Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 44

Sterke vriendschappen in de tijd van het einde

Sterke vriendschappen in de tijd van het einde

‘Een echte vriend blijft altijd liefde tonen.’ — SPR. 17:17.

LIED 101 In eenheid samenwerken

VOORUITBLIK *

Tijdens ‘de grote verdrukking’ zullen we goede vrienden nodig hebben (Zie alinea 2) *

1-2. Wat zal ons volgens 1 Petrus 4:7, 8 helpen met moeilijkheden om te gaan?

TERWIJL het einde van ‘de laatste dagen’ dichterbij komt, kunnen we met ernstige moeilijkheden te maken krijgen (2 Tim. 3:1). Zo werd een land in West-Afrika na de verkiezingen verscheurd door sociale onrust en geweld. Meer dan een halfjaar was de situatie heel gevaarlijk voor onze broeders en zusters in het conflictgebied. Wat hielp ze die beproevingen te doorstaan? Sommige konden terecht bij broeders en zusters in een veiliger gebied. Een broeder vertelde: ‘Ik was blij dat ik in die situatie vrienden om me heen had. We konden elkaar echt opbouwen.’

2 Als ‘de grote verdrukking’ losbarst, zullen we blij zijn met goede vrienden die van ons houden (Openb. 7:14). Het is dus belangrijk om nu al sterke vriendschapsbanden op te bouwen. (Lees 1 Petrus 4:7, 8.) We kunnen veel leren van wat Jeremia meemaakte. Hij werd door vrienden geholpen de periode te overleven die voorafging aan de vernietiging van Jeruzalem. * Hoe kun je Jeremia navolgen?

HET VOORBEELD VAN JEREMIA

3. (a) Wat had Jeremia ertoe kunnen brengen zich af te zonderen? (b) Wat deelde Jeremia met Baruch, en wat was het resultaat?

3 Jeremia heeft minstens 40 jaar onder ontrouwe mensen geleefd, onder wie zijn buren en mogelijk familieleden  uit zijn geboorteplaats Anathoth (Jer. 11:21; 12:6). Maar hij ging zich niet afzonderen. Hij deelde zijn gevoelens met zijn loyale secretaris Baruch, en in feite ook met ons (Jer. 8:21; 9:1; 20:14-18; 45:1). Je kunt je goed voorstellen dat terwijl Baruch opschreef wat Jeremia allemaal meemaakte, de twee veel liefde en respect voor elkaar ontwikkelden (Jer. 20:1, 2; 26:7-11).

4. Wat vroeg Jehovah aan Jeremia, en hoe heeft die taak de vriendschap tussen Jeremia en Baruch versterkt?

4 Jarenlang had Jeremia de Israëlieten moedig gewaarschuwd voor wat er met Jeruzalem zou gebeuren (Jer. 25:3). In een nieuwe poging om de mensen tot berouw te brengen vroeg Jehovah Jeremia om de waarschuwingen op een boekrol te schrijven (Jer. 36:1-4). Terwijl Jeremia en Baruch waarschijnlijk een paar maanden lang samen aan die taak van God werkten, hebben ze ongetwijfeld geloofversterkende gesprekken gehad.

5. Hoe liet Baruch zien dat hij een goede vriend was voor Jeremia?

5 Toen het moment aanbrak om de inhoud van de boekrol te onthullen, moest Jeremia erop vertrouwen dat zijn vriend Baruch de boodschap zou overbrengen (Jer. 36:5, 6). Baruch voerde die gevaarlijke taak moedig uit. Kun je je voorstellen hoe trots Jeremia moet zijn geweest toen Baruch naar het tempelvoorhof ging en deed wat hem gevraagd was? (Jer. 36:8-10) Toen de leiders van Juda hoorden wat Baruch had gedaan, gaven ze hem het bevel de boekrol aan hen voor te lezen (Jer. 36:14, 15). Ze besloten koning Jojakim te vertellen wat Jeremia had gezegd. Uit bezorgdheid zeiden ze tegen Baruch: ‘Ga weg en verberg je samen  met Jeremia, en laat niemand weten waar jullie zijn’ (Jer. 36:16-19). Dat was goed advies!

