Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe neem je persoonlijke beslissingen?

Hoe neem je persoonlijke beslissingen?

‘Blijft inzien wat de wil van Jehovah is.’ — EF. 5:17.

LIEDEREN: 69, 57

1. Wat zijn enkele Bijbelse wetten, en welke voordelen heeft het als we ze gehoorzamen?

VIA zijn geschreven Woord heeft Jehovah ons een aantal specifieke geboden gegeven. Hij verbiedt bijvoorbeeld seksuele immoraliteit, afgoderij, diefstal en dronkenschap (1 Kor. 6:9, 10). En Gods Zoon, Jezus Christus, gaf zijn volgelingen het volgende gebod dat zowel een uitdaging als een groot voorrecht was: ‘Gaat en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, en leert hun onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet! ik ben met u alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen’ (Matth. 28:19, 20). Jehovah’s wetten en geboden zijn echt een bescherming gebleken. Gehoorzaamheid eraan heeft bijgedragen tot meer zelfrespect, een betere gezondheid en gelukkiger gezinnen. En wat nog belangrijker is: als we ons getrouw aan Jehovah’s geboden houden, waaronder het gebod om te prediken, worden we door hem gezegend.

2, 3. (a) Waarom staat er in de Bijbel niet voor elke situatie een specifiek gebod? (b) Welke vragen gaan we in dit artikel bespreken? (Zie beginplaatje.)

2 Toch zijn er talloze situaties waarover de Bijbel geen specifiek gebod geeft. De Bijbel bevat bijvoorbeeld geen  gedetailleerde regels over wat gepaste kleding is voor een christen. Hoe blijkt daaruit Jehovah’s wijsheid? Stijlen en gewoonten verschillen niet alleen van land tot land, maar veranderen ook in de loop van de tijd. Als er in de Bijbel een lijst zou staan met aanvaardbare stijlen van kleding en uiterlijke verzorging, dan zou de Bijbel op dat vlak nu verouderd zijn. Om dezelfde reden staat de Bijbel niet vol met regels die bepalen welke keuzes een christen moet maken op het gebied van werk, gezondheid of amusement. Individuele personen en gezinshoofden zijn dan ook vrij om hierover zelf een beslissing te nemen.

3 Betekent dit dat het Jehovah niet uitmaakt welke beslissingen we nemen, ook als het gaat om beslissingen die een grote invloed op ons leven hebben? Vindt onze hemelse Vader elke beslissing goed, zolang we er maar geen Bijbelse wet mee overtreden? Als de Bijbel ergens geen specifiek gebod over geeft, hoe kun je dan weten met welke keuzes Jehovah blij zal zijn?

MAAKT HET UIT WELKE PERSOONLIJKE BESLISSINGEN WE NEMEN?

4, 5. Wat voor invloed kunnen onze beslissingen op onszelf en op anderen hebben?

4 Sommigen denken misschien dat het niet uitmaakt welke keuzes we maken. Maar wil Jehovah blij zijn met onze beslissingen, dan moeten we nadenken over de wetten en principes uit zijn geschreven Woord en ons eraan houden. Om Gods goedkeuring te krijgen, moeten we ons bijvoorbeeld houden aan zijn wet inzake bloed (Gen. 9:4; Hand. 15:28, 29). Gebed zal ons helpen om beslissingen te nemen die overeenstemmen met Bijbelse principes en wetten.

5 Belangrijke persoonlijke beslissingen kunnen veel invloed hebben op ons geestelijke welzijn. Trouwens, elke keuze die we maken zal waarschijnlijk een goede of een slechte invloed hebben op onze band met Jehovah. Een goede beslissing zal onze band met hem versterken, een verkeerde beslissing zal de band schaden. Daar komt nog bij dat een verkeerde beslissing anderen geestelijk kan schaden: ze kunnen erdoor van slag raken of zelfs tot struikelen worden gebracht, of de eenheid van de gemeente kan verstoord raken. Het is duidelijk dat het wel degelijk iets uitmaakt welke persoonlijke beslissingen we nemen. (Lees Romeinen 14:19; Galaten 6:7.)

