Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 46

Is je ‘schild van het geloof’ in goede staat?

Is je ‘schild van het geloof’ in goede staat?

‘Draag het grote schild van het geloof.’ — EF. 6:16.

LIED 119 Heb een krachtig geloof

VOORUITBLIK *

1-2. (a) Waarom heb je volgens Efeziërs 6:16 ‘het grote schild van het geloof’ nodig? (b) Welke vragen gaan we beantwoorden?

DRAAG jij ‘het grote schild van het geloof’? (Lees Efeziërs 6:16.) Net zoals een groot schild het lichaam beschermt, zo beschermt je geloof je tegen de immorele, gewelddadige en goddeloze invloeden van deze corrupte wereld.

2 Maar omdat we in ‘de laatste dagen’ leven, zal ons geloof steeds opnieuw op de proef worden gesteld (2 Tim. 3:1). Hoe kun je je geloofsschild inspecteren om te weten of het sterk is? En hoe kun je je schild stevig vasthouden? Laten we eens kijken wat het antwoord is.

INSPECTEER JE SCHILD GRONDIG

Na de strijd zorgden de soldaten ervoor dat hun schilden gerepareerd werden (Zie alinea 3)

3. Wat deden soldaten met hun schild, en waarom?

3 In Bijbelse tijden hadden soldaten vaak een schild dat bekleed was met leer. De schilden werden met olie ingewreven om het leer te verzorgen en te voorkomen dat de metalen delen gingen roesten. Als een soldaat een beschadiging aan zijn schild ontdekte, zorgde hij ervoor dat het gerepareerd werd zodat hij altijd klaar was voor het volgende gevecht. Hoe is dat op je geloof van toepassing?

4. Waarom moet je je geloofsschild inspecteren, en hoe doe je dat?

4 Net zoals de soldaten van vroeger moet je regelmatig je schild inspecteren en onderhouden zodat je altijd klaar bent voor de strijd. Als christen voer je een geestelijke oorlog tegen slechte geesten (Ef. 6:10-12). Niemand  anders kan jouw geloofsschild onderhouden. Hoe weet je of het sterk genoeg is wanneer het op de proef wordt gesteld? Om te beginnen moet je om Gods hulp bidden. Vervolgens moet je Gods Woord gebruiken om jezelf te zien zoals God je ziet (Hebr. 4:12). De Bijbel zegt: ‘Vertrouw op Jehovah met heel je hart en vertrouw niet op je eigen verstand’ (Spr. 3:5, 6). Denk nu nog eens aan een recente situatie die om een beslissing vroeg. Heb je bijvoorbeeld financiële problemen gehad? Moest je toen denken aan Jehovah’s belofte in Hebreeën 13:5: ‘Ik zal je nooit in de steek laten en ik zal je nooit verlaten’? Gaf die belofte je het vertrouwen dat Jehovah je zou helpen? In dat geval was je schild in goede staat.

5. Wat zou je kunnen ontdekken als je je geloof inspecteert?

5 Als je je geloof grondig inspecteert, zou je iets kunnen ontdekken dat je niet had verwacht. Misschien zie je een zwak punt dat een tijdlang aan je aandacht is ontsnapt. Je zou er bijvoorbeeld achter kunnen komen dat je geloof is aangetast door overmatige zorgen, leugens of ontmoediging. Hoe kun je in zo’n geval je geloof tegen verdere schade beschermen?

BESCHERM JEZELF TEGEN ZORGEN, LEUGENS EN ONTMOEDIGING

6. Wat zijn enkele voorbeelden van positieve zorgen?

6 Zorgen zijn niet per se verkeerd. Het is bijvoorbeeld goed om zorg te hebben voor wat de goedkeuring heeft van Jehovah en Jezus (1 Kor. 7:32). Als je een ernstige zonde begaat, ben je bezorgd om het herstel van je vriendschap met God (Ps. 38:18). Daarnaast gaat je zorg uit naar wat je huwelijkspartner graag wil en draag je zorg voor het welzijn van je familieleden en geloofsgenoten (1 Kor. 7:33; 2 Kor. 11:28).

7. Waarom moet je volgens Spreuken 29:25 niet bang zijn voor mensen?

7 Hier staat tegenover dat overmatige bezorgdheid je geloof kan aantasten. Je kunt je bijvoorbeeld constant zorgen maken over voedsel en kleding (Matth. 6:31, 32). Om je zorgen weg te nemen, ga je je misschien richten op het verzamelen van spullen. Het zou kunnen dat je zelfs liefde voor geld ontwikkelt. Als je dat laat gebeuren, zal je geloof in Jehovah verzwakken en loopt je band met hem ernstige schade op (Mark. 4:19; 1 Tim. 6:10). Je zou je ook te veel zorgen kunnen maken over wat anderen van je denken. Dan wordt je angst voor de spot of vervolging van mensen misschien groter dan je angst om iets te doen waar Jehovah niet blij mee is. Je kunt jezelf tegen dat gevaar beschermen door Jehovah te smeken je genoeg geloof en moed te geven om die angst te overwinnen (lees Spreuken 29:25; Luk. 17:5).

