Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 41

Blijf trouw tijdens de ‘grote verdrukking’

Blijf trouw tijdens de ‘grote verdrukking’

‘Heb Jehovah lief, al zijn loyalen! Jehovah beschermt de getrouwen.’ — PS. 31:23.

LIED 129 Wij zullen echt volharden

VOORUITBLIK *

1-2. (a) Wat zullen de volken binnenkort aankondigen? (b) Welke vragen moeten worden beantwoord?

STEL dat de volken net de langverwachte aankondiging ‘vrede en veiligheid’ hebben gedaan. Misschien beweren ze trots dat de wereld nog nooit zo veilig is geweest. Ze willen het laten overkomen dat ze de wereldsituatie volledig onder controle hebben. Maar ze hebben totaal geen controle over wat er gaat gebeuren! Waarom niet? Volgens de Bijbelse profetie ‘worden ze plotseling getroffen door een onverwachte vernietiging (...), en ze zullen er beslist niet aan ontkomen’ (1 Thess. 5:3).

2 Er zijn belangrijke vragen die een antwoord verdienen: Wat zal er gebeuren tijdens de ‘grote verdrukking’? Wat verwacht Jehovah van ons in die tijd? En hoe kunnen we ons nu voorbereiden zodat we tijdens de grote verdrukking trouw blijven? (Matth. 24:21)

WAT ZAL ER GEBEUREN TIJDENS DE ‘GROTE VERDRUKKING’?

3. Hoe zal God volgens Openbaring 17:5, 15-18 ‘Babylon de Grote’ vernietigen?

3 Lees Openbaring 17:5, 15-18. ‘Babylon de Grote’ zal worden vernietigd! Zoals eerder gezegd, zullen de volken geen controle hebben over wat er op dit punt gebeurt. Waarom niet? Omdat ‘God het in hun hart geeft zijn gedachte uit te voeren’. Welke gedachte is dat? Om het wereldrijk van valse religie te vernietigen, inclusief de  christenheid. * God zal zijn gedachte laten uitvoeren door ‘de tien hoorns’ van het ‘scharlakenrode wilde beest’. De tien hoorns stellen alle politieke machten voor die ‘het wilde beest’, de Verenigde Naties, steunen (Openb. 17:3, 11-13; 18:8). Als die politieke machten zich tegen valse religie keren, markeert dat het begin van de grote verdrukking. Het zal echt een catastrofale wereldgebeurtenis zijn.

4. (a) Hoe zal de aanval op valse religie misschien worden gerechtvaardigd? (b) Wat zullen de voormalige aanhangers van die religies waarschijnlijk doen?

4 We weten niet welke redenen de volken misschien aanvoeren om hun aanval op Babylon de Grote te rechtvaardigen. Ze zullen misschien zeggen dat de wereldreligies een obstakel zijn voor vrede en dat ze zich steeds met politiek bemoeien. Of ze zeggen dat die religieuze organisaties te veel rijkdom en bezittingen hebben verzameld (Openb. 18:3, 7). Het lijkt redelijk om aan te nemen dat die aanval niet betekent dat alle aanhangers van die religies worden uitgeroeid. Het lijkt erop dat er een eind wordt gemaakt aan de religieuze organisaties. Als die organisaties eenmaal verdwenen zijn, dan zullen de voormalige aanhangers beseffen dat ze door hun religieuze leiders zijn bedrogen en ze zullen zich waarschijnlijk van die religies proberen te distantiëren.

5. Wat heeft Jehovah over de grote verdrukking beloofd, en waarom?

5 De Bijbel zegt niet hoelang de vernietiging van Babylon de Grote duurt, maar we weten wel dat het binnen een relatief korte tijd plaatsvindt (Openb. 18:10, 21). Jehovah heeft beloofd dat hij die periode van de verdrukking zal ‘verkorten’ zodat zijn ‘uitverkorenen’ worden gered en de ware religie zal voortbestaan (Mark. 13:19, 20). Maar wat wil Jehovah dat wij doen in de periode tussen het begin van de grote verdrukking en de oorlog van Armageddon?

 BLIJF DE WARE AANBIDDING VAN JEHOVAH HOOGHOUDEN

6. Hoe kunnen we ons afscheiden van valse religie?

6 Zoals we in het vorige artikel hebben gezien, wil Jehovah dat zijn aanbidders zich afscheiden van Babylon de Grote. Maar we moeten meer doen dan alleen onze banden met valse religie verbreken. We moeten vastbesloten zijn om de ware religie — de zuivere aanbidding van Jehovah — hoog te houden. Laten we eens kijken naar twee manieren om dat te doen.