6. Waardoor moeten we ons bij het nemen van beslissingen laten leiden?

6 Wat moeten we doen in situaties waar geen rechtstreeks Bijbels gebod bij betrokken is? Dan is het onze persoonlijke verantwoordelijkheid om de details te onderzoeken en vervolgens een keus te maken. We moeten ons daarbij niet puur laten leiden door onze persoonlijke voorkeuren, maar door wat Jehovah goed zal vinden en zal zegenen. (Lees Psalm 37:5.)

PROBEER IN TE ZIEN WAT JEHOVAH’S WIL IS

7. Hoe kunnen we te weten komen wat Jehovah wil dat we doen in een situatie waar geen Bijbels gebod over bestaat?

7 Misschien vraag je je af: hoe kunnen we weten wat Jehovah goedvindt als zijn Woord ergens geen specifiek gebod over geeft? Efeziërs 5:17 zegt: ‘Blijft inzien wat de wil van Jehovah is.’ Hoe kunnen we ‘inzien’, of begrijpen, hoe Jehovah over iets denkt als er geen specifieke Bijbelse wet over bestaat? Door te bidden en de leiding te aanvaarden die hij via de heilige geest geeft.

8. Hoe wist Jezus wat Jehovah wilde dat hij deed? Geef een voorbeeld.

8 Jezus wist altijd wat zijn Vader wilde dat hij deed. Bij tenminste twee gelegenheden voedde hij, na te hebben gebeden,  door een wonder grote groepen mensen (Matth. 14:17-20; 15:34-37). Maar toen hij in de wildernis door de Duivel op de proef werd gesteld terwijl hij honger had, weigerde hij stenen in brood te veranderen. (Lees Mattheüs 4:2-4.) Jezus was vertrouwd geraakt met Jehovah’s manier van denken. Daarom wist hij dat het niet goed zou zijn als hij de stenen in brood veranderde. Hij besefte dat het niet overeenkomstig Jehovah’s wil was dat hij heilige geest zou gebruiken om er zelf beter van te worden. Door te weigeren dat te doen, liet hij zien dat hij naar zijn Vader opzag voor leiding en voedsel.

9, 10. Wat zal ons helpen verstandige beslissingen te nemen? Illustreer.

9 Om net als Jezus verstandige beslissingen te kunnen nemen, moeten we naar Jehovah opzien voor leiding. We moeten leven naar de woorden: ‘Vertrouw op Jehovah met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand. Sla in al uw wegen acht op hem, en híȷ́ zal uw paden recht maken. Word niet wijs in uw eigen ogen. Vrees Jehovah en keer u af van het kwaad’ (Spr. 3:5-7). Als we door Bijbelstudie vertrouwd raken met Jehovah’s manier van denken, zal dat ons helpen te weten wat God wil dat we in specifieke situaties doen. Hoe beter we Jehovah’s gedachten leren kennen, hoe gevoeliger ons hart wordt voor zijn leiding (Jer. 31:33).

10 Ter illustratie: Een getrouwde vrouw is aan het shoppen. Ze ziet schoenen die ze wil kopen, maar ze zijn erg duur. Daarom vraagt ze zich af: wat zou mijn man ervan vinden als ik zo veel geld uitgaf? Waarschijnlijk weet ze het antwoord al, ook al is haar man er niet bij. Hoe komt dat? Doordat ze in de loop van de tijd vertrouwd is geraakt met hoe hij over hun beperkte budget denkt. Daardoor weet ze wat haar man van zo’n aankoop zou vinden. Als wij steeds vertrouwder raken met Jehovah’s manier van denken en doen, weten we steeds beter wat onze hemelse Vader wil dat we in verschillende situaties doen.

HOE KUNNEN WE TE WETEN KOMEN HOE JEHOVAH OVER DINGEN DENKT?

11. Wat kunnen we ons afvragen terwijl we de Bijbel lezen of bestuderen? (Zie het kader ‘ Als je Gods Woord bestudeert, vraag je dan af’.)

