Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wijs wereldse ideeën af

Wijs wereldse ideeën af

‘Pas op dat niemand je vangt met filosofie en bedrieglijke, holle ideeën (...) van de wereld.’ — KOL. 2:8.

LIEDEREN: 38, 31

1. Welke raad gaf Paulus aan de christenen in Kolosse? (Zie beginplaatje.)

PAULUS schreef zijn brief aan de christenen in Kolosse kennelijk aan het einde van zijn eerste gevangenschap in Rome rond 60/61 n.Chr. Hij gaf aan hoe belangrijk het was om ‘geestelijk inzicht’ te krijgen (Kol. 1:9). Verder zei hij: ‘Dat zeg ik om te voorkomen dat iemand jullie misleidt met overtuigend klinkende argumenten. Pas op dat niemand je vangt met filosofie en bedrieglijke, holle ideeën gebaseerd op menselijke tradities, op de basisprincipes van de wereld en niet op Christus’ (Kol. 2:4, 8). Hij legde uit waarom bepaalde populaire ideeën verkeerd zijn en waarom ze aantrekkelijk kunnen zijn voor onvolmaakte mensen. Sommige ideeën kunnen iemand bijvoorbeeld het gevoel geven dat hij heel wijs is en boven anderen staat. Paulus schreef zijn brief om de christenen te helpen wereldse ideeën en verkeerd gedrag te verwerpen (Kol. 2:16, 17, 23).

2. Waarom gaan we voorbeelden van wereldse ideeën bespreken?

2 Wereldse ideeën gaan in tegen Jehovah’s richtlijnen of laten die onbelangrijk lijken, en ze kunnen ons geloof geleidelijk verzwakken. Wij allemaal krijgen te maken met wereldse ideeën, bijvoorbeeld op tv, op internet, op je werk of op school. In dit artikel gaan we bekijken hoe we kunnen voorkomen dat zulke  ideeën onze geest bederven. We gaan vijf wereldse ideeën bespreken en kijken hoe we die kunnen afwijzen.

MOETEN WE IN GOD GELOVEN?

3. Welk idee vinden veel mensen aantrekkelijk, en waarom?

3 ‘Ik hoef niet in God te geloven om een goed mens te zijn.’ In veel landen hoor je mensen vaak zeggen dat ze niet in God geloven en geen religie aanhangen. Misschien hebben ze de vraag of God bestaat niet echt onderzocht, maar ze vinden het een aantrekkelijk idee dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen. (Lees Psalm 10:4.) Anderen vinden het intelligent klinken om te zeggen dat ze zich aan hoge normen kunnen houden zonder in God te geloven.

4. Hoe zouden we met iemand kunnen redeneren die beweert dat er geen Schepper is?

4 Is de bewering dat er geen Schepper is gebaseerd op logica? Iemand die via de wetenschap wil vaststellen of het leven is geschapen, kan makkelijk verdwalen in de informatie. Maar eigenlijk is het antwoord eenvoudig. Kan een gebouw uit het niets ontstaan? Nee, iemand heeft het gebouwd. Levende dingen zijn nog veel complexer dan een gebouw. De eenvoudigste levende cellen op aarde zijn zelfs nog veel complexer dan welk huis maar ook, omdat ze iets kunnen dat geen huis kan: kopieën van zichzelf maken. Deze cellen kunnen de informatie opslaan en kopiëren die ze nodig hebben om zich te reproduceren. Waar komt het ontwerp van levende cellen vandaan? De Bijbel zegt: ‘Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar degene die alles heeft gebouwd, is God’ (Hebr. 3:4).

5. Wat kunnen we zeggen over het idee dat iemand kan bepalen wat goed is zonder in God te geloven?

5 Hoe kunnen we redeneren over het idee dat iemand kan bepalen wat goed is zonder in God te geloven? Gods Woord erkent dat ongelovige mensen goede principes kunnen hebben (Rom. 2:14, 15). Veel mensen hebben bijvoorbeeld liefde en respect voor hun ouders. Maar hoe stabiel is de basis van iemands normen als hij weigert te erkennen dat onze Schepper de normen van goed en fout vaststelt? (Jes. 33:22) Veel mensen erkennen dat de slechte toestanden op aarde bevestigen dat de mens Gods hulp nodig heeft. (Lees Jeremia 10:23.) Denk dus niet dat iemand echt kan bepalen wat goed is zonder in God te geloven en zich aan zijn normen te houden (Ps. 146:3).

