Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Districtscongres in 2012 in Nyzjnja Apsja

Een overvloedige oogst!

Een overvloedige oogst!

JEZUS voorspelde dat zijn volgelingen in de tijd van het einde een overvloedige oogst zouden meemaken (Matth. 9:37; 24:14). Kijk eens hoe deze woorden op een unieke manier zijn uitgekomen in een gebied in Transkarpatië (Oekraïne). In drie naburige plaatsen * in dat gebied zijn 50 gemeenten en meer dan 5400 verkondigers. Van de totale bevolking van deze drie plaatsen is maar liefst 1 op de 4 een Getuige!

Hoe is het om daar te prediken? ‘Mensen hier hebben respect voor de Bijbel, vinden gerechtigheid belangrijk, hebben een sterke familieband en proberen oprecht elkaar te helpen’, zegt een plaatselijke broeder die Vasile heet. Hij zegt verder: ‘Ze zijn het niet altijd eens met wat we geloven. Maar als je ze iets uit de Bijbel laat zien, luisteren ze aandachtig.’

Natuurlijk krijgen onze broeders en zusters met enkele bijzondere uitdagingen te maken als ze prediken in een gebied waar in verhouding zo veel verkondigers zijn. Zo heeft één gemeente 134 verkondigers maar bestaat hun gebied uit slechts 50 huizen! Hoe passen de verkondigers zich aan die situatie aan?

Veel broeders en zusters zetten zich in om te prediken in gebieden waar meer behoefte is. ‘In het gebied van onze gemeente is een verhouding van 1 verkondiger op 2 huizen’, zegt Ionasj, een broeder van 90. ‘Ik predik in het dorp, maar totdat mijn gezondheid kortgeleden achteruitging reisde ik ook zo’n 160 kilometer naar een niet-toegewezen gebied, waar ik in het Hongaars predikte.’ Verkondigers moeten offers brengen om in andere gebieden te helpen. ‘Ik stond ’s ochtends om vier uur op om de trein te halen en ik predikte totdat om zes uur ’s avonds de trein naar huis vertrok. Dat deed ik twee of drie keer per week’, zegt Ionasj. Vindt hij dat het allemaal de moeite waard was? ‘Ik vond veel vreugde in die vorm van dienst’, zegt hij. ‘Ik heb het voorrecht gehad een geïsoleerde familie te helpen de waarheid te leren kennen.’

Natuurlijk kan niet iedereen in de gemeenten in dit gebied grote afstanden reizen. Maar alle verkondigers, ook de oudere, doen moeite om het plaatselijke gebied grondig te bewerken. Hierdoor was op het Avondmaal in 2017 het totale aantal aanwezigen van deze drie plaatsen bijna het dubbele van het aantal verkondigers, oftewel de helft van de bevolking. Het is overduidelijk dat we, waar we ook dienen, nog ‘volop te doen hebben in het werk van de Heer’ (1 Kor. 15:58).

^ ¶2 Deze plaatsen zijn Hlyboky Potik, Serednje Vodjane en Nyzjnja Apsja.