. ‘Zorg  dat je altijd volop te doen hebt in het werk van de Heer’ (1 Kor. 15:58). Jezus voorspelde wat we zouden doen. Toen hij het had over alle belangrijke dingen die in de laatste dagen zouden gebeuren, voegde hij daaraan toe: ‘Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt’ (Mark. 13:4, 8, 10; Matth. 24:14). Elke keer dat je in de dienst gaat, werk je mee aan de vervulling van die Bijbelse profetie. Dat is toch geweldig!

8. Waaruit blijkt dat de Koninkrijksprediking nog steeds vooruitgaat?

8 Wat kunnen we zeggen over de vooruitgang van de Koninkrijksprediking? Elk jaar krijgen steeds meer mensen het goede nieuws te horen. In de laatste dagen neemt het aantal Koninkrijksverkondigers wereldwijd toe. In 1914 waren er 5155 verkondigers in 43 landen. Nu zijn er zo’n 8,5 miljoen verkondigers in 240 landen! Toch zit ons werk er nog niet op. We moeten ermee doorgaan te vertellen dat Gods Koninkrijk de enige oplossing is voor alle problemen van de mensheid (Ps. 145:11-13).

9. Waarom moeten we de Koninkrijksboodschap blijven prediken?

9 Ons predikingswerk zal pas klaar zijn als Jehovah zegt dat het klaar is. Hoeveel tijd hebben mensen nog om Jehovah God en Jezus Christus te leren kennen? (Joh. 17:3) Dat weten we niet. We weten wel dat voordat de grote verdrukking begint iedereen met ‘de goede instelling voor het eeuwige leven’ nog positief op het goede nieuws kan reageren (Hand. 13:48). Hoe kunnen we deze mensen helpen voordat het te laat is?

10. Hoe helpt Jehovah ons om mensen de waarheid te leren?

10 Via zijn organisatie geeft Jehovah ons alles wat we nodig hebben om mensen de waarheid te leren. We krijgen bijvoorbeeld elke week opleiding op de doordeweekse vergadering. Op die vergadering leer je wat je kunt zeggen tijdens een eerste gesprek of een nabezoek en hoe je Bijbelstudies moet leiden. Jehovah’s organisatie heeft ons ook het Onderwijspakket gegeven. De tools daarin helpen ons om . . .

 •   gesprekken te beginnen

 • interesse te wekken

 • mensen te motiveren meer te leren

 • de waarheid te onderwijzen tijdens Bijbelstudies

 • mensen te wijzen op onze site en uit te nodigen voor onze vergaderingen

Natuurlijk hebben we niets aan die hulpmiddelen als we ze niet gebruiken. * Als je bijvoorbeeld een leuk gesprek met iemand hebt gehad, kun je hem een traktaat of tijdschrift geven zodat hij iets kan lezen voordat je weer met hem in contact komt. Het is je persoonlijke verantwoordelijkheid elke maand druk bezig te blijven in de prediking van het Koninkrijk.

11. Waarom hebben we nieuwe Bijbellessen op onze site?

11 Nog een middel waarmee Jehovah mensen helpt de waarheid te leren kennen, zijn de nieuwe online Bijbellessen * op jw.org®. Waarom hebben we die op onze site staan? Wereldwijd zijn er elke maand tienduizenden mensen die op internet zoeken naar Bijbelles. De lessen op onze site laten mensen kennismaken met de waarheid uit Gods Woord. Misschien merk je dat mensen niet zo snel ingaan op het aanbod van een persoonlijke Bijbelstudie. Als de Bijbellessen beschikbaar zijn in een taal die ze kennen, laat ze dan zien op onze site of stuur een link.

12. Wat kun je in de online Bijbellessen leren?

12 De online Bijbellessen gaan over de Auteur, de hoofdrolspelers en de hoopvolle boodschap van de Bijbel. Je leert er . . .

 • wat je aan de Bijbel hebt

 • wie Jehovah, Jezus en de engelen zijn

 • waarom God mensen schiep

 • waarom er lijden en slechtheid is

De lessen laten ook zien hoe Jehovah . . .

