Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist je dit?

Wist je dit?

Hoe kon Stefanus zo kalm blijven toen hij werd vervolgd?

STEFANUS stond tegenover een groep vijandige mannen. Het waren de leden van de Hoge Raad in Israël, het Sanhedrin, 71 rechters die tot de machtigste mannen in het land behoorden. Ze waren bijeengeroepen door hogepriester Kajafas, die een paar maanden daarvoor het proces leidde toen Jezus ter dood werd veroordeeld (Matth. 26:57, 59; Hand. 6:8-12). Terwijl de ene na de andere valse beschuldiger werd opgeroepen, merkten ze iets vreemds aan Stefanus. Zijn gezicht ‘was als dat van een engel’ (Hand. 6:13-15).

Hoe kon Stefanus in zo’n intimiderende situatie kalm en rustig blijven? Voordat hij voor het Sanhedrin gesleept werd, ging hij helemaal op in zijn dienende werk onder de krachtige invloed van Gods geest (Hand. 6:3-7). Tijdens het proces werkte dezelfde geest op hem in om hem te troosten en om dingen in zijn herinnering terug te brengen (Joh. 14:16, vtn.). Terwijl Stefanus moedig zijn verdediging voerde, zoals in Handelingen 7 staat, bracht de heilige geest hem minstens 20 gedeelten uit de Hebreeuwse Geschriften in herinnering (Joh. 14:26). Zijn vertrouwen werd nog verder versterkt toen hij in een visioen Jezus aan Gods rechterhand zag staan (Hand. 7:54-56, 59, 60).

Misschien dat we ooit met dreigementen en vervolging te maken krijgen (Joh. 15:20). Door ons geregeld met Gods Woord te voeden en actief te zijn in de dienst, laten we Jehovah’s geest in ons werken. Daarnaast zullen we de kracht vinden om tegenstand het hoofd te bieden terwijl we onze innerlijke rust behouden (1 Petr. 4:12-14).