6. Hoe reageerden Jeremia en Baruch op tegenstand?

6 Toen koning Jojakim hoorde wat Jeremia had geschreven, werd hij zo kwaad dat hij de boekrol verbrandde en het bevel gaf Jeremia en Baruch op te pakken. Maar Jeremia liet zich niet intimideren. Hij nam een andere boekrol en gaf die aan Baruch. Vervolgens dicteerde hij Baruch de boodschap van Jehovah, ‘alle woorden van de boekrol die koning Jojakim van Juda in het vuur had verbrand’ (Jer. 36:26-28, 32).

7. Wat gebeurde er waarschijnlijk toen Jeremia en Baruch samenwerkten?

7 Als mensen samen een beproeving meemaken, ontstaat er vaak een hechte band. Je kunt je dus wel voorstellen dat Jeremia en Baruch elkaars eigenschappen nog meer gingen waarderen toen ze samenwerkten om de boekrol die de slechte koning Jojakim had vernietigd te vervangen. Wat kunnen we leren van het voorbeeld van die twee trouwe mannen?

OPENHARTIGE COMMUNICATIE

8. Wat kan het moeilijk maken om vriendschappen te ontwikkelen, en waarom moet je het blijven proberen?

8 Misschien vind je het moeilijk jezelf bloot te geven omdat iemand je in het verleden heeft gekwetst (Spr. 18:19, 24). Of misschien heb je voor je gevoel niet genoeg tijd en energie om hechte vriendschappen te ontwikkelen. Toch moet je het niet opgeven. Als je wilt dat je broeders en zusters er voor je zijn als je het moeilijk krijgt, moet je ze nu al toevertrouwen wat je denkt en voelt. Dat is een belangrijke stap om echte vrienden te worden (1 Petr. 1:22).

9. (a) Hoe liet Jezus zien dat hij zijn vrienden vertrouwde? (b) Waarom zijn openhartige gesprekken essentieel voor goede vriendschappen? Geef een voorbeeld.

9 Jezus liet zien dat hij zijn vrienden vertrouwde door open met ze te communiceren (Joh. 15:15). Je kunt hem navolgen door anderen te vertellen wat je blij maakt, bezighoudt of dwarszit. Luister goed als iemand met je praat, dan kom je er misschien achter dat je veel gedachten, gevoelens en doelen gemeen hebt. Neem het voorbeeld van Cindy, een zuster van in de 20. Ze raakte bevriend met Marie-Louise, een pionierster van in de 60. Cindy en Marie-Louise gaan  elke donderdagochtend samen in de velddienst en praten vrijuit met elkaar over allerlei onderwerpen. Cindy zegt: ‘Ik heb graag diepe gesprekken met vrienden omdat ik ze dan beter leer kennen en begrijpen.’ Vriendschappen gedijen in de warme sfeer van openhartige communicatie. Als je net als Cindy het initiatief neemt om vriendelijke, open gesprekken met anderen te hebben, zal je vriendschap met hen waarschijnlijk groeien (Spr. 27:9).

WERK SAMEN

Goede vrienden werken samen in de dienst (Zie alinea 10)

10. Wat kan volgens Spreuken 27:17 het resultaat zijn als je met je broeders en zusters samenwerkt?

10 Als je met je broeders en zusters samenwerkt en van dichtbij hun mooie eigenschappen ziet, kun je van ze leren en closer met ze worden, net zoals Jeremia en Baruch. (Lees Spreuken 27:17.) Wat doet het bijvoorbeeld met je als je een vriend in de dienst moedig zijn geloof hoort verdedigen? Of vol overtuiging over Jehovah en zijn voornemens hoort spreken? Waarschijnlijk voel je je nog meer tot hem aangetrokken.