 • een eind zal maken aan lijden en de dood

 • de doden weer tot leven zal brengen

 • menselijke regeringen zal vervangen door zijn Koninkrijk

13. Zijn de online lessen een vervanging van de Bijbelstudieregeling? Leg uit.

13 De online lessen zijn geen vervanging van de Bijbelstudieregeling. Jezus heeft ons het voorrecht gegeven discipelen te maken. We hopen dat geïnteresseerden de online lessen doen en als ze het leuk vinden meer willen leren. Misschien dat ze dan een Bijbelstudie willen. Aan het eind van elke les heeft de lezer de optie om aan te vragen dat iemand persoonlijk de Bijbel met hem bestudeert. Via onze site worden wereldwijd gemiddeld 230 Bijbelstudies per dag aangevraagd! Dat persoonlijke, individuele onderwijs is heel belangrijk!

BLIJF PROBEREN DISCIPELEN TE MAKEN

14. Wat moet volgens Mattheüs 28:19, 20 ons doel zijn, en waarom?

14 Lees Mattheüs 28:19, 20. Als je Bijbelstudies leidt, moet het je doel zijn discipelen te maken en ze te leren om zich te houden aan alles wat Jezus heeft opgedragen. We moeten mensen duidelijk maken hoe belangrijk het is dat ze kiezen voor Jehovah en zijn Koninkrijk. Probeer dus mensen te motiveren zich de waarheid eigen te maken door toe te passen wat ze leren, hun leven aan  Jehovah op te dragen en zich te laten dopen. Alleen dan zullen ze Jehovah’s dag overleven (1 Petr. 3:21).

15. Waar hebben we niet genoeg tijd voor, en waarom niet?

15 Er is nog maar heel weinig tijd tot het eind van deze wereld. Om die reden kunnen we het ons niet permitteren te studeren met mensen die niet duidelijk laten blijken dat ze discipelen van Christus willen worden (1 Kor. 9:26). Ons werk is dringend! Er zijn nog veel mensen die de Koninkrijksboodschap moeten horen voordat het te laat is.

BLIJF UIT DE BUURT VAN VALSE RELIGIE

16. Wat moeten wij allemaal volgens Openbaring 18:2, 4, 5, 8 doen? (Zie ook de voetnoot.)

16 Lees Openbaring 18:2, 4, 5, 8. Deze verzen wijzen op nog iets dat Jehovah van zijn aanbidders verwacht. Alle ware christenen moeten duidelijk afgescheiden blijven van Babylon de Grote. Voordat iemand de waarheid leerde kennen, was hij misschien lid van een valse religie. Misschien ging hij naar kerkdiensten en deed hij mee met de activiteiten. En misschien heeft hij geld gegeven om zo’n organisatie te ondersteunen. Voordat hij een ongedoopte verkondiger kan worden, moet hij alle banden met valse religie verbreken. Hij moet een verzoek om uitschrijving indienen of op een andere manier definitief breken met zijn lidmaatschap van zijn vroegere kerk en elke andere organisatie die banden heeft met Babylon de Grote. *

17. Wat voor soort werk moeten christenen vermijden, en waarom?

17 Een ware christen moet ervoor zorgen dat zijn werk niets te maken heeft met Babylon de Grote (2 Kor. 6:14-17). Hij kan bijvoorbeeld geen werknemer zijn van een kerk. Verder zou hij, als hij bij een bedrijf werkt, geen omvangrijke klus willen doen bij een gebouw waar valse aanbidding wordt bevorderd. En als hij zijn eigen bedrijf heeft, zal hij geen offerte willen doen of klus willen aannemen bij enig deel van Babylon de Grote. Waarom nemen we zo’n resoluut standpunt in? Omdat we niet betrokken willen zijn bij de leringen en praktijken van religieuze organisaties die in Gods ogen onrein zijn (Jes. 52:11). *

