Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 47

Lessen uit het boek Leviticus

Lessen uit het boek Leviticus

‘De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig.’ — 2 TIM. 3:16.

LIED 98 Gods geïnspireerde Woord

VOORUITBLIK *

1-2. Waarom moet het boek Leviticus christenen in deze tijd interesseren?

PAULUS zei tegen zijn jonge vriend Timotheüs: ‘De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig’ (2 Tim. 3:16). Dat geldt dus ook voor het boek Leviticus. Wat vind jij van dat Bijbelboek? Sommigen zien het vooral als een boek met veel regeltjes die nu niet meer gelden. Maar ware christenen denken daar anders over.

2 Leviticus is zo’n 3500 jaar geleden geschreven. Toch heeft Jehovah ervoor gezorgd dat het werd bewaard ‘om ons iets te leren’ (Rom. 15:4). Omdat Leviticus laat uitkomen hoe Jehovah denkt, moet het ons interesseren er dieper in te duiken. Er zijn eigenlijk veel lessen te halen uit dit geïnspireerde boek, maar we gaan er vier bespreken.

HOE WE JEHOVAH’S GOEDKEURING KRIJGEN

3. Waarom werden er op de jaarlijkse Verzoendag offers gebracht?

3 Les één: je offers zijn pas aanvaardbaar als je Jehovah’s goedkeuring hebt. Op de jaarlijkse Verzoendag kwamen de Israëlieten bij elkaar en werden er dieren geofferd. Die offers herinnerden hen eraan dat ze van zonde gereinigd moesten worden. Maar voordat de hogepriester het bloed van offerdieren in het allerheiligste bracht, moest hij eerst nog iets anders doen, iets dat eigenlijk nog belangrijker was dan de vergeving van de zonden van het volk.

(Zie alinea 4) *

4. Wat deed de hogepriester volgens Leviticus 16:12, 13 als hij op de Verzoendag de eerste keer het allerheiligste binnenging? (Zie cover.)

 4 Lees Leviticus 16:12, 13. Stel je het tafereel op de Verzoendag eens voor. De hogepriester gaat de tabernakel in. Dit is de eerste van de drie keer dat hij vandaag naar het allerheiligste gaat. In de ene hand heeft hij een houder vol geurige wierook en in de andere een gouden vuurpan vol brandende kolen. Hij staat even stil voor het gordijn dat het allerheiligste afschermt. Vervolgens gaat hij met diep respect het allerheiligste in, naar de ark van het verbond. Hij bevindt zich figuurlijk in aanwezigheid van Jehovah God! Dan doet hij de heilige wierook op de kooltjes en een prettige geur vult de ruimte. * Later komt hij in het allerheiligste terug met het bloed van de zondeoffers. Maar hij brandt de wierook dus voordat hij het bloed van de zondeoffers aanbiedt.

5. Wat kun je leren van het gebruik van wierook op de Verzoendag?

5 Wat kun je leren van het gebruik van wierook op de Verzoendag? De Bijbel laat zien dat de aanvaardbare gebeden van Jehovah’s trouwe aanbidders net als wierook zijn (Ps. 141:2; Openb. 5:8). Bedenk dat de hogepriester de wierook met diep respect naar Jehovah bracht. Als wij Jehovah in gebed naderen, doen we dat ook met diep respect. We hebben ontzag voor hem. We zijn heel dankbaar dat de Schepper van het universum ons toestaat hem te naderen en een hechte band met hem te krijgen als een kind met een vader (Jak. 4:8). Hij accepteert ons als vrienden! (Ps. 25:14) We hebben zo veel waardering voor dat voorrecht dat we hem nooit zouden willen teleurstellen.