Sla nooit onze bijeenkomsten over, ook niet in moeilijke tijden (Zie alinea 7) *

7. (a) Hoe kunnen we achter Jehovah’s rechtvaardige morele normen blijven staan? (b) Hoe laat Hebreeën 10:24, 25 uitkomen dat onze bijeenkomsten vooral nu heel belangrijk zijn?

7 Ten eerste moeten we achter Jehovah’s rechtvaardige morele normen blijven staan. Accepteer nooit de normen en waarden van de wereld. We keuren bijvoorbeeld geen enkele vorm van seksuele immoraliteit goed, ook niet het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht of andere homoseksuele leefstijlen (Matth. 19:4, 5; Rom. 1:26, 27). Ten tweede moeten we Jehovah samen met onze broeders en zusters blijven aanbidden. Dat doen we in onze Koninkrijkszaal of zo nodig bij iemand thuis of in het geheim. Wat er ook gebeurt, we zullen nooit stoppen met onze routine om voor aanbidding samen te komen. Onze bijeenkomsten zijn juist heel belangrijk, ‘en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen’. (Lees Hebreeën 10:24, 25.)

8. Welke andere boodschap gaan we in de toekomst waarschijnlijk bekendmaken?

8 Tijdens de grote verdrukking zullen we waarschijnlijk een andere boodschap gaan bekendmaken. Nu prediken we het goede nieuws van het Koninkrijk en doen we moeite om discipelen te maken. Maar het zou heel goed kunnen dat we dan een boodschap gaan verkondigen die zo hard aankomt als hagelstenen (Openb. 16:21). Misschien gaan we de naderende ondergang van Satans wereld aankondigen. Te zijner tijd zullen we erachter komen wat onze boodschap precies zal zijn en hoe we die zullen bekendmaken. Gaan we dezelfde methoden gebruiken die we al meer dan honderd jaar in onze dienst gebruiken? Of zullen er andere methoden zijn? Dat zullen we moeten afwachten. In elk geval lijkt het erop dat we het voorrecht krijgen moedig Jehovah’s oordeelsboodschap bekend te maken (Ezech. 2:3-5).

9. Hoe zullen de volken op onze boodschap reageren, maar waar kunnen we zeker van zijn?

9 Waarschijnlijk zal onze boodschap de volken ertoe provoceren ons voorgoed het zwijgen te willen opleggen. Net zoals we er nu op vertrouwen dat Jehovah ons in onze dienst steunt, zo moeten we ook dan op zijn steun vertrouwen. We kunnen er zeker van zijn dat onze God ons zal vervullen met de kracht om zijn wil te doen (Micha 3:8).

WEES VOORBEREID OP DE AANVAL OP GODS VOLK

10. Hoe zullen volgens Lukas 21:25-28 de meeste mensen reageren op wat er tijdens de grote verdrukking gebeurt?

10 Lees Lukas 21:25-28. Tijdens de grote verdrukking zullen mensen geschokt zijn als ze zien dat alles in de wereld wat ooit zo stabiel leek, begint in te storten. Ze zullen ‘doodsbang’ zijn in die donkerste periode in de menselijke geschiedenis (Zef. 1:14, 15). Dan zal het leven waarschijnlijk zelfs voor Jehovah’s volk moeilijker worden. Omdat we geen deel van de wereld zijn, zullen we misschien ontberingen lijden. Mogelijk zullen we bepaalde noodzakelijke levensbehoeften moeten missen.

11. (a) Waarom zullen alle blikken op Jehovah’s Getuigen worden gericht? (b) Waarom hoef je niet bang te zijn voor de grote verdrukking?

 11 Op een gegeven moment gaan de mensen van wie de religies zijn vernietigd zich misschien storen aan Jehovah’s Getuigen, die nog wel hun religie hebben. Je kunt je voorstellen wat een opschudding dat zal veroorzaken, ook op sociale media. De volken onder aanvoering van Satan zullen ons haten omdat onze religie als enige niet werd vernietigd. Ze zullen hun doel om alle religies van de aarde weg te vagen niet hebben bereikt. Dan zullen alle blikken op ons gericht zijn. Op dat moment zullen de volken Gog van Magog * worden. Ze zullen zich verenigen voor een grootscheepse kwaadaardige aanval op Jehovah’s volk (Ezech. 38:2, 14-16). Je zou je zorgen kunnen maken over wat er allemaal gaat gebeuren, vooral omdat we niet alle details kennen. Maar één ding is zeker: je hoeft niet bang te zijn voor de grote verdrukking. Jehovah zal ons levensreddende instructies geven (Ps. 34:19). Dan kun je ‘rechtop gaan staan en je hoofd opheffen’ omdat je weet dat ‘je bevrijding dichtbij is’. *

12. Hoe heeft ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ ons voorbereid op wat er in de toekomst gaat gebeuren?