18. Hoe hield één broeder zich aan Bijbelse principes?

 18 Jaren geleden vroeg een aannemer aan een ouderling met een eigen bedrijf of hij wat timmerwerk wilde doen bij een kerk in de plaats waar hij woonde. De aannemer wist dat de broeder altijd zei dat hij geen werk bij een kerk wilde doen. Maar deze keer was de aannemer wanhopig op zoek naar iemand die de klus kon doen. Toch hield de broeder vast aan Bijbelse principes en hij sloeg het werk af. De week daarop stond in de plaatselijke krant een foto van een andere timmerman die een kruis aan de kerk bevestigt. Als onze broeder concessies had gedaan, had dat zijn foto in de krant kunnen zijn. Stel je voor hoe schadelijk dat geweest zou zijn voor zijn reputatie onder zijn broeders en zusters! En hoe zou Jehovah dat hebben gevonden?

WAT HEBBEN WE GELEERD?

19-20. (a) Wat hebben we tot nu toe geleerd? (b) Wat moeten we nog meer leren?

19 Volgens de profetieën in de Bijbel is de aankondiging ‘vrede en veiligheid’ de eerstvolgende belangrijke gebeurtenis die we binnenkort op het wereldtoneel kunnen verwachten. Door wat Jehovah ons heeft geleerd, weten we dat de volken geen echte, blijvende vrede zullen bereiken. Wat moeten we doen voordat die gebeurtenis plaatsvindt en er een onverwachte vernietiging op volgt? Jehovah wil dat we druk bezig blijven met de prediking van de Koninkrijksboodschap en blijven proberen meer discipelen te maken. Daarbij moeten we ook afgescheiden blijven van valse religie. Dat houdt in dat we elk lidmaatschap van Babylon de Grote opzeggen en geen werk doen dat er verband mee houdt.

20 Er zijn nog meer gebeurtenissen die we tijdens het laatste deel van ‘de laatste dagen’ kunnen verwachten. En er zijn nog andere dingen die Jehovah van ons verwacht. Welke dingen zijn dat? En hoe kunnen we ons voorbereiden op alles wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren? Dat zullen we zien in het volgende artikel.

LIED 71 Wij strijden voor Jehovah

^ ¶5 We verwachten dat de volken binnenkort aankondigen dat ze ‘vrede en veiligheid’ hebben bereikt. Dat zal het signaal zijn voor het begin van de grote verdrukking. Wat verwacht Jehovah tot die tijd van ons? Dit artikel geeft het antwoord.

^ ¶3 De Verenigde Naties claimen bijvoorbeeld op hun website dat ze ‘de internationale vrede en veiligheid handhaven’.

^ ¶10 Meer informatie over het gebruik van de hulpmiddelen uit ons Onderwijspakket vind je in het artikel ‘De waarheid onderwijzen’ in De Wachttoren van oktober 2018.

^ ¶11 Deze Online Bible Study Lessons zijn op dit moment alleen beschikbaar in het Engels en het Portugees, maar er zullen meer talen volgen.

^ ¶16 We moeten ook wegblijven van jongerenorganisaties en recreatiefaciliteiten die verbonden zijn aan valse religie. Voorbeelden hiervan zijn de YMCA (christelijke vereniging voor jonge mannen) en de YWCA (christelijke vereniging voor jonge vrouwen). Hoewel sommige van dat soort plaatselijke verenigingen misschien beweren dat hun activiteiten niet echt religieus zijn, zijn het wel degelijk organisaties die religieuze denkbeelden en doelen promoten.

^ ¶17 Zie ‘Vragen van lezers’ in De Wachttoren van 15 april 1999 voor een uitgebreide bespreking van de Bijbelse kijk op werk waarbij religieuze organisaties betrokken zijn.

^ ¶83 BESCHRIJVING AFBEELDING: De klanten in een koffiehuis kijken op tv naar breaking news over een aankondiging van ‘vrede en veiligheid’. Een Getuigenechtpaar dat dit bericht tijdens hun velddienstpauze ziet, laat zich niet op het verkeerde been zetten.