HEBBEN WE RELIGIE NODIG?

6. Hoe denken veel mensen over religie?

6 ‘Je kunt gelukkig zijn zonder dat je een geloof hebt.’ Dit wereldse idee vinden veel mensen aantrekkelijk omdat ze religie saai en onbelangrijk vinden. Verder creëren veel kerken afstand tussen mensen en God door de leer van het hellevuur te onderwijzen, tienden te innen of politieke ideologieën te preken. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer mensen denken dat ze gelukkig kunnen zijn zonder religie. Ze zijn misschien wel geïnteresseerd in spiritualiteit, maar ze willen niet bij een religie horen.

7. Hoe draagt ware religie bij tot geluk?

7 Is het waar dat iemand gelukkig kan zijn zonder religie? Iemand kan zeker gelukkig zijn zonder valse religie. Maar mensen kunnen niet echt gelukkig zijn zonder band met Jehovah, die wordt beschreven als ‘de gelukkige God’ (1 Tim. 1:11). Alles wat Jehovah doet, is tot voordeel van anderen. Zijn aanbidders zijn gelukkig omdat ze zich focussen op het helpen van anderen (Hand. 20:35). Denk  bijvoorbeeld eens na over het gezin. De ware aanbidding leert ons onze partner te eren en te respecteren, onze huwelijksgelofte als heilig te bezien, geen overspel te plegen, onze kinderen respect bij te brengen en echte liefde voor elkaar te hebben. Zulke aanbidding verenigt mensen in gelukkige gemeenten en een gelukkige wereldwijde broederschap. (Lees Jesaja 65:13, 14.)

8. Hoe kunnen we Mattheüs 5:3 gebruiken om te redeneren over de vraag wat mensen gelukkig maakt?

8 Hoe kunnen we het wereldse idee analyseren dat iemand gelukkig kan zijn zonder God te dienen? Denk eerst eens na over de vraag: wat maakt mensen gelukkig? Sommigen halen veel voldoening uit hun carrière, sport of hobby. Anderen voelen zich er goed bij als ze er voor hun familie of vrienden kunnen zijn. Al die dingen kunnen een goed gevoel geven, maar het leven heeft een hoger doel dat blijvend geluk met zich meebrengt. In tegenstelling tot dieren kunnen wij onze Schepper leren kennen en hem trouw dienen. We zijn zo geschapen dat we daar gelukkig van worden. (Lees Mattheüs 5:3.) Gods aanbidders vinden het bijvoorbeeld heerlijk en voelen zich aangemoedigd als ze samen met anderen bijeenkomen om Jehovah te aanbidden (Ps. 133:1). Ook maakt het ze gelukkig om deel uit te maken van een wereldwijde familie, een rein leven te leiden en een prachtige hoop voor de toekomst te hebben.

HEBBEN WE MORELE NORMEN NODIG?

9. (a) Welk idee over seks is in deze wereld heel gewoon? (b) Waarom verbiedt Gods Woord seks buiten het huwelijk?

9 ‘Wat is er mis met seks buiten het huwelijk?’ Veel mensen zeggen misschien: ‘Je moet van het leven genieten. Er is toch niks mis met seks buiten het huwelijk?’ Maar dat idee klopt niet. Gods Woord verbiedt seksuele immoraliteit. * (Lees 1 Thessalonicenzen 4:3-8.) Jehovah heeft het recht om wetten voor ons te maken omdat hij ons heeft geschapen. Als Insteller van het huwelijk heeft hij bepaald dat seks alleen bedoeld is voor een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn. God geeft ons wetten omdat hij van ons houdt. Ze zijn voor ons eigen bestwil. Als gezinnen zich aan die wetten houden, creëren ze een sfeer van liefde, respect en zekerheid. Jehovah tolereert het niet als mensen zijn wet met opzet overtreden (Hebr. 13:4).