12 ‘De getrouwe en beleidvolle slaaf’ is ons aan het voorbereiden zodat we tijdens de grote verdrukking trouw blijven (Matth. 24:45). Dat gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de congresprogramma’s van 2016-2018. We zijn toen aangemoedigd om te werken aan eigenschappen die we nodig hebben als Jehovah’s dag dichterbij komt. Laten we eens kort naar die eigenschappen kijken.

BLIJF WERKEN AAN JE LOYALITEIT, VOLHARDING EN MOED

Bereid je nu al voor zodat je de ‘grote verdrukking’ overleeft (Zie alinea 13-16) *

13. Hoe kun je werken aan je loyaliteit aan Jehovah, en waarom moet je dat nu al doen?

13 Loyaliteit: Het thema van het congresprogramma in 2016 was ‘Blijf loyaal aan Jehovah!’ Het programma liet uitkomen dat je Jehovah loyaal zult blijven als je een sterke persoonlijke band met hem hebt. We zijn eraan herinnerd dat je een hechte band met hem kunt krijgen door goed overdachte gebeden en een goede studie van zijn Woord. Dan krijg je de kracht om zelfs de moeilijkste obstakels te overwinnen. Naarmate we dichter bij het einde van Satans wereld komen, kunnen we verwachten dat de beproevingen op onze loyaliteit aan God en zijn Koninkrijk moeilijker worden. Waarschijnlijk zullen we ook dan het mikpunt van spot zijn (2 Petr. 3:3, 4). Dat zal vooral komen door onze neutraliteit, die steeds meer op de proef zal worden gesteld. We moeten onze loyaliteit nu al versterken zodat we tijdens de grote verdrukking loyaal blijven.

14. (a) Wat zal er veranderen in de organisatie? (b) Waarom zullen we op dat moment loyaal moeten zijn?

14 Tijdens de grote verdrukking zal er voor ons iets veranderen in de organisatie. Op een gegeven moment zullen alle gezalfden die dan nog op aarde zijn, in de hemel worden bijeengebracht om mee te strijden in de oorlog van Armageddon (Matth.  24:31; Openb. 2:26, 27). Dat betekent dat het Besturende Lichaam niet meer bij ons op aarde zal zijn. Maar de grote menigte zal georganiseerd blijven. Bekwame broeders uit de andere schapen zullen de leiding nemen. Laat dan zien dat je loyaal bent door die broeders te steunen en de instructies die ze van God krijgen op te volgen. Je leven zal ervan afhangen!

15. Hoe kun je aan je volharding werken, en waarom is het belangrijk dat nu al te doen?

15 Volharding: Het thema van het congresprogramma in 2017 was ‘Geef het niet op!’ Het programma hielp ons te werken aan ons vermogen om beproevingen te doorstaan. We hebben geleerd dat onze volharding niet afhangt van gunstige omstandigheden maar van vertrouwen in Jehovah (Rom. 12:12). Vergeet nooit wat Jezus beloofde: ‘Wie volhardt tot het einde zal worden gered’ (Matth. 24:13). Die belofte betekent dat je trouw moet blijven, wat voor moeilijkheden je ook meemaakt. Elke beproeving die je nu doorstaat kan je sterker maken voordat de grote verdrukking losbarst.

16. Wat bepaalt of je moedig bent, en hoe kun je je moed nu al versterken?

16 Moed: Het thema van het congresprogramma in 2018 was ‘Wees moedig!’ Het programma herinnerde ons eraan dat het niet onze bekwaamheden zijn die bepalen of we moedig zijn. Net als bij volharding komt echte moed van vertrouwen in Jehovah. Hoe kun je je vertrouwen in hem versterken? Door elke dag zijn Woord te lezen en te mediteren over hoe Jehovah zijn volk in het verleden heeft gered (Ps. 68:20; 2 Petr. 2:9). Als we tijdens de grote verdrukking aangevallen worden, zullen we als nooit tevoren moed en vertrouwen in Jehovah nodig hebben (Ps. 112:7, 8; Hebr. 13:6). Als je nu op Jehovah vertrouwt, zul je de moed hebben die nodig is als Gog ons aanvalt. *

