Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 11

Luister naar Jehovah’s stem

Luister naar Jehovah’s stem

‘Dit is mijn geliefde Zoon (...). Luister naar hem.’ — MATTH. 17:5.

LIED 89 Luister en doe wat God zegt

VOORUITBLIK *

1-2. (a) Hoe communiceert Jehovah met mensen? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

JEHOVAH communiceert graag met ons. Vroeger gebruikte hij profeten, engelen en Christus Jezus om zijn gedachten aan ons over te brengen (Amos 3:7; Gal. 3:19; Openb. 1:1). Nu communiceert hij met ons via zijn Woord, de Bijbel, dat hij ons gaf zodat we kunnen begrijpen hoe hij over dingen denkt en wat hij doet.

2 Toen Jezus op aarde was, sprak Jehovah bij drie gelegenheden vanuit de hemel. Laten we eens kijken wat Jehovah zei en wat we van zijn woorden kunnen leren.

‘JIJ BENT MIJN GELIEFDE ZOON’

3. Wat zei Jehovah volgens Markus 1:9-11 toen Jezus werd gedoopt, en welke drie belangrijke feiten werden hierdoor bevestigd?

3 In Markus 1:9-11 staat de eerste keer dat Jehovah vanuit de hemel sprak. (Lees.) Hij zei: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik heb je goedgekeurd.’ Wat moet het Jezus’ hart geraakt hebben de stem te horen van zijn Vader, die zijn liefde en vertrouwen onder woorden bracht! Jehovah’s woorden bevestigden drie belangrijke feiten. Ten eerste dat Jezus zijn Zoon is. Ten tweede dat Jehovah van zijn Zoon houdt. En ten derde dat Jehovah zijn Zoon heeft goedgekeurd. We gaan ze een voor een bestuderen.

4. Hoe werd Jezus bij zijn doop op een nieuwe manier Gods Zoon?

4 ‘Jij bent mijn (...) Zoon.’ In de hemel was Jezus al Gods Zoon. Maar bij zijn doop werd hij dat op een nieuwe manier. Hij werd met heilige geest gezalfd en kreeg de hoop om naar de hemel terug te keren en Gods aangestelde  Koning en Hogepriester te worden (Luk. 1:31-33; Hebr. 1:8, 9; 2:17). Bij Jezus’ doop had zijn Vader dus goede reden om te zeggen: ‘Jij bent mijn (...) Zoon’ (Luk. 3:22).

We bloeien op van complimenten en aanmoediging (Zie alinea 5) *

5. Hoe kunnen we Jehovah’s voorbeeld volgen in het uiten van liefde en goedkeuring?

5 ‘Jij bent mijn geliefde Zoon.’ Jehovah sprak zijn liefde en goedkeuring uit. Zijn voorbeeld herinnert ons eraan gelegenheden te zoeken om anderen aan te moedigen (Joh. 5:20). We bloeien op als iemand om wie we geven zijn liefde toont en ons een compliment geeft voor het goede dat we doen. Andersom hebben onze broeders en zusters en gezinsleden liefde en aanmoediging van ons nodig. Als je anderen complimenten geeft, versterk je hun geloof en help je ze om Jehovah loyaal te dienen. Ouders moeten hun kinderen aanmoedigen. Het is goed voor hun ontwikkeling als ouders ze oprechte complimenten geven en genegenheid tonen.

6. Waarom kunnen we vertrouwen hebben in Jezus?

6 ‘Ik heb je goedgekeurd.’ Deze woorden laten zien dat Jehovah het vertrouwen had dat Jezus trouw de wil van zijn Vader zou doen. Als Jehovah zo’n vertrouwen had in zijn Zoon, kunnen wij er ook volledig op vertrouwen dat Jezus al Jehovah’s beloften trouw zal vervullen (2 Kor. 1:20). Door over Jezus’ voorbeeld na te denken worden we nog vastbeslotener om van hem te leren en in zijn voetstappen te treden. Net zoals Jehovah vertrouwen had in Jezus, zo vertrouwt hij er ook op dat zijn aanbidders als groep van zijn Zoon zullen blijven leren (1 Petr. 2:21).

 ‘LUISTER NAAR HEM’

7. Hoe beschrijft Mattheüs 17:1-5 de tweede keer dat Jehovah vanuit de hemel sprak, en wat zei hij?

7 Lees Mattheüs 17:1-5. De tweede keer dat Jehovah vanuit de hemel sprak was bij Jezus’ transfiguratie. Jezus had Petrus, Jakobus en Johannes gevraagd om met hem mee te gaan een hoge berg op. Daar kregen ze een bijzonder visioen te zien. Jezus’ gezicht straalde en zijn kleren glansden. Twee gestalten, die Mozes en Elia voorstelden, begonnen met Jezus te praten over zijn naderende dood en opstanding. Hoewel de drie apostelen ‘in slaap waren gevallen’, waren ze klaarwakker toen ze dit spectaculaire visioen zagen (Luk. 9:29-32). Vervolgens werden ze omhuld door een stralende wolk. Er kwam een stem uit de wolk — Gods stem! Net als bij Jezus’ doop sprak Jehovah zijn liefde en goedkeuring uit: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb goedgekeurd.’ Maar deze keer voegde Jehovah eraan toe: ‘Luister naar hem.’

