Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Verandert de Bijbel je leven nog steeds?

Verandert de Bijbel je leven nog steeds?

‘Wordt veranderd door uw geest te hervormen.’ — ROM. 12:2.

LIEDEREN: 61, 52

1-3. (a) Wat zijn enkele zwakheden waaraan we na de doop misschien nog moeten werken? (b) Wat vragen we ons misschien af als het werken aan onze zwakheden ons zwaarder valt dan we hadden verwacht? (Zie beginplaatjes.)

TOEN Kevin [1] de waarheid leerde kennen, wilde hij niets liever dan een hechte band met Jehovah. Maar jarenlang had hij van alles gedaan wat de Bijbel verbiedt: gokken, roken, te veel drinken en drugs gebruiken. Om Gods goedkeuring te hebben, zou Kevin met deze gewoonten moeten stoppen. Dat lukte hem door te vertrouwen op Jehovah en op de kracht die de Bijbel heeft om iemand te veranderen (Hebr. 4:12).

2 Hoefde Kevin na zijn doop niets meer in zijn leven te veranderen? Jawel, want hij moest nog steeds christelijke eigenschappen ontwikkelen en verbeteren (Ef. 4:31, 32). Hij had bijvoorbeeld niet verwacht dat het hem zo veel moeite zou kosten zijn opvliegende karakter de baas te worden. Hij geeft toe: ‘Ik vond het moeilijker om mijn opvliegendheid te leren beheersen dan te stoppen met mijn slechte gewoonten!’ Het lukte hem de nodige  veranderingen aan te brengen dankzij oprechte gebeden en intensieve Bijbelstudie.

3 Net als Kevin hebben velen van ons vóór onze doop grote veranderingen moeten aanbrengen om ons leven in overeenstemming te brengen met de basisvereisten van de Bijbel. Maar na de doop beseften we dat we veranderingen moesten blijven aanbrengen — subtielere veranderingen — om Jehovah en Jezus beter te kunnen navolgen (Ef. 5:1, 2; 1 Petr. 2:21). Misschien heb je bijvoorbeeld bij jezelf gemerkt dat je een kritische geest, mensenvrees, een neiging om te roddelen of een andere zwakheid hebt. Valt het je zwaar om hieraan te werken, misschien zwaarder dan verwacht? Misschien vraag je je af: Waarom kost het me zo veel moeite om kleine veranderingen aan te brengen terwijl ik al grote veranderingen heb aangebracht? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de Bijbel mijn leven blijft veranderen?

HEB REALISTISCHE VERWACHTINGEN

4. Hoe komt het dat we soms dingen doen waar Jehovah niet zo blij mee is?

4 Omdat we Jehovah kennen en van hem houden, willen we graag dat hij blij is met wat we doen. Maar hoe sterk dat verlangen ook is, door onze onvolmaaktheid is het onvermijdelijk dat we hem soms teleurstellen. Onze situatie is te vergelijken met die van Paulus, die schreef: ‘Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet’ (Rom. 7:18, De Nieuwe Bijbelvertaling; Jak. 3:2).

5. Welke veranderingen moesten we vóór onze doop aanbrengen, maar tegen welke zwakheden moeten we misschien nog steeds strijden?

5 Er zijn gewoonten waardoor iemand geen deel kan uitmaken van de christelijke gemeente. Met die gewoonten zijn we natuurlijk gestopt (1 Kor. 6:9, 10). Maar we zijn nog steeds onvolmaakt (Kol. 3:9, 10). Daarom is het niet realistisch om te verwachten dat we na onze doop — of zelfs na vele jaren in de waarheid — geen fouten meer zullen maken, geen terugvallen zullen krijgen of nooit verkeerde motieven of neigingen zullen hebben. Met sommige zwakheden blijven we misschien nog jaren worstelen.

6, 7. (a) Wat maakt het voor ons mogelijk om ondanks onze onvolmaaktheid vrienden van Jehovah te zijn? (b) Waarom moeten we niet aarzelen Jehovah om vergeving te vragen?

6 Ondanks onze overgeërfde onvolmaaktheid kunnen we toch vrienden van Jehovah zijn en hem blijven dienen. Denk hier eens over na: Toen Jehovah ons tot hem trok, wist hij dat we af en toe fouten zouden maken (Joh. 6:44). Omdat hij weet hoe we in elkaar zitten en ons hart kan lezen, wist hij welke specifieke zwakheden ons in de weg zouden zitten. En hij wist dat we van tijd tot tijd zouden zondigen. Toch weerhield dat hem er niet van om een vriendschap met ons aan te willen gaan.

7 Liefde motiveerde Jehovah ertoe ons een waardevol geschenk aan te bieden: het loskoopoffer van zijn geliefde Zoon (Joh. 3:16). Als we op basis van deze kostbare voorziening berouwvol Jehovah’s vergeving zoeken wanneer we hebben gezondigd, kunnen we het vertrouwen hebben dat onze vriendschap met hem niet voorbij is (Rom. 7:24, 25; 1 Joh. 2:1, 2). Moeten we aarzelen Jehovah om vergeving te vragen, omdat we ons onrein of zondig voelen? Natuurlijk niet! Dat zou net zoiets zijn als weigeren water te gebruiken om onze handen te wassen als die vies zijn. De losprijs is juist voor berouwvolle zondaars bedoeld. Dankzij de losprijs kunnen we dus vriendschap met Jehovah hebben, ook al zijn we onvolmaakt. (Lees 1 Timotheüs 1:15.)

