Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vertrouw op de Christus: Onze actieve Leider

Vertrouw op de Christus: Onze actieve Leider

‘Jullie hebben maar één Leider, de Christus.’ — MATTH. 23:10.

LIEDEREN: 16, 14

1, 2. Voor welke uitdagingen kwam Jozua na Mozes’ dood te staan?

JEHOVAH’S woorden klonken nog na in Jozua’s oren: ‘Mijn dienaar Mozes is gestorven. Maak je nu klaar om met dit hele volk de Jordaan over te steken en het land binnen te gaan dat ik hun, het volk Israël, geef’ (Joz. 1:1, 2). Wat een plotselinge verandering voor Jozua, die bijna 40 jaar Mozes’ dienaar was geweest!

2 Omdat Mozes zo lang de leider van Israël was geweest, vroeg Jozua zich misschien af hoe Gods volk op zijn leiderschap zou reageren (Deut. 34:8, 10-12). Een Bijbels naslagwerk zegt over Jozua 1:1, 2: ‘Zowel vroeger als nu is een verandering in leiderschap een van de meest onzekere tijden als het gaat om de veiligheid van een land.’

3, 4. Hoe weten we dat Jozua’s vertrouwen in God niet misplaatst was, en wat kunnen we ons afvragen?

3 Jozua had goede redenen om zich zorgen te maken, maar binnen een paar dagen kwam hij resoluut in actie (Joz. 1:9-11). Zijn vertrouwen in God was niet misplaatst. Zoals de Bijbel laat zien gaf Jehovah Jozua en zijn volk leiding via een engel. Het is redelijk om aan te nemen dat die engel het Woord was, Gods eerstgeboren Zoon (Ex. 23:20-23; Joh. 1:1).

 4 Dankzij Jehovah’s hulp verliep de overgang van Mozes’ leiderschap naar dat van Jozua soepel. Ook wij leven in een tijd van historische veranderingen en we vragen ons misschien af: hebben wij goede redenen om te vertrouwen op onze aangestelde Leider, Jezus, terwijl Gods organisatie in hoog tempo vooruitgaat? (Lees Mattheüs 23:10.) Laten we eens kijken hoe Jehovah in het verleden voor betrouwbaar leiderschap heeft gezorgd in tijden van verandering.

GODS VOLK KANAÄN BINNENLEIDEN

5. Wat maakte Jozua mee in de buurt van Jericho? (Zie beginplaatje.)

5 Kort nadat Israël de Jordaan was overgestoken, maakte Jozua iets onverwachts mee. In de buurt van Jericho zag hij een man met een getrokken zwaard. Omdat Jozua niet wist wie het was, vroeg hij: ‘Staat u aan onze kant of aan die van onze vijanden?’ Hij was verrast toen de man duidelijk maakte wie hij was. Het was niemand minder dan de ‘aanvoerder van Jehovah’s leger’, die klaarstond om zijn volk te verdedigen. (Lees Jozua 5:13-15.) Hoewel in andere verzen wordt gezegd dat Jehovah rechtstreeks tegen Jozua sprak, deed hij dat ongetwijfeld via zijn engel, zoals hij in het verleden vaak deed (Ex. 3:2-4; Joz. 4:1, 15; 5:2, 9; Hand. 7:38; Gal. 3:19).

6-8. (a) Waarom zijn sommige instructies van Jehovah misschien vreemd overgekomen? (b) Waaruit bleek dat de instructies wijs waren en op de juiste tijd kwamen? (Zie ook de voetnoot.)

6 Jozua had duidelijke instructies gekregen voor het innemen van de stad Jericho. Misschien leken bepaalde instructies aanvankelijk niet zo’n goede strategie. Jehovah gaf bijvoorbeeld de opdracht dat alle mannen besneden moesten worden, waardoor ze een paar dagen uitgeschakeld zouden zijn. Was dit wel het juiste moment om die mannen te besnijden? — Gen. 34:24, 25; Joz. 5:2, 8.

7 Waarschijnlijk vroegen de weerloze soldaten van Israël zich af hoe ze hun gezin moesten beschermen als vijanden een inval deden in hun kamp. Maar toen kwam ineens het bericht dat Jericho ‘goed was afgesloten vanwege de Israëlieten’ (Joz. 6:1). Ongetwijfeld werd hun vertrouwen in Gods leiding gesterkt door die onverwachte wending.