8. Welke uitwerking had het visioen op Jezus en de discipelen?

8 Het visioen gaf een vooruitblik op Jezus’ toekomstige glorie en macht als Koning van Gods Koninkrijk. Ongetwijfeld werd Christus aangemoedigd en gesterkt voor wat hem te wachten stond: lijden en een pijnlijke dood. Het visioen versterkte ook het geloof van de discipelen. Het bereidde ze voor op de beproevingen die ze zouden meemaken en al het werk dat voor hen lag. Petrus is het transfiguratievisioen nooit vergeten, want zo’n 30 jaar later had hij het er nog over (2 Petr. 1:16-18).

9. Welke praktische raad gaf Jezus zijn discipelen?

9 ‘Luister naar hem.’ Jehovah maakte duidelijk dat hij wil dat we luisteren naar de woorden van zijn Zoon en die gehoorzamen. Wat heeft Jezus gezegd toen hij op aarde was? Hij zei veel dingen die het waard waren om naar te luisteren! Hij leerde zijn volgelingen bijvoorbeeld liefdevol hoe ze het goede nieuws moesten prediken. Hij herinnerde ze er herhaaldelijk aan waakzaam te zijn (Matth. 24:42; 28:19, 20). En hij spoorde ze aan zich krachtig in te spannen en het niet op te geven (Luk. 13:24). Jezus benadrukte dat zijn volgelingen elkaar moesten liefhebben, verenigd moesten zijn en zich aan zijn geboden moesten houden (Joh. 15:10, 12, 13). Wat een praktische raad voor zijn discipelen! Die raad is in deze tijd nog net zo belangrijk als toen.

10-11. Hoe kun je laten zien dat je naar Jezus luistert?

10 Jezus zei: ‘Iedereen die aan de kant van de waarheid staat, luistert naar mijn stem’ (Joh. 18:37). We laten zien dat we naar zijn stem luisteren als we ‘elkaar blijven verdragen en elkaar van harte blijven vergeven’ (Kol. 3:13; Luk. 17:3, 4). Daarnaast luisteren we naar zijn stem door ‘in gunstige tijd en in moeilijke tijd’ ijverig het goede nieuws te prediken (2 Tim. 4:2).

11 Jezus zei: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem’ (Joh. 10:27). Christus’ volgelingen luisteren naar hem door niet alleen aandacht te schenken aan zijn woorden maar er ook iets mee te doen. Ze laten zich niet afleiden door ‘de zorgen van het leven’ (Luk. 21:34). In plaats daarvan geven ze in hun leven prioriteit aan het gehoorzamen van Jezus’ geboden, zelfs als dat heel moeilijk  is. Veel broeders en zusters maken zware beproevingen mee, zoals aanvallen van tegenstanders, extreme armoede en natuurrampen. Toch blijven ze Jehovah tot elke prijs trouw. Jezus geeft ze de volgende verzekering: ‘Wie mijn geboden kent en ze naleeft, die houdt van mij. En als iemand van mij houdt, zal mijn Vader van hem houden’ (Joh. 14:21).

Onze dienst helpt ons gefocust te blijven (Zie alinea 12) *

12. Wat is nog een manier om te laten zien dat je naar Jezus luistert?

12 Je kunt ook laten zien dat je naar Jezus luistert door samen te werken met degenen die hij heeft aangesteld om de leiding te nemen (Hebr. 13:7, 17). Gods organisatie heeft de afgelopen jaren heel wat veranderingen doorgevoerd, zoals het gebruik van nieuwe hulpmiddelen en methoden in de dienst, de opzet van onze doordeweekse vergadering en de manier waarop we Koninkrijkszalen bouwen, renoveren en onderhouden. Wat zijn we dankbaar voor de liefdevolle en goed doordachte leiding! Wees ervan verzekerd dat Jehovah je zegent als je je best doet om de actuele instructies van de organisatie op te volgen.

13. Wat zijn de voordelen als je naar Jezus luistert?

13 Het heeft voordelen te luisteren naar alles wat Jezus onderwees. Hij beloofde zijn discipelen dat zijn onderwijs een goede uitwerking zou hebben: ‘Je zult nieuwe kracht krijgen. Want mijn juk is makkelijk te dragen en mijn last is licht’ (Matth. 11:28-30). Gods Woord, inclusief de vier evangeliën over Jezus’ leven en dienst, geeft nieuwe energie, herstelt onze geestelijke kracht en maakt ons wijs (Ps. 19:7; 23:3). Jezus zei: ‘Gelukkig zijn degenen die het woord van God horen en zich eraan houden!’ (Luk. 11:28)

‘IK ZAL MIJN NAAM VERHEERLIJKEN’

14-15. (a) Hoe beschrijft Johannes 12:27, 28 de derde keer dat Jehovah vanuit de hemel sprak? (b) Waarom zullen Jehovah’s woorden Jezus echt gesterkt hebben?