6. Wat wordt duidelijk gemaakt doordat de hogepriester wierook brandde voordat hij de offers bracht?

6 De hogepriester moest de wierook branden voordat hij de slachtoffers kon brengen. Zo zorgde hij ervoor dat hij Gods goedkeuring zou hebben als hij de offers bracht. Wat wordt daardoor duidelijk gemaakt? Toen Jezus op aarde was, moest hij voordat hij zijn leven kon offeren iets heel belangrijks doen, iets dat nog belangrijker was dan de redding van de mensheid. Wat was dat? Hij moest ervoor zorgen dat Jehovah zijn offer zou aanvaarden door hem tijdens zijn leven op aarde trouw en gehoorzaam te zijn. Zo zou hij aantonen wat de juiste levenswijze is: de dingen op Jehovah’s manier doen. Jezus zou de soevereiniteit van zijn Vader rechtvaardigen, hij zou aantonen dat Jehovah’s manier van regeren rechtvaardig en juist is.

7. Waarom was Jezus’ hele leven op aarde aangenaam voor Jehovah?

7 Jezus hield zich tijdens heel zijn leven op aarde volmaakt aan Jehovah’s rechtvaardige normen. Hij was vastbesloten om zijn Vaders manier van regeren te verdedigen. Niets kon hem daarvan afbrengen — geen enkele verleiding of beproeving en zelfs niet de pijnlijke dood die hem te wachten stond (Fil. 2:8). Als hij beproevingen meemaakte, bad hij ‘met sterk geroep en tranen’ (Hebr. 5:7). Zijn innige gebeden kwamen uit een loyaal hart en versterkten zijn verlangen  om gehoorzaam te blijven. Voor Jehovah waren Jezus’ gebeden als de aangename geur van wierook. Jezus’ hele leven was heel aangenaam voor zijn Vader. Het rechtvaardigde Jehovah’s soevereiniteit.

8. Hoe kun je Jezus navolgen?

8 Je kunt Jezus navolgen door je best te doen om Jehovah te gehoorzamen en hem loyaal te blijven. Bid bij beproevingen vurig om Jehovah’s hulp omdat je hem blij wilt maken. Zo laat je zien dat je achter Jehovah’s manier van regeren staat. Je beseft dat Jehovah je gebeden niet aanvaardt als je dingen doet die hij veroordeelt. Maar als je naar zijn normen leeft, kun je ervan op aan dat je oprechte gebeden voor hem als de aangename geur van wierook zijn. En je kunt er zeker van zijn dat je trouw en loyale gehoorzaamheid aangenaam zijn voor je hemelse Vader (Spr. 27:11).

DIENST UIT DANKBAARHEID EN LIEFDE

(Zie alinea 9) *

9. Waarom brachten de Israëlieten vredeoffers?

9 Les twee: dien Jehovah uit dankbaarheid. Deze les komt duidelijk naar voren in de vredeoffers * die de Israëlieten brachten. In Leviticus zien we dat een Israëliet een vredeoffer kon brengen ‘als een uiting van dankbaarheid’ (Lev. 7:11-13, 16-18). Hij offerde het niet omdat het moest maar omdat hij het wilde. Het was dus een vrijwillig offer uit liefde voor zijn God, Jehovah. Het vlees van het offerdier werd opgegeten door de offeraar, zijn gezin en de priesters. Maar  sommige delen van het offerdier waren alleen voor Jehovah. Welke?

(Zie alinea 10) *

10. Wat is de overeenkomst tussen de vredeoffers die in Leviticus 3:6, 12, 14-16 worden beschreven en Jezus’ dienst voor Jehovah?

10 Les drie: geef Jehovah uit liefde het beste dat je hebt. Voor Jehovah was het vet het beste deel van een dier. Ook maakte hij duidelijk dat vitale organen zoals de nieren speciale waarde hadden. (Lees Leviticus 3:6, 12, 14-16.) Jehovah was dus bijzonder blij als een Israëliet vrijwillig de vitale organen en het vet aan hem offerde. De offeraar liet daarmee zien dat hij God het allerbeste wilde geven. Dat deed Jezus ook. Bereidwillig gaf hij Jehovah het allerbeste door hem uit liefde en met hart en ziel te dienen (Joh. 14:31). Het gaf Jezus veel vreugde Gods wil te doen en hij had een diepe liefde voor Gods wet (Ps. 40:8). Wat zal Jehovah blij zijn geweest te zien dat Jezus hem zo bereidwillig diende!