11-12. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat samenwerking in de dienst je vriendschappen kan versterken.

11 Dat samenwerking in de dienst mensen tot elkaar brengt, blijkt uit de volgende twee ervaringen. Adeline, een zuster van 23, vroeg een van haar vriendinnen, Candice, om met haar mee te gaan naar weinig bewerkt gebied. ‘We wilden meer gemotiveerd zijn en meer van de dienst genieten’, vertelt ze. ‘We hadden allebei een boost nodig.’ Wat was het resultaat van hun samenwerking? ‘Aan het eind van de dag’, zegt Adeline, ‘bespraken we altijd hoe we ons voelden, welke gesprekken we leuk vonden en hoe we Jehovah’s leiding in de dienst voelden. We genoten allebei van die diepe gesprekken en leerden elkaar nog beter kennen.’

12 Laïla en Marianne, twee ongehuwde zusters uit Frankrijk, gingen vijf weken prediken in Bangui, de drukke hoofdstad  van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Laïla vertelt: ‘Marianne en ik maakten moeilijkheden mee, maar door goede communicatie en echte liefde werd onze vriendschap sterker. Toen ik zag hoe goed Marianne zich aanpaste, hoeveel liefde ze voor de mensen daar had en hoe ijverig ze in de dienst was, ging ik haar nog meer bewonderen.’ Je hoeft niet naar het buitenland te verhuizen om zoiets te ervaren. Elke keer dat je in je eigen gebied met een broeder of zuster samenwerkt, heb je de kans om hem of haar beter te leren kennen en je vriendschapsband te versterken.

GA VAN HET POSITIEVE UIT EN WEES VERGEVINGSGEZIND

13. Wat kan er gebeuren als je nauw met je vrienden samenwerkt?

13 Als je nauw met je vrienden samenwerkt, zie je vaak niet alleen hun sterke maar ook hun zwakke punten. Hoe kun je daarmee omgaan? Denk nog eens aan het voorbeeld van Jeremia. Wat hielp hem om naar het goede in anderen te zoeken en hun fouten door de vingers te zien?

14. Wat kwam Jeremia over Jehovah te weten, en hoe hielp dat hem?

14 Jeremia schreef naast het boek dat zijn naam draagt waarschijnlijk ook de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Die taak doordrong hem ongetwijfeld van Jehovah’s barmhartigheid voor onvolmaakte mensen. Hij wist bijvoorbeeld dat toen koning Achab berouw had van zijn slechte gedrag, Jehovah het onheil over zijn hele familie niet tijdens zijn leven voltrok (1 Kon. 21:27-29). En dat Jehovah zelfs Manasse vergaf toen die berouw had, hoewel Manasse nog meer had gedaan om Jehovah kwaad te maken dan Achab (2 Kon. 21:16, 17; 2 Kron. 33:10-13). Die verslagen moeten Jeremia geholpen hebben om God na te volgen en geduldig en barmhartig met zijn vrienden om te gaan (Ps. 103:8, 9).

15. Hoe volgde Jeremia Jehovah’s geduld na toen Baruch zich liet afleiden?

15 Wat deed Jeremia toen Baruch zich tijdelijk van zijn toewijzing liet afleiden? In plaats van zijn vriend meteen te laten vallen, hielp hij hem door hem Gods vriendelijke maar duidelijke boodschap te vertellen (Jer. 45:1-5). Wat kunnen we van dit verslag leren?