14 Lees Johannes 12:27, 28. In het evangelie van Johannes staat een derde keer dat Jehovah vanuit de hemel sprak. Een paar dagen voor zijn dood was Jezus in Jeruzalem om zijn laatste Pascha te vieren. ‘Ik maak me grote zorgen’, zei hij. Toen bad hij: ‘Vader, verheerlijk uw  naam.’ Daarop zei zijn Vader vanuit de hemel: ‘Ik heb hem verheerlijkt en zal hem opnieuw verheerlijken.’

15 Jezus maakte zich zorgen omdat hij de zware verantwoordelijkheid had trouw te blijven aan Jehovah. Hij wist dat hij vreselijk gegeseld zou worden en een pijnlijke dood moest sterven (Matth. 26:38). Maar hij vond het vooral belangrijk de naam van zijn Vader te verheerlijken. Hij werd beschuldigd van godslastering en was bang dat zijn dood smaad zou brengen op God. Jehovah’s woorden moeten Jezus echt gerustgesteld hebben! Hij kon er zeker van zijn dat Jehovah’s naam verheerlijkt zou worden. De woorden van zijn Vader zullen hem echt gesterkt hebben voor wat hem te wachten stond. Hoewel Jezus misschien de enige was die begreep wat zijn Vader op dat moment zei, zorgde Jehovah ervoor dat zijn woorden voor ons allemaal zijn opgeschreven (Joh. 12:29, 30).

Jehovah zal zijn naam verheerlijken en zijn volk bevrijden (Zie alinea 16) *

16. Waarom kunnen we ons soms zorgen maken over de smaad die op Gods naam wordt gebracht?

16 Ook wij kunnen ons soms net als Jezus zorgen maken over de smaad die op Jehovah’s naam wordt gebracht. Misschien worden we ook onrechtvaardig behandeld. Of misschien ben je bezorgd om onware berichten die tegenstanders verspreiden en denk je aan de smaad die  dat brengt op Jehovah’s naam en zijn organisatie. Op zulke momenten zijn Jehovah’s woorden heel geruststellend voor ons. Je hoeft je niet al te druk te maken. Je kunt er zeker van zijn dat ‘de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je verstand zal beschermen door Christus Jezus’ (Fil. 4:6, 7). Jehovah zal altijd zijn naam verheerlijken. Door middel van zijn Koninkrijk zal hij alles wat Satan en deze wereld zijn trouwe aanbidders aandoen ongedaan maken (Ps. 94:22, 23; Jes. 65:17).

JEHOVAH’S STEM IN DEZE TIJD

17. Hoe spreekt Jehovah in deze tijd tot ons, in lijn met Jesaja 30:21?

17 Jehovah spreekt in deze tijd nog steeds tot ons. (Lees Jesaja 30:21.) Natuurlijk horen we hem niet vanuit de hemel spreken. Maar hij heeft ons wel zijn geschreven Woord gegeven. Via de Bijbel onderwijst hij ons. Daarnaast zet zijn geest ‘de getrouwe beheerder’ ertoe aan zijn aanbidders het voedsel te geven dat ze nodig hebben (Luk. 12:42). Wat krijgen we veel geestelijk voedsel in de vorm van gedrukte en online publicaties en audio- en videomateriaal!

18. Hoe versterken Jehovah’s woorden je geloof en moed?

18 Houd altijd de woorden in gedachte die Jehovah sprak toen zijn Zoon op aarde was. Laat Gods eigen woorden, opgeschreven in de Bijbel, je het vertrouwen geven dat hij alles onder controle heeft en dat hij alles wat Satan en zijn slechte wereld ons aandoen ongedaan zal maken. En wees vastbesloten om goed te luisteren naar Jehovah’s stem. Dan zul je alle problemen van nu en alles wat je nog te wachten staat kunnen doorstaan. De Bijbel zegt: ‘Jullie hebben volharding nodig, want als je de wil van God blijft doen, zul je de vervulling van de belofte ontvangen’ (Hebr. 10:36).

LIED 4 Jehovah is mijn Herder

^ ¶5 Toen Jezus op aarde was, sprak Jehovah bij drie gelegenheden vanuit de hemel. Bij een van die gelegenheden drong Jehovah er bij Christus’ discipelen op aan naar zijn Zoon te luisteren. Jehovah spreekt nu tot ons via zijn geschreven Woord, inclusief het onderwijs van Jezus, en via zijn organisatie. Dit artikel gaat over de voordelen van het luisteren naar Jehovah en Jezus.

^ ¶52 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: Een ouderling merkt op dat een dienaar helpt bij de schoonmaak van de Koninkrijkszaal en bij de lectuurbalie. Hij prijst hem van harte.

^ ¶54 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een echtpaar in Sierra Leone geeft een visser een uitnodiging voor de vergadering.

^ ¶56 BESCHRIJVING AFBEELDING: In een land waar beperkingen gelden voor ons werk hebben Getuigen een vergadering bij iemand thuis. Ze zijn casual gekleed om geen aandacht te trekken.