8. Waarom moeten we aan onze zwakheden werken?

8 Natuurlijk moeten we wel aan onze zwakheden werken. Om een hechte band met Jehovah te krijgen, moeten we ons best doen om Jehovah en Jezus steeds  beter na te volgen en de soort van persoon te zijn met wie ze graag omgaan (Ps. 15:1-5). Ook moeten we proberen onze onvolmaakte neigingen te overwinnen, of in ieder geval te beheersen. Of we nu kort geleden zijn gedoopt of al lange tijd in de waarheid zijn, we moeten ermee ‘voortgaan (...) weer terechtgebracht te worden’ (2 Kor. 13:11).

9. Hoe weten we dat het aandoen van de nieuwe persoonlijkheid iets is waaraan we kunnen blijven werken?

9 Er zijn blijvende inspanningen nodig om ‘terechtgebracht te worden’ en ‘de nieuwe persoonlijkheid’ aan te doen. Paulus zei tegen zijn geloofsgenoten: ‘Gij dient de oude persoonlijkheid, die met uw vroegere levenswandel overeenkomt en die naar haar bedrieglijke begeerten wordt verdorven, weg te doen, maar gij dient nieuw gemaakt te worden in de kracht die uw denken aandrijft, en de nieuwe persoonlijkheid aan te doen, die naar Gods wil werd geschapen in ware rechtvaardigheid en loyaliteit’ (Ef. 4:22-24). Het oorspronkelijke woord dat met ‘nieuw gemaakt worden’ is vertaald, geeft aan dat het aandoen van de nieuwe persoonlijkheid een voortdurend proces is. Dat is aanmoedigend, want het betekent dat we in dit opzicht kunnen blijven groeien en vorderingen kunnen blijven maken — hoelang we Jehovah ook dienen. De Bijbel kan ons leven dus blijven veranderen.

WAAROM IS HET ZO MOEILIJK?

10. Wat moeten we doen als we met behulp van de Bijbel vorderingen willen blijven maken, en wat vragen we ons misschien af?

10 Gods Woord kan ons blijven veranderen, maar alleen als we daar zelf moeite voor doen. Waarom is dat nodig? Als Jehovah onze inspanningen zegent, zou het dan niet veel makkelijker moeten zijn om geestelijke vorderingen te maken? Kan Jehovah niet gewoon onze verkeerde neigingen wegnemen, zodat we hem met zo weinig mogelijk moeite kunnen navolgen?

11-13. Waarom zorgt Jehovah er niet voor dat het overwinnen van onze zwakheden gewoon vanzelf gaat?

11 Als we nadenken over het universum, beseffen we dat Jehovah veel kracht heeft. De zon bijvoorbeeld zet elke seconde vijf miljoen ton materie om in energie. Hoewel maar een kleine hoeveelheid door de atmosfeer van de aarde heen dringt, geeft die hoeveelheid genoeg warmte en licht om het leven op aarde in stand te houden (Ps. 74:16; Jes. 40:26). Jehovah geeft zijn aanbidders graag de hoeveelheid kracht die ze nodig hebben (Jes. 40:29). Hij zou ons zelfs de kracht kunnen geven om elke zwakheid te overwinnen zonder dat we daar een hele strijd voor hoeven te leveren. Waarom doet hij dat dan niet?

12 Jehovah heeft ons een geweldig geschenk gegeven: een vrije wil. Door ervoor te kiezen Gods wil te doen en daar ons best voor te doen, laten we zien hoeveel we van hem houden en hoe graag we hem blij willen maken. Ook laten we op die manier zien dat we zijn soevereiniteit ondersteunen. Satan heeft de rechtmatigheid van Jehovah’s soevereiniteit aangevochten; onze liefdevolle hemelse Vader heeft er dan ook veel waardering voor als we ons vrijwillig en krachtig inspannen om zijn soevereiniteit hoog te houden (Job 2:3-5; Spr. 27:11). Maar stel dat Jehovah ervoor zou zorgen dat het ons totaal geen moeite zou kosten om onze zwakheden te overwinnen en te leven zoals hij het wil. Dan zouden onze loyaliteit en onze ondersteuning van zijn soevereiniteit toch niet zo veel voorstellen?

13 Jehovah zegt dat we ons uiterste best moeten doen om zijn eigenschappen na te volgen (Kol. 3:12; lees 2 Petrus 1:5-7). Hij verwacht van ons dat we ons krachtig inspannen om onze gedachten en gevoelens te beheersen (Rom. 8:5; 12:9). Als we daar  echt moeite voor hebben gedaan en merken dat de Bijbel ons leven blijft veranderen, geeft dat ons extra voldoening.