Goede vrienden vergeven elkaar van harte (Zie alinea 16)

16. Wat moet je volgens Spreuken 17:9 doen om je vriendschappen sterk te houden?

16 De realiteit is dat we geen volmaaktheid van onze broeders en zusters kunnen verwachten. Als je dus een goede vriendschap met iemand hebt opgebouwd, moet je je best doen om die band sterk te houden. Maakt je vriend een fout, dan is het misschien nodig hem vriendelijk maar duidelijk raad te geven op basis van Gods Woord (Ps. 141:5). Vergeef hem als hij je pijn heeft gedaan. En weersta dan de verleiding om er later op terug te komen. (Lees Spreuken 17:9.) Wat is het belangrijk om je in deze zware tijden te concentreren op de sterke punten van je broeders en zusters in plaats van hun zwakke punten! Dat zal je band met hen versterken, en die hechte band met goede vrienden zul je nodig hebben tijdens de grote verdrukking.

LOYALE LIEFDE

17. Hoe bewees Jeremia dat hij in tijden van nood een echte vriend was?

17 Jeremia bewees dat hij in tijden van nood een echte vriend was. Bijvoorbeeld toen de hofbeambte Ebed-Melech bang was voor wat de leiders hem zouden aandoen.  Hij had namelijk Jeremia van een zekere dood in een modderige put gered. Jeremia koos er niet voor zijn mond te houden in de hoop dat zijn vriend er wel weer overheen zou komen. Hoewel hij gevangenzat, deed hij wat hij kon door Jehovah’s opbouwende belofte met hem te delen (Jer. 38:7-13; 39:15-18).

Goede vrienden steunen elkaar in moeilijke tijden (Zie alinea 18)

18. Hoe moet je volgens Spreuken 17:17 reageren als een vriend het moeilijk heeft?

18 Broeders en zusters maken allerlei moeilijkheden mee. Zo worden velen getroffen door een ramp. Sommigen kunnen zulke broeders en zusters dan misschien in huis nemen. Anderen kunnen financiële steun bieden. Maar we kunnen allemaal Jehovah vragen om onze broeders en zusters te helpen. Als je erachter komt dat een broeder of zuster ontmoedigd is, weet je misschien niet zo goed wat je moet zeggen of doen. Maar elk van ons heeft veel te bieden. Je kunt bijvoorbeeld tijd vrijmaken om bij hem of haar te zijn. Je kunt vriendelijk luisteren als hij of zij praat. En je kunt iets zeggen over een tekst die jou veel troost heeft gegeven (Jes. 50:4). Het belangrijkste is dat je er voor je vrienden bent als ze je nodig hebben. (Lees Spreuken 17:17.)

19. Wat zul je in de toekomst hebben aan de vriendschappen die je nu opbouwt?

19 We moeten vastbesloten zijn om nu een sterke band met onze broeders en zusters op te bouwen en te onderhouden. Waarom? Omdat onze vijanden zullen proberen met onjuiste informatie en leugens verdeeldheid te veroorzaken. Ze zullen proberen ons tegen elkaar op te zetten. Maar dat zal ze niet lukken. Ze kunnen onze band van liefde niet verbreken. Op geen enkele manier kunnen ze onze vriendschappen verstoren. Die vriendschappen zullen standhouden — niet alleen tot het eind van deze wereld maar voor eeuwig!

LIED 24 Kom naar Jehovah’s berg

^ ¶5 Terwijl het einde dichterbij komt, moeten we allemaal de band met onze broeders en zusters versterken. In dit artikel zullen we zien wat we kunnen leren van Jeremia. We gaan ook bekijken hoe de vriendschappen die je nu ontwikkelt je zullen helpen in moeilijke tijden.

^ ¶2 De gebeurtenissen in het boek Jeremia staan niet in chronologische volgorde.

^ ¶57 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: In deze scène is te zien wat er tijdens ‘de grote verdrukking’ kan gebeuren. Verschillende broeders en zusters houden zich schuil op een zolder. Hun onderlinge vriendschappen bieden ze troost in die moeilijke tijd. In de volgende drie scènes is te zien dat dezelfde broeders en zusters lang voor het begin van de grote verdrukking sterke vriendschappen hebben opgebouwd.