Uit liefde voor Jehovah geven we hem het allerbeste (Zie alinea 11-12) *

11. Waarom is onze dienst met de vredeoffers te vergelijken, en welke geruststelling kun je daaruit halen?

11 Onze dienst voor Jehovah is met de vredeoffers te vergelijken omdat we daarmee vrijwillig onze gevoelens voor hem tonen. We geven Jehovah het allerbeste, en dat doen we omdat we met heel ons hart van hem houden. Wat zal Jehovah blij zijn te zien dat miljoenen gewillige aanbidders hem dienen uit diepe liefde voor hem en voor wat hij doet! Jehovah ziet en waardeert niet alleen wat je doet maar ook waarom je het doet. Dat is een bemoedigende gedachte. Als je al wat ouder bent en niet meer zo veel kunt doen als je zou willen, kun je er zeker van zijn dat Jehovah verder kijkt dan je beperkingen. Misschien voelt het alsof je Jehovah weinig te bieden hebt, maar hij ziet de liefde diep vanbinnen die je motiveert om te doen wat je kunt. Hij accepteert heel graag het beste dat je kunt geven.

12. Waarom is Jehovah’s reactie op de vredeoffers bemoedigend voor ons?

12 Wat kun je van de vredeoffers leren? Als de beste delen van het dier in vuur werden verbrand en de rook opsteeg, was dat aangenaam voor Jehovah. Als jij dus gewillig je best doet om Jehovah met hart en ziel te dienen, kun je er zeker van zijn dat hij dat ook aangenaam vindt (Kol. 3:23). Stel je zijn goedkeurende glimlach voor. Hij waardeert alles wat je uit liefde voor hem doet, of dat nu heel veel is of maar weinig. Die inspanningen beziet hij als kostbare schatten die hij nooit zal vergeten (Matth. 6:20; Hebr. 6:10).

JEHOVAH ZEGENT ZIJN ORGANISATIE

13. Hoe liet Jehovah volgens Leviticus 9:23, 24 zien dat de priesterschap zijn goedkeuring had?

13 Les vier: Jehovah zegent het aardse deel van zijn organisatie. In 1512 v.Chr. werd aan de voet van de berg Sinaï de tabernakel opgebouwd (Ex. 40:17). Mozes leidde een ceremonie waarmee Aäron en zijn zonen als priesters werden geïnstalleerd. Het volk was samengekomen om te zien hoe de priesters hun eerste dierenoffers brachten (Lev. 9:1-5). Hoe liet Jehovah zien dat de pasgeïnstalleerde priesterschap zijn goedkeuring had? Toen Aäron en Mozes het volk zegenden, liet Jehovah het offer op het altaar door vuur verteren. (Lees Leviticus 9:23, 24.)

14. Waarom is het voor ons interessant dat de aäronitische priesterschap Jehovah’s goedkeuring had?

14 Wat werd er aangetoond door het  vuur uit de hemel bij de installatie van de hogepriester? Jehovah liet daarmee zien dat hij de aäronitische priesterschap volledig steunde. Toen de Israëlieten het duidelijke bewijs zagen dat Jehovah achter de priesters stond, begrepen ze dat ze hun ook hun onverdeelde steun moesten geven. Is dat relevant voor ons? Absoluut! De priesterschap in Israël was namelijk maar een schaduw van een veel grotere priesterschap. Christus is de grotere Hogepriester en er is een koninklijke priesterschap van 144.000 personen die met hem in de hemel zullen dienen (Hebr. 4:14; 8:3-5; 10:1).

Jehovah leidt en zegent zijn organisatie, die we met heel ons hart steunen (Zie alinea 15-17) *

15-16. Hoe heeft Jehovah laten zien dat ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ zijn goedkeuring heeft?

15 In 1919 stelde Jezus een kleine groep gezalfde broeders aan als ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’. Die slaaf neemt de leiding in de prediking en geeft Christus’ volgelingen ‘op het juiste moment hun voedsel’ (Matth. 24:45). Zijn er duidelijke bewijzen dat de getrouwe en beleidvolle slaaf Gods goedkeuring heeft?