(Zie alinea 8) *

8. Hoe moet je op leugens reageren?

8 Satan is ‘de vader van de leugen’. Hij gebruikt de mensen die hij in zijn macht heeft om leugens te verspreiden over Jehovah en onze broeders en zusters (Joh. 8:44). Zo zijn er afvalligen die de feiten verdraaien en leugens over Jehovah’s organisatie verkondigen op websites en via de tv en andere media. Die leugens behoren tot Satans ‘brandende pijlen’ (Ef. 6:16). Hoe moet je reageren als iemand je met zulke leugens confronteert? Weiger te luisteren! Waarom? Omdat je vertrouwen  hebt in Jehovah en je broeders. Vermijd zelfs elk contact met afvalligen. Laat je door niets of niemand — ook niet door je eigen nieuwsgierigheid — verleiden tot een discussie met hen.

9. Welke uitwerking kan ontmoediging hebben?

9 Ontmoediging kan je geloof verzwakken. Soms kun je je ontmoedigd voelen door bepaalde persoonlijke problemen. Je kunt die problemen niet negeren. Dat zou zelfs onverantwoord zijn. Maar je mag ook niet toelaten dat die problemen je helemaal in beslag nemen. Anders zou je de schitterende hoop die Jehovah ons geeft uit het oog kunnen verliezen (Openb. 21:3, 4). Ontmoediging kan je slopen waardoor je geen kracht meer overhoudt en het zelfs opgeeft (Spr. 24:10). Maar dat hoeft niet te gebeuren.

10. Welke lessen haal jij uit de brief van een zuster?

10 Een zuster in de VS slaagt erin haar geloofsschild te onderhouden terwijl ze voor haar ernstig zieke man moet zorgen. Hoe doet ze dat? In een brief aan het hoofdkantoor schreef ze: ‘Onze situatie is soms zwaar en ontmoedigend, maar onze hoop is sterk. Ik ben heel erg onder de indruk van alle informatie die we krijgen om ons geloof te versterken en ons op te beuren. We hebben die raad en aanmoediging echt nodig. Het helpt ons door te gaan en de beproevingen te doorstaan waar Satan ons mee bestookt.’ De woorden van deze zuster laten zien dat je ontmoediging kunt overwinnen. Hoe? Bezie je problemen als een test van Satan. Besef dat Jehovah de Bron van troost is. En heb waardering voor het geestelijke voedsel dat hij geeft.

Houd jij je ‘grote schild van het geloof’ in goede staat? (Zie alinea 11) *

11. Wat kun je je afvragen om de staat van je schild te testen?

11 Zie jij nog plekken op je geloofsschild die onderhoud nodig hebben? Is het je in de afgelopen maanden gelukt je niet overmatig zorgen te maken? Heb je de verleiding weerstaan om naar afvalligen te luisteren of met ze in discussie te gaan  over de leugens die ze verspreiden? Ben je ontmoediging de baas gebleven? In dat geval verkeert je geloof in goede staat. Maar we moeten alert blijven, want Satan heeft nog meer wapens die hij tegen ons gebruikt. We gaan er eens een bekijken.

BESCHERM JEZELF TEGEN MATERIALISME

12. Waartoe kan materialisme leiden?

12 Materialisme kan ertoe leiden dat je wordt afgeleid en geen aandacht meer besteedt aan je schild van het geloof. Paulus zei: ‘Iemand die als soldaat dient, zal zich niet bezighouden met de zakelijke aangelegenheden van het leven, want hij wil de goedkeuring krijgen van degene die hem als soldaat in dienst heeft genomen’ (2 Tim. 2:4). In feite mochten Romeinse soldaten geen enkel beroep uitoefenen. Wat kon er gebeuren als een soldaat die instructie negeerde?

13. Waarom kon een soldaat zich niet met zakelijke aangelegenheden bezighouden?

13 Stel je het tafereel eens voor. Een afdeling soldaten is de hele ochtend aan het oefenen met hun zwaarden, maar een van hen ontbreekt. Hij is op de markt bezig voedsel te verkopen. ’s Avonds besteden de soldaten hun tijd aan de inspectie van hun wapenrusting en het scherpen van hun zwaard. Maar de soldaat met de marktkraam is bezig met de voorbereidingen voor de volgende dag. De volgende ochtend worden ze plotseling aangevallen. Welke soldaat zal het beste reageren en de goedkeuring van zijn bevelhebber krijgen? En naast wie zou jij het liefst staan: een van de soldaten die klaar zijn voor de strijd of de soldaat die is afgeleid?

