Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 20

Wie is nu ‘de koning van het noorden’?

Wie is nu ‘de koning van het noorden’?

‘Hij zal volledig aan zijn eind komen en niemand zal hem te hulp komen.’ — DAN. 11:45.

LIED 95 Het licht wordt helderder

VOORUITBLIK *

1-2. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

NOG nooit hebben we zo veel bewijzen gehad dat we aan het eind van de laatste dagen van deze wereld leven. Binnenkort zullen Jehovah en Jezus Christus alle regeringen vernietigen die tegen het Koninkrijk gekant zijn. Tot die tijd wordt er nog strijd gevoerd tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden en tegen Gods volk.

2 In dit artikel gaan we kijken naar de profetie in Daniël 11:40–12:1. We zullen zien wie nu de koning van het noorden is en waarom we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

EEN NIEUWE KONING VAN HET NOORDEN

3-4. Wie is de nieuwe koning van het noorden? Leg uit.

3 Toen in 1991 de Sovjet-Unie uiteenviel, kreeg Gods volk ‘wat hulp’: er kwam een periode van vrijheid (Dan. 11:34). Hierdoor konden ze ongehinderd prediken. Al gauw groeide het aantal verkondigers in het voormalige communistische blok uit tot honderdduizenden. Maar geleidelijk stond er een nieuwe koning van het noorden op: Rusland en zijn bondgenoten. Zoals we in het vorige artikel hebben gezien, is een regering alleen koning van het noorden of van het zuiden als die: (1) zich op een opvallende manier laat gelden tegenover Gods volk, (2) laat blijken een vijand van Jehovah en zijn volk te zijn en (3) met de andere koning in een machtsstrijd verwikkeld is.

4 Waarom kunnen we zeggen dat Rusland en zijn bondgenoten nu de koning van het noorden zijn? (1) Ze hebben zich laten gelden tegenover Gods volk door de prediking te verbieden en honderdduizenden broeders en zusters te vervolgen. (2) Uit die daden blijkt dat ze Jehovah en zijn volk haten. (3) Ze zijn verwikkeld in een machtsstrijd met de koning van het zuiden, Engeland-Amerika. Laten we eens kijken wat Rusland en zijn bondgenoten hebben gedaan waaruit blijkt dat ze de koning van het noorden zijn.

DE ‘BOTSING’ TUSSEN DE KONINGEN GAAT DOOR

5. Welke tijd wordt beschreven in Daniël 11:40-43, en wat gebeurt er in die tijd?

5 Lees Daniël 11:40-43. Dit deel van de profetie geeft een overzicht van de eindtijd. De rivaliteit tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden komt in dit gedeelte duidelijk naar voren. Zoals Daniël voorspelde, zou de koning van het zuiden in de tijd van het einde met de koning van het noorden ‘in botsing komen’ (Dan. 11:40).

6. Welke bewijzen zijn er dat de twee koningen met elkaar botsen?

6 De koning van het noorden en de koning van het zuiden zijn met elkaar blijven strijden om wereldoverheersing. Denk maar aan wat er gebeurde toen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten na de Tweede Wereldoorlog meer invloed kregen in een groot deel van Europa. Wat de koning van het noorden deed, dwong de koning van het zuiden ertoe een internationaal militair bondgenootschap op te richten dat bekend kwam te staan als de NAVO. Daarnaast botsten de twee rivalen met elkaar in proxyoorlogen en opstanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En de koning van het noorden is met de koning van het zuiden verwikkeld in een kostbare wapenwedloop. In de afgelopen jaren is de wereldwijde invloed van Rusland en zijn bondgenoten toegenomen. Ook voeren ze met de koning van het zuiden een cyberoorlog. De koningen beschuldigen elkaar ervan schadelijke computerprogramma’s te gebruiken om hun economische en politieke systemen te verstoren. En zoals Daniël voorspelde, gaat de koning van het noorden door met zijn aanval op Gods volk (Dan. 11:41).

DE KONING VAN HET NOORDEN TREKT ‘HET SIERAADLAND’ BINNEN

7. Wat is ‘het Sieraadland’?

7 Daniël 11:41 zegt dat de koning van het noorden ‘het Sieraadland’ zal binnentrekken. Welk land is dat? In de oudheid werd het land Israël als ‘het mooiste van alle landen’ gezien (Ezech. 20:6). Maar dat land was vooral mooi omdat daar de ware aanbidding plaatsvond. Sinds Pinksteren 33 is het ‘land’ geen specifieke locatie op aarde. Dat kan ook niet, want Jehovah’s volk is over de hele aarde verspreid. Het Sieraadland is in deze tijd het figuurlijke domein van Jehovah’s volk: activiteiten zoals hun aanbidding van Jehovah op de vergaderingen en de velddienst.