16 Satan en zijn wereld doen van alles om het werk van de getrouwe slaaf te dwarsbomen en het menselijk gezien zelfs onmogelijk te maken. Er zijn twee wereldoorlogen geweest en wereldwijde economische crisissen. Daarnaast is Gods volk onrechtvaardig behandeld en onophoudelijk vervolgd. Toch is de getrouwe en beleidvolle slaaf er altijd in geslaagd Christus’ volgelingen op aarde geestelijk voedsel te geven. Denk eens aan al het geestelijke voedsel dat we nu hebben, gratis en in meer dan 900 talen! Het is een onomstotelijk bewijs van  Gods steun. En ook de prediking is een bewijs van Jehovah’s zegen. Het goede nieuws wordt echt ‘op de hele bewoonde aarde gepredikt’ (Matth. 24:14). Het staat vast dat Jehovah zijn organisatie in deze tijd leidt en overvloedig zegent.

17. Hoe kun je je solidair tonen met de organisatie die Jehovah gebruikt?

17 Het is goed je af te vragen: ben ik dankbaar dat ik deel uitmaak van Jehovah’s organisatie? Het bewijs dat Jehovah ons heeft gegeven, is net zo overtuigend als het vuur uit de hemel in de tijd van Mozes en Aäron. We hebben echt heel veel om dankbaar voor te zijn (1 Thess. 5:18, 19). Hoe kun je je solidair tonen met de organisatie die Jehovah gebruikt? Door toe te passen wat je uit de Bijbel leert in onze publicaties en op onze bijeenkomsten, kringvergaderingen en congressen. Je kunt je steun ook laten zien door zo veel mogelijk te doen in de prediking (1 Kor. 15:58).

18. Waar heeft deze bespreking je toe gemotiveerd?

18 Ben je gemotiveerd om toe te passen wat je hebt geleerd van het boek Leviticus? Zorg dat je Jehovah’s goedkeuring hebt zodat je offers worden aanvaard. Dien Jehovah uit dankbaarheid. Geef hem altijd het beste omdat je met heel je hart van hem houdt. En geef met hart en ziel je steun aan de organisatie die hij nu zegent. Als je die dingen doet, kun je Jehovah laten zien hoeveel waardering je hebt voor het voorrecht hem als zijn Getuige te dienen.

LIED 96 Gods Woord is een schat

^ ¶5 In het boek Leviticus staan de wetten die Jehovah aan Israël gaf. Als christenen hoeven we ons niet aan die wetten te houden. Maar we kunnen er wel ons voordeel mee doen. Dit artikel laat zien welke waardevolle lessen we uit Leviticus kunnen halen.

^ ¶4 De wierook die in de tabernakel werd gebrand, werd als iets heiligs bezien. In Israël werd wierook alleen gebruikt bij de aanbidding van Jehovah (Ex. 30:34-38). Nergens wordt vermeld dat de christenen in de eerste eeuw bij hun aanbidding wierook brandden.

^ ¶9 Meer informatie over vredeoffers kun je vinden in Inzicht in de Schrift, Deel 2, blz. 455-456.

^ ¶54 BESCHRIJVING AFBEELDING: Op de Verzoendag ging de Israëlitische hogepriester met wierook en brandende kolen het allerheiligste binnen om de ruimte te vullen met een aangename geur. Later kwam hij in het allerheiligste terug met het bloed van de zondeoffers.

^ ¶56 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een Israëliet brengt een schaap naar de priester omdat zijn gezin met dat vredeoffer wil tonen dat ze Jehovah dankbaar zijn.

^ ¶58 BESCHRIJVING AFBEELDING: Jezus toonde tijdens zijn dienst op aarde diepe liefde voor Jehovah door zich aan zijn geboden te houden en door zijn volgelingen te helpen dat ook te doen.

^ ¶60 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een oudere zuster geeft Jehovah ondanks haar lichamelijke beperkingen het beste dat ze heeft door via brieven getuigenis te geven.

^ ¶62 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: In februari 2019 kondigde broeder Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam de herziene uitgave van de Nieuwewereldvertaling in het Duits aan. Net als deze twee enthousiaste zusters gebruiken de verkondigers in Duitsland de nieuwe Bijbel nu graag in de dienst.