8 Vervolgens kregen de Israëlieten de opdracht om Jericho niet aan te vallen maar zes dagen lang één keer per dag om de stad heen te marcheren en dat op de zevende dag nog eens zeven keer te doen. Sommige soldaten dachten misschien: wat een verspilling van tijd en energie! Maar de onzichtbare Leider van Israël wist precies wat hij deed. Zijn strategie versterkte niet alleen het geloof van de Israëlieten maar voorkwam ook een directe confrontatie met de machtige strijders van Jericho (Joz. 6:2-5; Hebr. 11:30). *

9. Waarom moeten we de instructies opvolgen die we van Gods organisatie krijgen? Geef een voorbeeld.

9 Wat kunnen we van dit verslag leren? Soms kan het zijn dat we niet helemaal begrijpen wat de redenen zijn voor nieuwe initiatieven van de organisatie. Misschien had je bijvoorbeeld wel twijfels bij het gebruik van tablets en smartphones voor persoonlijke studie, in de dienst en op de vergaderingen. Maar waarschijnlijk zie je nu welke voordelen het heeft ze waar  mogelijk te gebruiken. Als we de positieve resultaten van zulke verbeteringen zien, zullen we groeien in geloof en eenheid.

CHRISTUS’ LEIDERSCHAP IN DE EERSTE EEUW

10. Wie zat er achter de belangrijke vergaderingen van het besturende lichaam in Jeruzalem?

10 Zo’n 13 jaar na de bekering van Cornelius propageerden sommige Joodse christenen nog steeds de besnijdenis (Hand. 15:1, 2). Toen in Antiochië onenigheid ontstond, werd er geregeld dat Paulus de kwestie aan het besturende lichaam in Jeruzalem zou voorleggen. Maar wie zat daarachter? Paulus zei: ‘Ik ging omdat me dat in een openbaring was gezegd.’ Het is duidelijk dat Christus alles zo leidde dat het besturende lichaam de kwestie zou oplossen (Gal. 2:1-3).

In de eerste eeuw bleek duidelijk dat Christus actief leiding gaf (Zie alinea 10, 11)

11. (a) Hoe bleven veel Joodse christenen over de besnijdenis denken? (b) Hoe liet Paulus zien dat hij bereid was de ouderlingen in Jeruzalem te steunen? (Zie ook de voetnoot.)

11 Onder leiding van Christus maakte het besturende lichaam duidelijk dat niet-Joodse christenen zich niet hoefden te laten besnijden (Hand. 15:19, 20). Maar jaren later besneden veel Joodse christenen hun zonen nog steeds. Toen de ouderlingen in Jeruzalem hoorden dat over Paulus het gerucht rondging dat hij zich niet aan de wet van Mozes hield, gaven ze hem onverwachte instructies (Hand. 21:20-26). * Hij moest vier mannen meenemen naar de tempel zodat de mensen de conclusie zouden trekken dat hij zich wél aan de wet hield. Paulus had zich kunnen afvragen of het wel zo verstandig was te doen wat ze hem vroegen. Hij had kunnen aanvoeren dat het echte probleem lag bij Joodse christenen die de besnijdeniskwestie niet goed begrepen. Maar Paulus deed nederig wat de ouderlingen hem opdroegen en liet zo zien dat hij hun wens om de eenheid te bevorderen steunde. We zouden ons kunnen afvragen: waarom liet Jezus toe dat de kwestie zo lang onopgelost  bleef terwijl de wet van Mozes toch door zijn dood was afgeschaft? — Kol. 2:13, 14.

12. Wat zou kunnen verklaren dat Christus er tijd overheen liet gaan voordat de besnijdeniskwestie werd opgelost?

12 Soms kost het tijd om te wennen aan een verduidelijking. Joodse christenen hadden tijd nodig om hun opvatting aan te passen (Joh. 16:12). Sommige vonden het moeilijk te accepteren dat de besnijdenis geen teken meer was van een speciale verhouding tot God (Gen. 17:9-12). Andere wilden uit angst voor vervolging liever niet opvallen in Joodse gemeenschappen (Gal. 6:12). Maar na verloop van tijd gaf Christus verdere instructies via geïnspireerde brieven van Paulus (Rom. 2:28, 29; Gal. 3:23-25).

CHRISTUS LEIDT ZIJN GEMEENTE NOG STEEDS

13. Wat kan ons helpen waardering te hebben voor Christus’ leiderschap in deze tijd?

13 Als we de redenen voor bepaalde organisatorische veranderingen niet helemaal begrijpen, is het goed erover na te denken hoe Christus in het verleden leiding heeft gegeven. Of het nu in de tijd van Jozua was of in de eerste eeuw, Christus heeft altijd verstandig leiding gegeven om Gods volk als geheel te beschermen, hun geloof te versterken en ze te helpen de eenheid te behouden (Hebr. 13:8).

14-16. Hoe laten de instructies van de getrouwe en beleidvolle slaaf zien dat Christus aandacht heeft voor ons geestelijke welzijn?

14 Dat Jezus zorg en aandacht heeft voor ons geestelijke welzijn, blijkt duidelijk uit de instructies die de getrouwe en beleidvolle slaaf op het juiste moment geeft (Matth. 24:45). Marc, een vader van vier kinderen, zegt: ‘Satan probeert onze gemeenten te verzwakken door gezinnen aan te vallen. Maar de aanmoediging om elke week gezinsaanbidding te hebben, geeft gezinshoofden een duidelijke boodschap: bescherm je gezin!’