10. Hoe kan een christen seksuele immoraliteit vermijden?

10 Gods Woord leert ons hoe we seksuele immoraliteit kunnen vermijden. Een belangrijke manier om dat te doen, is in de hand houden waar we naar kijken. Jezus zei: ‘Iedereen die verlangend naar een vrouw blijft kijken, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je laat struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg’ (Matth. 5:28, 29). Een christen zal dan ook niet kijken naar porno of luisteren naar muziek met immorele teksten. Paulus schreef: ‘Dood je aardse lichaamsdelen als het gaat om seksuele immoraliteit’ (Kol. 3:5). Verder moeten we in de hand houden wat we denken en waar we over praten (Ef. 5:3-5).

 IS EEN CARRIÈRE IN DE WERELD DE SLEUTEL TOT GELUK?

11. Waarom willen veel mensen een goede carrière?

11 ‘Een carrière is de sleutel tot een gelukkig leven.’ Veel mensen vinden dat je voor een goede carrière moet gaan. Zo’n carrière levert misschien status, macht en rijkdom op. Omdat veel mensen een goede carrière tot hun belangrijkste doel in het leven maken, kan een christen die manier van denken overnemen.

12. Is een succesvolle carrière de sleutel tot geluk?

12 Is het waar dat een succesvolle carrière die macht en aanzien oplevert je blijvend gelukkig maakt? Nee. Denk hier eens over na: Satan liet zich verleiden door het verlangen om over anderen te heersen en door anderen bewonderd te worden. Maar hij is niet gelukkig, hij is woedend (Matth. 4:8, 9; Openb. 12:12). Denk eens aan de blijvende vreugde die je krijgt als je mensen helpt voordeel te trekken van Gods wijsheid, waardoor ze eeuwig leven kunnen krijgen. Vergeleken daarmee geeft een carrière in de wereld maar in beperkte mate voldoening. Bovendien is de geest van deze wereld enorm competitief. Die geest zet mensen ertoe aan elkaar te willen overtreffen, zet aan tot jaloezie en blijkt uiteindelijk ‘het najagen van wind’ te zijn (Pred. 4:4).

13. (a) Hoe moeten we onze baan bezien? (b) Wat maakte Paulus gelukkig volgens zijn brief aan de Thessalonicenzen?

13 Natuurlijk moeten we geld verdienen, en er is niets mis met werk kiezen dat we leuk vinden. Maar onze baan mag niet het belangrijkste in ons leven worden. Jezus zei: ‘Niemand kan twee meesters dienen: óf hij zal de een haten en van de ander houden, óf hij zal juist aan de eerste gehecht zijn en de ander verachten. Je kunt niet God én de Rijkdom dienen’ (Matth. 6:24). Als we ons focussen op Jehovah en het onderwijzen van zijn Woord, zullen we een vreugde krijgen die met niets te vergelijken is. Dat gold ook voor Paulus. Hij richtte zich eerst op een veelbelovende carrière in het jodendom, maar werd pas echt gelukkig toen hij het goede nieuws ging prediken en zag hoe mensen op Gods boodschap reageerden en hoe die hun leven veranderde. (Lees 1 Thessalonicenzen 2:13, 19, 20.) Geen andere carrière geeft zo veel voldoening!

Je wordt blijvend gelukkig als je mensen helpt voordeel te trekken van Gods wijsheid (Zie alinea 12, 13)

 KUNNEN WE DE PROBLEMEN IN DE WERELD OPLOSSEN?

14. Waarom kan het idee dat mensen de problemen in de wereld kunnen oplossen aantrekkelijk klinken?

14 ‘Mensen kunnen de problemen in de wereld oplossen.’ Dit wereldse idee klinkt voor veel mensen misschien aantrekkelijk. Als het waar zou zijn, zou het namelijk betekenen dat mensen Gods leiding niet nodig hebben en dat ze kunnen doen wat ze willen. En het idee kan geloofwaardig lijken, want volgens sommige onderzoeken nemen oorlog, misdaad, ziekte en armoede af. Eén rapport zegt: ‘De reden waarom het met de mensheid steeds beter gaat, is dat de mens heeft besloten de wereld te verbeteren.’ Betekent zo’n opmerking dat mensen grip beginnen te krijgen op de problemen die hen al zo lang teisteren? Laten we eens enkele feiten bekijken.