8. Hoe trok de koning van het noorden het Sieraadland binnen?

8 In de laatste dagen is de koning van het noorden meerdere keren het Sieraadland binnengetrokken. Nazi-Duitsland trok bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog het Sieraadland binnen door Gods aanbidders te vervolgen en te doden. En toen na de Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Unie koning van het noorden werd, trok die koning het Sieraadland binnen door Gods volk te vervolgen en te verbannen.

9. Hoe zijn Rusland en zijn bondgenoten het Sieraadland binnengetrokken?

9 In de afgelopen jaren zijn ook Rusland en zijn bondgenoten het Sieraadland binnengetrokken. In 2017 heeft deze koning van het noorden het werk van Jehovah’s volk verboden en heel wat broeders en zusters gevangengezet. Hij heeft onze publicaties verboden, waaronder de Nieuwewereldvertaling. Daarnaast werden ons bijkantoor in Rusland en ook Koninkrijkszalen en congreshallen in beslag genomen. Vervolgens zei het Besturende Lichaam in 2018 dat Rusland en zijn bondgenoten de koning van het noorden zijn. Maar Jehovah’s aanbidders zullen nooit deelnemen aan acties om een regering te veranderen of omver te werpen, ook niet als ze hevig vervolgd worden. In plaats daarvan houden ze zich aan de Bijbelse raad om te bidden voor ‘iedereen met een hoge positie’, vooral als die personen een beslissing nemen die van invloed kan zijn op de vrijheid van aanbidding (1 Tim. 2:1, 2).

ZAL DE KONING VAN HET NOORDEN DE KONING VAN HET ZUIDEN VERSLAAN?

10. Zal de koning van het noorden de koning van het zuiden verslaan? Leg uit.

10 De profetie in Daniël 11:40-45 gaat vooral over wat de koning van het noorden doet. Gaat hij de koning van het zuiden verslaan? Nee. De koning van het zuiden zal nog steeds ‘levend’ zijn als Jehovah en Jezus alle regeringen vernietigen in de oorlog van Armageddon (Openb. 19:20). Waarom kunnen we daar zeker van zijn? Het valt op te maken uit de profetieën in Daniël en Openbaring.

In Armageddon zal Gods Koninkrijk, dat wordt vergeleken met een steen, een eind maken aan menselijk bestuur, afgebeeld als een gigantisch beeld (Zie alinea 11)

11. Wat kun je uit Daniël 2:43-45 opmaken? (Zie cover.)

11 Lees Daniël 2:43-45. De profeet Daniël beschrijft een gigantisch beeld met lichaamsdelen van verschillende metalen. De delen stellen opeenvolgende regeringen voor die invloed hebben uitgeoefend op Gods volk. De voeten van het beeld zijn van ijzer vermengd met klei. Ze stellen de laatste regering voor: de wereldmacht Engeland-Amerika. Uit deze profetie blijkt dat Engeland-Amerika nog steeds aan de macht is als Gods Koninkrijk alle regeringen vernietigt.

12. Wat wordt door de zevende kop van het wilde beest voorgesteld, en waarom is dat belangrijk?

12 Ook de apostel Johannes heeft het over opeenvolgende wereldmachten die invloed op Jehovah’s volk hebben gehad. Hij beschrijft ze als een wild beest met zeven koppen. De zevende kop van het beest stelt Engeland-Amerika voor. Dat is belangrijk omdat daarna geen andere kop meer komt. De zevende kop heerst nog steeds als Christus en zijn hemelse troepen het beest vernietigen (Openb. 13:1, 2; 17:13, 14). *

WAT ZAL DE KONING VAN HET NOORDEN BINNENKORT DOEN?

13-14. Wie is ‘Gog van het land Magog’, en waardoor wordt zijn aanval op Gods volk uitgelokt?

13 Een profetie in Ezechiël laat zien wat er kan gebeuren in de laatste dagen van de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Het lijkt erop dat de profetieën in Ezechiël 38:10-23, Daniël 2:43-45; 11:44–12:1 en Openbaring 16:13-16, 21 dezelfde dingen beschrijven. In dat geval kunnen we de volgende ontwikkelingen verwachten.