LAAT JE JE NOG STEEDS VERANDEREN DOOR GODS WOORD?

14, 15. Wat kunnen we doen om eigenschappen te ontwikkelen die Jehovah graag bij ons ziet? (Zie het kader ‘ De Bijbel en het gebed veranderden hun leven’.)

14 Wat kunnen we doen om Jehovah’s eigenschappen na te volgen en te leven zoals hij het wil? Het is niet genoeg om alleen maar zelf te kiezen wat we aan onszelf willen veranderen. We moeten ons door Jehovah laten leiden, want Romeinen 12:2 zegt: ‘Wordt niet langer naar dit samenstel van dingen gevormd, maar wordt veranderd door uw geest te hervormen, opdat gij u ervan kunt vergewissen wat de goede en welgevallige en volmaakte wil van God is.’ Door zijn Woord en heilige geest helpt Jehovah ons om erachter te komen wat zijn wil is, zijn wil te doen en ons leven zo te veranderen dat we voldoen aan Jehovah’s vereisten. Wat moeten we dus doen? Onder andere elke dag de Bijbel lezen, erover mediteren en bidden om heilige geest (Luk. 11:13; Gal. 5:22, 23). Als we ons onderwerpen aan de leiding van Jehovah’s geest en ons denken afstemmen op zijn manier van denken zoals die in de Bijbel staat, zullen we in gedachten, woorden en daden meer op Jehovah gaan lijken. Maar ook dan moeten we blijven oppassen dat we de grip op onze specifieke zwakheden niet verliezen (Spr. 4:23).

Het kan nuttig zijn om Bijbelteksten en artikelen over onze specifieke zwakheden te verzamelen en te bestuderen (Zie alinea 15)

15 We moeten niet alleen dagelijks in de Bijbel lezen, maar die ook met behulp van onze Bijbelse lectuur bestuderen met het doel Jehovah’s prachtige eigenschappen na te volgen. Sommigen verzamelen specifieke Bijbelteksten en Wachttoren- en Ontwaakt!-artikelen waar ze persoonlijk veel aan hebben. Door die van tijd tot tijd te lezen, worden ze geholpen bepaalde christelijke eigenschappen te ontwikkelen en hun zwakheden te overwinnen.

16. Waarom hoeven we niet ontmoedigd te raken als het aanbrengen van veranderingen niet zo snel gaat?

16 Als je het gevoel hebt dat je in geestelijk opzicht maar langzaam groeit, houd dan in gedachte dat het tijd kost om te groeien. Het ontwikkelen van christelijke eigenschappen is een proces dat nooit stopt. We moeten geduldig zijn terwijl we proberen door de kracht van de Bijbel positieve veranderingen in ons leven te blijven aanbrengen. In het begin moeten we onszelf misschien dwingen om te doen wat volgens de Bijbel juist is. Maar na verloop van tijd zullen ons denken en doen steeds meer overeenkomen met Jehovah’s manier van denken en doen. We zullen het dan steeds makkelijker vinden om te denken en ons te gedragen zoals Jehovah dat graag wil (Ps. 37:31; Spr. 23:12; Gal. 5:16, 17).

 DENK AAN ONZE GEWELDIGE TOEKOMST

17. Naar welke geweldige toekomst kunnen we uitzien als we Jehovah trouw blijven?

17 Trouwe aanbidders van Jehovah zullen uiteindelijk het voorrecht hebben om hem voor altijd in volmaaktheid te dienen. Jehovah’s eigenschappen navolgen zal dan niet meer een hele strijd zijn, maar iets waar we van genieten! Ondertussen mogen we dankzij de losprijs zelfs nu al, als onvolmaakte mensen, onze liefdevolle God aanbidden. We kunnen dat doen als we ons blijven onderwerpen aan Gods Woord, dat de kracht heeft om mensen te veranderen.

18, 19. Wat kan ons ervan overtuigen dat de Bijbel de kracht heeft om ons leven te blijven veranderen?

18 Kevin, die eerder genoemd is, deed zijn uiterste best om zijn opvliegendheid te beheersen. Hij mediteerde over Bijbelse principes en paste ze toe. Ook aanvaardde hij de hulp en raad van geloofsgenoten. In een paar jaar tijd maakte Kevin grote vorderingen. Uiteindelijk kwam hij ervoor in aanmerking om als dienaar in de bediening te worden aangesteld, en hij dient nu al 20 jaar als ouderling. Toch beseft hij dat hij moet blijven oppassen voor een geestelijke terugval.

19 Kevins ervaring laat zien dat de Bijbel Gods aanbidders helpt om positieve veranderingen in hun leven te blijven aanbrengen. Geef het dus nooit op! Blijf veranderingen aanbrengen door de kracht van Gods Woord, zodat je een steeds hechtere band met Jehovah krijgt (Ps. 25:14). Terwijl je ervaart hoe Jehovah je inspanningen zegent, zul je er steeds meer van overtuigd raken dat de Bijbel je leven kan blijven veranderen (Ps. 34:8).

^ [1] (alinea 1) De naam is veranderd.