11 Om vertrouwd te raken met Jehovah’s manier van denken, moeten we prioriteit geven aan persoonlijke studie. Terwijl we Gods Woord lezen en bestuderen, kunnen we ons afvragen: wat leert dit materiaal me over Jehovah, zijn rechtvaardige normen en zijn manier van denken? We moeten dezelfde houding hebben als David, die zong: ‘Maak mij úw wegen bekend, o Jehovah; leer mij úw paden. Doe mij in uw waarheid wandelen en leer mij, want gij zijt mijn God van redding. Op u heb ik de gehele dag gehoopt’ (Ps. 25:4, 5). Terwijl je over een Bijbelgedeelte mediteert, kun je nadenken over vragen als: Hoe kan ik dit in mijn leven toepassen? Waar kan ik het toepassen? Thuis? Op het werk? Op school? In de velddienst? Als we eenmaal hebben bepaald waar we het materiaal kunnen toepassen, wordt het makkelijker om te weten hoe we het kunnen toepassen.

12. Hoe helpen onze publicaties en vergaderingen om erachter te komen hoe Jehovah over verschillende dingen denkt?

12 Een andere manier om beter vertrouwd te raken met Jehovah’s manier van denken, is door aandacht te besteden aan Bijbelse raad die we van zijn organisatie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de Index van Wachttoren-publicaties en de Studiehulp voor Jehovah’s Getuigen; die kunnen ons helpen te ontdekken wat Jehovah’s manier van denken is in allerlei situaties waarin we een persoonlijke beslissing moeten nemen. We hebben er ook veel aan als we op vergaderingen goed opletten en meedoen.  Mediteren over het onderwijs zal ons helpen Jehovah’s manier van denken beter te onderscheiden en ons zijn gedachten eigen te maken. Als we goed gebruikmaken van Jehovah’s voorzieningen om ons geestelijk te voeden, zullen we steeds vertrouwder raken met hoe Jehovah denkt. En dat stelt ons beter in staat om persoonlijke beslissingen te nemen die Jehovah zal zegenen.

LAAT JE LEIDEN DOOR JEHOVAH’S MANIER VAN DENKEN

13. Geef een voorbeeld dat laat zien hoe je een verstandige beslissing kunt nemen als je erover nadenkt hoe Jehovah over iets denkt.

13 Bekijk eens een voorbeeld dat laat zien hoe kennis van Jehovah’s manier van denken ons kan helpen verstandige beslissingen te nemen. Misschien hebben we de wens om als gewone pionier in de volletijddienst te gaan. Om dat mogelijk te maken, beginnen we ons leven te vereenvoudigen. Maar tegelijkertijd vragen we ons misschien af of we echt gelukkig kunnen zijn als we er in materieel opzicht op achteruitgaan. Natuurlijk staat nergens in de Bijbel dat we moeten pionieren; we kunnen Jehovah ook als getrouwe verkondiger dienen. Maar Jezus verzekert ons ervan dat degenen die offers voor het Koninkrijk brengen, enorm gezegend zullen worden. (Lees Lukas 18:29, 30.) Bovendien laat de Bijbel zien dat als we ‘vrijwillige gaven’ van lof aan Jehovah brengen en we met een blij hart doen wat we kunnen om de ware aanbidding te bevorderen, Jehovah daar blij mee is (Ps. 119:108; 2 Kor. 9:7). Als we over deze Bijbelse punten nadenken en bidden om Jehovah’s leiding, zullen we begrijpen hoe hij erover denkt. Dan kunnen we tot een beslissing komen die in onze situatie verstandig is en die door onze hemelse Vader gezegend zal worden.