14. Wat vinden we als soldaten van Christus het belangrijkst?

14 Net als goede soldaten laten wij ons niet afleiden van ons belangrijkste doel: de goedkeuring krijgen van onze Bevelhebbers, Jehovah en Jezus. Dat vinden we waardevoller dan alles wat Satans wereld te bieden heeft. We zorgen ervoor dat we genoeg tijd en energie hebben om  Jehovah te dienen en ons geloofsschild en de rest van onze geestelijke wapenrusting in goede staat te houden.

15. Welke waarschuwing gaf Paulus, en waarom?

15 Het is belangrijk altijd alert te blijven. Paulus waarschuwde namelijk dat ‘degenen die vastbesloten zijn om rijk te worden’ van het geloof kunnen ‘afdwalen’ (1 Tim. 6:9, 10). Het woord afdwalen laat uitkomen dat je afgeleid kunt worden als je probeert allerlei onnodige spullen te verzamelen. Je zou dan je hart kunnen openstellen voor ‘veel dwaze en schadelijke verlangens’. Laat die verlangens niet tot je hart toe maar bedenk dat het wapens zijn die je geloof kunnen verzwakken.

16. Over welke vragen kun je nadenken naar aanleiding van het voorval in Markus 10:17-22?

16 Stel dat je genoeg geld hebt om van alles te kopen. Is het dan verkeerd iets te kopen dat je graag wilt hebben maar niet echt nodig hebt? Niet per se. Maar denk hier eens over na: Je kunt het je misschien wel veroorloven, maar heb je ook echt de tijd en energie om het te gebruiken en onderhouden? En zou je te veel aan je bezittingen gehecht kunnen raken? Zou het kunnen dat je zo aan materiële dingen gehecht raakt dat je net als de  jonge man Jezus’ uitnodiging om meer voor God te doen afslaat? (Lees Markus 10:17-22.) Het is echt veel beter een eenvoudig leven te leiden en je kostbare tijd en energie te besteden aan het doen van Gods wil!

HOUD JE SCHILD STEVIG VAST

17. Wat mag je nooit vergeten?

17 Vergeet nooit dat je midden in een oorlog zit en elke dag klaar moet zijn voor de strijd (Openb. 12:17). Je broeders en zusters kunnen je geloofsschild niet voor je dragen. Je moet het zelf stevig vasthouden.

18. Waarom hielden soldaten in de oudheid hun schild stevig vast?

18 In de oudheid werden soldaten geëerd wegens getoonde moed in de strijd. Maar het zou een vernedering zijn zonder schild thuis te komen. De Romeinse historicus Tacitus schreef: ‘Achterlaten van een schild is het toppunt van schande.’ Dat is één reden waarom soldaten er echt voor zorgden dat ze hun schild stevig vasthielden.

Een zuster houdt haar geloofsschild stevig vast door onder gebed Gods Woord te lezen, geregeld naar de vergaderingen te gaan en zich in te zetten in de velddienst (Zie alinea 19)

19. Hoe kun je je schild stevig vasthouden?

19 Je houdt je schild stevig vast door geregeld naar de vergaderingen te gaan en door anderen over Jehovah’s naam en zijn Koninkrijk te vertellen (Hebr. 10:23-25). Daarnaast moet je elke dag Gods Woord lezen en bidden of Jehovah je helpt toe te passen wat je leest (2 Tim. 3:16, 17). Dan zal geen enkel wapen dat Satan tegen je gebruikt blijvende schade veroorzaken (Jes. 54:17). Je ‘grote schild van het geloof’ zal je beschermen. Je zult standhouden, schouder aan schouder met je broeders en zusters. En je zult meer doen dan je dagelijkse gevechten winnen. Je zult de eer hebben aan Jezus’ kant te staan als hij de oorlog tegen Satan en zijn volgelingen wint (Openb. 17:14; 20:10).

LIED 118 Geef meer geloof

^ ¶5 Soldaten vertrouwden vroeger op de bescherming van hun schild. Je geloof is te vergelijken met een schild. En net als een schild heeft ook je geloof onderhoud nodig. Dit artikel laat zien wat je kunt doen om je ‘grote schild van het geloof’ in goede staat te houden.

^ ¶58 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een Getuigengezin doet de tv meteen uit als er een item komt over afvalligen die leugens over Jehovah’s Getuigen verspreiden.

^ ¶60 BESCHRIJVING AFBEELDING: Later gebruikt de vader tijdens de gezinsaanbidding een Bijbelgedeelte om het geloof van zijn gezin te versterken.