15. Welke feiten laten zien hoe ernstig de problemen in de wereld zijn?

15 Oorlogen: De twee wereldoorlogen hebben naar schatting meer dan 60 miljoen mensenlevens gekost. Na de Tweede Wereldoorlog hebben mensen niet bepaald geleerd geen oorlog meer te voeren. Tegen 2015 was het aantal vluchtelingen ten gevolge van oorlog of vervolging uitgegroeid tot zo’n 65 miljoen. Alleen al in 2015 zijn naar schatting 12,4 miljoen mensen gevlucht. Misdaad: Hoewel in sommige delen van de wereld bepaalde vormen van misdaad nu minder voorkomen, is er een alarmerende toename van andere vormen van misdaad, zoals cybercrime, huiselijk geweld en terrorisme. Er wordt ook gezegd dat wereldwijd de corruptie is toegenomen. Het lukt mensen niet om een eind te maken aan misdaad. Ziekte: Sommige ziekten zijn nu onder controle. Maar een verslag uit 2013 merkt op dat elk jaar een schrikbarend aantal van negen miljoen mensen onder de 60 sterft aan hartkwalen, beroerten, kanker, diabetes en longaandoeningen. Armoede: Volgens de Wereldbank is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft alleen al in Afrika gegroeid van 280 miljoen in 1990 tot 330 miljoen in 2012.

16. (a) Waarom is Gods Koninkrijk de oplossing voor de problemen van de mensheid? (b) Welke Koninkrijkszegeningen zijn voorspeld in Jesaja en de Psalmen?

16 De economische en politieke systemen worden beheerst door egoïstische mensen. Het is duidelijk dat die mensen geen eind kunnen maken aan oorlog, misdaad, ziekte en armoede. Dat kan alleen Gods Koninkrijk. Wat zal Jehovah voor de mensheid doen? Oorlog: Gods Koninkrijk zal een eind maken aan diepgewortelde oorzaken van oorlog, zoals egoïsme, patriottisme, valse religie en Satan zelf (Ps. 46:8, 9). Misdaad: Gods Koninkrijk leert miljoenen mensen nu al om van elkaar te houden en elkaar te vertrouwen. Geen enkele andere regering krijgt dat voor elkaar (Jes. 11:9). Ziekte: Jehovah zal zijn aanbidders zegenen met volmaakte gezondheid (Jes. 35:5, 6). Armoede: Jehovah zal een eind maken aan armoede. Hij zal ervoor zorgen dat zijn aanbidders het in geestelijk én fysiek opzicht goed hebben, wat veel waardevoller is dan al het geld in de wereld (Ps. 72:12, 13).

‘WEET HOE JE IEDEREEN MOET ANTWOORDEN’

17. Hoe kun je wereldse ideeën afwijzen?

17 Als je iets hoort dat tegen je geloof ingaat, onderzoek dan wat Gods Woord erover zegt en bespreek het met een rijpe broeder of zuster. Vraag je af waarom het idee misschien aantrekkelijk klinkt, waarom het niet klopt en hoe je het kunt weerleggen. We kunnen onszelf beschermen tegen wereldse ideeën door de raad op te volgen die Paulus aan de gemeente in Kolosse gaf: ‘Blijf je wijs gedragen tegenover buitenstaanders (...). Weet hoe je iedereen moet antwoorden’ (Kol. 4:5, 6).

^ ¶9 Veel mensen beseffen niet dat het gedeelte in Johannes 7:53–8:11 dat in sommige Bijbels staat, een toevoeging is die geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke geïnspireerde geschriften. Op basis van dit gedeelte hebben sommigen beweerd dat alleen iemand zonder zonde een ander schuldig kon verklaren aan overspel. Maar de wet die God aan het volk Israël had gegeven, zei: ‘Als een man wordt betrapt terwijl hij bij de vrouw van een ander ligt, moeten beiden sterven’ (Deut. 22:22).