14 Na het begin van de grote verdrukking zullen ‘de koningen van de hele bewoonde aarde’ een coalitie van landen vormen (Openb. 16:13, 14; 19:19). De Bijbel noemt die coalitie ‘Gog van het land Magog’ (Ezech. 38:2). De coalitie van landen zal een laatste massale aanval op Gods volk inzetten. Waardoor wordt die aanval uitgelokt? Johannes zag in een visioen over die tijd enorm grote hagelstenen op Gods vijanden neervallen. Het zou kunnen dat die symbolische hagelstorm een oordeelsboodschap is die hard aankomt, verkondigd door Jehovah’s volk. Mogelijk lokt die boodschap uit dat Gog van Magog Gods volk aanvalt om ze van de aarde weg te vagen (Openb. 16:21).

15-16. (a) Op welke gebeurtenis wordt in Daniël 11:44, 45 gedoeld? (b) Wat gebeurt er met de koning van het noorden en de rest van Gog van Magog?

15 Het zou kunnen dat er met de gebeurtenissen in Daniël 11:44, 45 wordt gedoeld op de boodschap die hard aankomt en de laatste aanval van Gods vijanden. (Lees.) In Daniël wordt gezegd dat ‘berichten uit het oosten en uit het noorden’ de koning van het noorden verontrusten en dat hij ‘in grote woede’ uittrekt. Het is zijn doel ‘velen voor de vernietiging te bestemmen’. Het lijkt erop dat die ‘velen’ Jehovah’s aanbidders zijn. Daniël beschrijft hier misschien die laatste massale aanval op Gods volk. *

16 Die aanval door de koning van het noorden en de andere regeringen van de wereld maakt de Almachtige woedend en leidt tot de oorlog van Armageddon (Openb. 16:14, 16). Dan zal de koning van het noorden, samen met alle andere landen die deel zijn van Gog van Magog, aan zijn eind komen. ‘Niemand zal hem te hulp komen’ (Dan. 11:45).

In de oorlog van Armageddon zullen Jezus Christus en zijn hemelse troepen Satans slechte wereld vernietigen en Gods volk redden (Zie alinea 17)

17. Wie is Michaël, ‘de grote vorst’ uit Daniël 12:1, en wat doet hij?

17 Het volgende vers in Daniëls verslag geeft meer informatie over het einde van de koning van het noorden en zijn bondgenoten en over onze redding. (Lees Daniël 12:1.) Wat betekent dit vers? Michaël is een andere naam voor onze regerende Koning, Christus Jezus. Hij ‘staat ten behoeve van’ Gods volk sinds 1914, toen zijn Koninkrijk in de hemel werd opgericht. Binnenkort zal hij ‘opstaan’, oftewel op een opvallende manier in actie komen, in de oorlog van Armageddon. Die oorlog zal de finale zijn van wat Daniël beschrijft als de moeilijkste tijd in de geschiedenis. In Johannes’ profetie in Openbaring wordt die tijd ‘de grote verdrukking’ genoemd (Openb. 6:2; 7:14).

ZAL JE NAAM ‘GESCHREVEN STAAN IN HET BOEK’?

18. Waarom kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien?

18 We kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, want zowel Daniël als Johannes laat uitkomen dat degenen die Jehovah en Jezus dienen die moeilijke tijd zullen overleven. Daniël zegt dat de overlevenden de mensen zijn van wie de naam ‘geschreven staat in het boek’ (Dan. 12:1). Hoe krijg je je naam in dat boek? Je moet duidelijk bewijzen dat je gelooft in Jezus, het Lam van God (Joh. 1:29). Je moet je laten dopen als symbool van je opdracht aan God (1 Petr. 3:21). En je moet tonen dat je Gods Koninkrijk steunt door te doen wat je kunt om anderen te helpen meer over Jehovah te leren.

19. Wat moeten we nu doen, en waarom?

19 Het is nu de tijd vertrouwen op te bouwen in Jehovah en zijn organisatie van loyale aanbidders. En het is nu de tijd Gods Koninkrijk te ondersteunen. Als je dat doet, zul je gered worden als de koning van het noorden en de koning van het zuiden door Gods Koninkrijk worden vernietigd.

LIED 149 Een overwinningslied

^ ¶5 Wie is in deze tijd ‘de koning van het noorden’? En hoe zal hij aan zijn eind komen? Het antwoord op die vragen kan ons geloof versterken en bereidt ons voor op de beproevingen die ons te wachten staan.