14. Hoe kun je te weten komen wat Jehovah van een bepaalde kledingstijl vindt?

14 Een ander voorbeeld. Stel dat je een bepaalde kledingstijl leuk vindt die sommigen in je gemeente misschien aanstootgevend zouden kunnen vinden. Je kent geen specifieke Bijbelse wet die de stijl verbiedt. Hoe zou Jehovah erover denken? Paulus gaf deze geïnspireerde raad: ‘Ik wens dat de vrouwen zich in welverzorgde kleding sieren, met bescheidenheid en gezond verstand, niet met bijzondere haarvlechtingen en goud of parels of zeer kostbare kleding, maar zoals het vrouwen die belijden God te vereren, past, namelijk door middel van goede werken’ (1 Tim. 2:9, 10). Deze raad  geldt in principe ook voor christelijke mannen. Als toegewijde aanbidders van Jehovah willen we niet alleen bezig zijn met onze eigen voorkeuren, maar ook met wat voor effect onze kleding en uiterlijke verzorging op anderen hebben. Bescheidenheid en liefde zullen ons ertoe aanzetten om rekening te houden met de mening van onze broeders en zusters; we willen niet dat onze kledingstijl afleidt of als aanstootgevend wordt ervaren (1 Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17). Zulke Bijbelgedeelten helpen ons om te weten te komen hoe Jehovah erover denkt en beslissingen te nemen waar hij blij mee is.

15, 16. (a) Wat vindt Jehovah ervan als we aan seksueel immorele dingen blijven denken? (b) Hoe kun je bij het kiezen van amusement te weten komen hoe Jehovah erover denkt? (c) Wat kun je doen als je een belangrijke beslissing moet nemen, maar wat moet je in gedachte houden?

15 De Bijbel laat zien dat het Jehovah veel verdriet doet als mensen slechte dingen doen en als ‘de gedachten van hun hart te allen tijde alleen maar slecht zijn’. (Lees Genesis 6:5, 6.) Daaruit kunnen we concluderen dat seksueel immorele fantasieën verkeerd zijn, omdat ze kunnen leiden tot ernstige zonden die de Bijbel verbiedt en omdat ze niet in overeenstemming zijn met Jehovah’s manier van denken. De discipel Jakobus schreef: ‘De wijsheid van boven is allereerst zuiver, vervolgens vredelievend, redelijk, bereid tot gehoorzamen, vol van barmhartigheid en goede vruchten, geen partijdig onderscheid makend, niet huichelachtig’ (Jak. 3:17). Als we ons daar bewust van blijven, willen we natuurlijk amusement vermijden dat gedachten en neigingen voedt die niet zuiver zijn. Christenen met inzicht hoeven niet aan anderen te vragen of bepaalde boeken, films of games waarin dingen voorkomen die Jehovah haat, aanvaardbaar zijn. Zijn Woord maakt duidelijk hoe hij daarover denkt.

16 In veel situaties zijn er verschillende keuzes mogelijk die voor Jehovah allemaal even aanvaardbaar zijn. Toch is het bij belangrijke beslissingen soms verstandig om raad te vragen aan ouderlingen of andere rijpe christenen (Tit. 2:3-5; Jak. 5:13-15). Natuurlijk is het niet gepast om anderen te vragen een beslissing voor ons te nemen. Als christenen moeten we ons waarnemingsvermogen oefenen (Hebr. 5:14). Wij allemaal moeten Paulus’ geïnspireerde woorden in gedachte houden: ‘Een ieder zal zijn eigen vracht [van verantwoordelijkheid] dragen’ (Gal. 6:5).

17. Wat zijn de voordelen als we beslissingen nemen waar Jehovah blij mee is?

17 Als we onze beslissingen nemen op basis van Jehovah’s manier van denken, krijgen we een hechtere band met hem (Jak. 4:8). We zullen zijn goedkeuring en zegen krijgen. Dat zal ons geloof in onze hemelse Vader versterken. Laat je dus leiden door Bijbelse wetten en principes, want ze laten zien hoe Jehovah over dingen denkt. Natuurlijk zullen we altijd nieuwe dingen over Jehovah blijven leren (Job 26:14). Maar als we ons best doen, kunnen we zelfs nu al wijsheid, kennis en onderscheidingsvermogen krijgen, die nodig zijn om verstandige beslissingen te nemen (Spr. 2:1-5). Ideeën en plannen van onvolmaakte mensen komen en gaan, maar de psalmdichter zei: ‘Het is de raad van Jehovah die tot onbepaalde tijd zal standhouden; de gedachten van zijn hart zijn voor het ene geslacht na het andere geslacht’ (Ps. 33:11). Het is duidelijk dat we de beste persoonlijke beslissingen nemen als onze gedachten en daden in overeenstemming zijn met de manier van denken van onze wijze God, Jehovah.