KIJK UIT NAAR JE BEVRIJDING

Jezus trekt binnenkort met zijn hemelse leger ten strijde om in de oorlog van Armageddon Gods vijanden te vernietigen! (Zie alinea 17)

17. Waarom hoef je niet bang te zijn voor Armageddon? (Zie cover.)

17 We leven bijna allemaal al ons hele leven in de laatste dagen. Maar we hebben  ook het vooruitzicht de grote verdrukking te overleven. De oorlog van Armageddon zal het slotstuk van het einde van het tijdperk zijn. Maar we hoeven nergens bang voor te zijn. Waarom niet? Omdat dit Gods strijd is (Spr. 1:33; Ezech. 38:18-20; Zach. 14:3). Als Jehovah het signaal geeft, zal Jezus Christus de aanval leiden. De opgestane gezalfden en myriaden engelen zullen bij hem zijn. Samen gaan ze de strijd aan met Satan, zijn demonen en hun strijdkrachten op aarde (Dan. 12:1; Openb. 6:2; 17:14).

18. (a) Welke garantie geeft Jehovah? (b) Welk vertrouwen geeft Openbaring 7:9, 13-17 je?

18 Jehovah geeft de garantie: ‘Geen enkel wapen dat tegen je gesmeed wordt, zal succes hebben’ (Jes. 54:17). ‘Een grote menigte’ trouwe aanbidders van Jehovah zal levend ‘uit de grote verdrukking komen’. Dan zullen ze ermee doorgaan heilige dienst voor hem te doen. (Lees Openbaring 7:9, 13-17.) De Bijbel geeft ons echt vertrouwen in de toekomst. We weten dat ‘Jehovah de getrouwen beschermt’ (Ps. 31:23). Iedereen die Jehovah liefheeft en eert, zal het geweldig vinden te zien hoe hij zijn heilige naam zuivert (Ezech. 38:23).

19. Welke prachtige toekomst wordt binnenkort werkelijkheid?

19 Stel je eens voor hoe 2 Timotheüs 3:2-5 zou klinken met een beschrijving van de mensen die zonder Satans invloed in de nieuwe wereld leven. (Zie het kader ‘ De mensen straks’.) Broeder George Gangas, * die als lid van het Besturende Lichaam heeft gediend, zei het zo: ‘Wat een wereld zal het zijn als iedereen een broeder of zuster is! Binnenkort krijg je het voorrecht in de nieuwe wereld te leven. Je zult dan net zo lang als Jehovah leven. We leven dan voor eeuwig!’ Wat een geweldig vooruitzicht!

LIED 122 Blijf standvastig!

^ ¶5 We weten dat de mensen binnenkort getroffen worden door een ‘grote verdrukking’. Wat zal dat voor ons betekenen? Wat verwacht Jehovah dan van ons? Welke eigenschappen moeten we nu versterken om trouw te blijven? Dit artikel geeft het antwoord.

^ ¶3 TERM TOEGELICHT: Met christenheid bedoelen we religies die beweren christelijk te zijn maar die mensen niet leren om Jehovah volgens zijn normen te aanbidden.

^ ¶11 TERM TOEGELICHT: De term Gog van Magog (en de verkorte vorm Gog) verwijst naar een coalitie van landen die tijdens de grote verdrukking zal strijden tegen de ware aanbidding.

^ ¶11 Zie hfst. 21 van het boek Gods Koninkrijk regeert! voor een uitgebreide bespreking van alle gebeurtenissen die voorafgaan aan de oorlog van Armageddon. Meer details over de aanval van Gog van Magog en hoe Jehovah zijn volk in Armageddon zal verdedigen, vind je in hfst. 17 en 18 van het boek De zuivere aanbidding van Jehovah eindelijk hersteld!

^ ¶16 Het congresprogramma in 2019, met het thema ‘Liefde faalt nooit!’, overtuigt ons ervan dat we altijd veilig kunnen zijn dankzij Jehovah’s liefdevolle bescherming (1 Kor. 13:8).

^ ¶19 Zie het artikel ‘Zijn werken volgen hem’ in De Wachttoren van 1 december 1994.

^ ¶65 BESCHRIJVING AFBEELDING: Tijdens de grote verdrukking heeft een moedig groepje Getuigen in het bos een gemeentevergadering.

^ ¶67 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een grote menigte trouwe aanbidders van Jehovah komt levend en gelukkig uit de grote verdrukking.