15 Als we zien hoe Christus ons leidt, begrijpen we dat hij echt geïnteresseerd is in onze geestelijke vooruitgang. Een ouderling die Patrick heet zegt: ‘In het begin vonden velen het ontmoedigend om in het weekend in kleine groepen samen te komen voor de velddienst. Maar in deze regeling is duidelijk een belangrijke eigenschap van Jezus terug te zien — zijn aandacht voor de zwakken. Bescheiden of minder actieve broeders en zusters voelen zich nu meer gewaardeerd en nuttiger, en daardoor zijn ze geestelijk gegroeid.’

16 Christus zorgt niet alleen voor onze geestelijke behoeften maar helpt ons ook om gefocust te blijven op het belangrijkste werk dat op aarde gebeurt. (Lees Markus 13:10.) André, die pas als ouderling is aangesteld, is altijd alert geweest op elke koerswijziging in Gods organisatie. Hij zegt: ‘De inkrimping op bijkantoren herinnert ons eraan hoe urgent de tijd is en hoe belangrijk het is onze energie te richten op de prediking.’

CHRISTUS’ LEIDING LOYAAL STEUNEN

17, 18. Waarom is het goed na te denken over de voordelen van het aanpassen aan recente veranderingen?

17 De actieve leiding van onze regerende Koning, Jezus Christus, laat zien dat hij echt vooruitkijkt. Wees dus blij met de voordelen die het heeft je aan te passen aan recente veranderingen. Misschien vind je het opbouwend tijdens je gezinsaanbidding te bespreken welke voordelen jullie hebben ondervonden van de veranderingen in de vergaderingen of in de dienst.

Help je je gezinsleden en anderen om bij te blijven met Jehovah’s organisatie? (Zie alinea 17, 18)

18 Als je inziet wat de geest is achter de  instructies die we van Jehovah’s organisatie krijgen en welke goede resultaten ze hebben, zul je die leiding waarschijnlijk graag volgen. We zijn natuurlijk blij dat er geld wordt bespaard doordat er minder lectuur wordt gedrukt. Dankzij nieuwe technologieën kunnen we wereldwijd nog meer mensen met het goede nieuws bereiken. Kun je met dat in gedachten nog meer gebruikmaken van digitale publicaties en media? Op die manier kun je Christus steunen, die wil dat we de middelen van de organisatie verstandig gebruiken.

19. Waarom moeten we Christus’ leiding steunen?

19 Als we Christus’ leiding steunen, versterken we het geloof van anderen en dragen we bij tot eenheid. André vertelt over de inkrimping van de wereldwijde Bethelfamilie: ‘De mooie geest van de voormalige Bethelieten die zich aan de veranderingen hebben aangepast, vervult me met vertrouwen en respect. Ze volgen Jehovah’s wagen door vreugde te vinden in elke toewijzing die ze krijgen.’

VERTROUW OP ONZE LEIDER MET DE OGEN VAN GELOOF

20, 21. (a) Waarom kunnen we vertrouwen op Christus, onze Leider? (b) Welke vraag gaan we in het volgende artikel bespreken?

20 Onze aangestelde Leider, Jezus Christus, gaat binnenkort ‘zijn overwinning voltooien’ en ‘ontzagwekkende dingen tot stand brengen’ (Openb. 6:2; Ps. 45:4). Ondertussen bereidt hij Gods volk voor op de nieuwe wereld waarin elk van ons een aandeel zal hebben aan het onderwijzen van degenen die worden opgewekt en aan alle bouwwerkzaamheden.

21 Onze gezalfde Koning zal erin slagen ons de nieuwe wereld binnen te leiden, als we maar onvoorwaardelijk op hem blijven vertrouwen ondanks veranderende omstandigheden. (Lees Psalm 46:1-3.) Misschien heb je soms moeite met veranderingen, vooral als je leven een onverwachte wending krijgt. Hoe kun je dan innerlijke rust hebben en volledig op Jehovah vertrouwen? Die vraag komt aan bod in het volgende artikel.

^ ¶8 Bij opgravingen van Jericho zijn grote graanvoorraden gevonden, waaruit je kunt opmaken dat er geen lang beleg van de stad is geweest en dat de voedselvoorraad niet is geplunderd. Het was voor de Israëlieten het juiste moment om het land binnen te vallen. Ze mochten Jericho niet plunderen maar omdat het oogsttijd was, was er genoeg voedsel beschikbaar op het land (Joz. 5:10-12).

^ ¶11 Zie het kader ‘Paulus doorstaat nederig een beproeving op loyaliteit’ in De Wachttoren van 15 maart 2003, blz. 24.