Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

‘Luister naar correctie en word wijs’

‘Luister naar correctie en word wijs’

‘Mijn zonen, (...) luister naar correctie en word wijs.’ — SPR. 8:32, 33.

LIEDEREN: 56, 89

1. Hoe krijg je wijsheid, en wat heb je eraan?

JEHOVAH is de Bron van wijsheid, en hij deelt zijn wijsheid graag met anderen. Jakobus 1:5 zegt: ‘Als iemand van jullie tekortschiet in wijsheid, dan moet hij erom blijven vragen aan God, die iedereen gul en zonder verwijt geeft.’ Eén manier waarop je wijsheid van God krijgt, is door zijn correctie te aanvaarden. En die wijsheid kan je beschermen tegen morele en geestelijke gevaren (Spr. 2:10-12). ‘Zo blijf je in Gods liefde (...) met eeuwig leven in het vooruitzicht’ (Jud. 21).

2. Hoe kunnen we waardering krijgen voor de correctie van God?

2 Onze zondige neigingen, onze opvoeding en andere factoren maken het soms moeilijk om correctie te aanvaarden of in het juiste licht te bezien. We krijgen waardering voor correctie als we de voordelen ervan ervaren, want die bevestigen dat God van ons houdt. Spreuken 3:11, 12 zegt: ‘Mijn zoon, wijs de correctie van Jehovah niet af (...) want Jehovah wijst degenen terecht van wie hij houdt.’ Vergeet nooit dat Jehovah het beste met ons voorheeft. (Lees Hebreeën 12:5-11.) Omdat God ons zo goed kent, is het altijd terecht als hij ons corrigeert. En die correctie is altijd precies wat we nodig hebben. Laten we nu eens vier dingen bespreken in verband  met correctie: (1) zelfdiscipline, (2) correctie door ouders, (3) correctie binnen de gemeente en (4) iets wat nog erger is dan de tijdelijke pijn die correctie kan veroorzaken.

ZELFDISCIPLINE IS EEN BEWIJS VAN WIJSHEID

3. Hoe ontwikkelt een kind zelfdiscipline? Illustreer.

3 Zelfdiscipline omvat dat je jezelf corrigeert om je gedrag en je denken te verbeteren. We worden niet geboren met zelfdiscipline. Het is iets dat we moeten leren. Een voorbeeld. Als een kind leert fietsen, houdt een ouder meestal de fiets vast. Maar als het kind zijn evenwicht vindt, laat de ouder af en toe de fiets even los. De ouder laat helemaal los als het kind zelf zijn evenwicht kan houden. Op dezelfde manier helpen ouders hun kinderen om zelfdiscipline en wijsheid te ontwikkelen als ze hen consequent en geduldig opvoeden ‘met de correctie en de vermaningen van Jehovah’ (Ef. 6:4).

4, 5. (a) Waarom is zelfdiscipline een belangrijk onderdeel van ‘de nieuwe persoonlijkheid’? (b) Waarom moet je niet opgeven, ook al zou je als het ware ‘zeven keer vallen’?

4 Hetzelfde geldt voor degenen die als volwassenen Jehovah leren kennen. Ze hebben misschien al een mate van zelfdiscipline ontwikkeld. Maar een nieuwe discipel is in geestelijk opzicht nog niet volwassen. Hij kan wel geleidelijk naar volwassenheid toe groeien door te leren de ‘nieuwe persoonlijkheid’ aan te doen en als Christus te zijn (Ef. 4:23, 24). Zelfdiscipline is een belangrijk onderdeel van die groei. Daardoor leren we ‘dat we goddeloosheid en wereldse verlangens moeten afwijzen en met gezond verstand, rechtvaardigheid en toewijding aan God in deze wereld moeten leven’ (Tit. 2:12).

5 We zijn allemaal tot zonde geneigd (Pred. 7:20). Maar als je ‘valt’ betekent dat niet per se dat je te weinig zelfdiscipline hebt, of helemaal geen. Spreuken 24:16 zegt: ‘De rechtvaardige kan zeven keer vallen en hij zal weer opstaan.’ Wat zal hem helpen weer op te staan? Niet pure wilskracht maar Gods geest. (Lees Filippenzen 4:13.) De vrucht van die geest omvat ook zelfbeheersing, en dat is nauw verwant aan zelfdiscipline.

6. Hoe kunnen we betere Bijbelstudenten worden? (Zie beginplaatje.)

6 Om zelfdiscipline te ontwikkelen zijn ook gebed, Bijbelstudie en meditatie belangrijk. Maar wat als je het moeilijk vindt de Bijbel te bestuderen? Misschien vind je jezelf niet zo’n studiebol. Bedenk dan dat Jehovah je zal helpen als je je door hem laat helpen. Hij kan je helpen ‘een verlangen’ naar zijn Woord te ontwikkelen (1 Petr. 2:2). Bid eerst tot Jehovah om de nodige zelfdiscipline. Handel vervolgens naar je gebeden. Misschien kun je in het begin de studieperiodes kort houden. Na verloop van tijd zal studeren makkelijker en leuker worden. Je zult merken dat je gaat genieten van die rustige momenten waarop je helemaal opgaat in Jehovah’s kostbare gedachten (1 Tim. 4:15).

7. Illustreer hoe zelfdiscipline ons kan helpen een geestelijk doel te bereiken.

7 Zelfdiscipline helpt ons om geestelijke doelen te bereiken. Een voorbeeld. Een gezinshoofd merkte dat hij zijn ijver aan het kwijtraken was. Daarom stelde hij zich ten doel gewone pionier te worden. Hij las in onze tijdschriften artikelen over de pioniersdienst en bad erover. Dat bouwde hem op en versterkte hem geestelijk. Hij ging ook wanneer hij maar kon in de hulppioniersdienst. Het resultaat? Ondanks obstakels bleef hij  gefocust op zijn doel om te pionieren, en uiteindelijk haalde hij zijn doel.

VOED JE KINDEREN OP MET DE CORRECTIE VAN JEHOVAH

Kinderen weten bij hun geboorte niet wat goed en verkeerd is; dat moeten ze leren (Zie alinea 8)

8-10. Wat kan ouders helpen hun kinderen zo op te voeden dat ze Jehovah gaan dienen? Illustreer.

8 Ouders hebben een kostbaar voorrecht: hun kinderen opvoeden ‘met de correctie en de vermaningen van Jehovah’ (Ef. 6:4). Dat is niet eenvoudig, vooral niet in deze wereld (2 Tim. 3:1-5). Kinderen weten bij hun geboorte niet wat goed en verkeerd is. Ze worden wel geboren met een geweten, maar dat moet gevormd worden door correctie (Rom. 2:14, 15). Volgens een Bijbels naslagwerk kan het Griekse woord voor ‘correctie’ ook duiden op de ‘ontwikkeling van een kind’.

9 Kinderen die met liefde worden gecorrigeerd voelen zich meestal veilig en geborgen. Ze leren dat vrijheid grenzen heeft en dat beslissingen en gedrag consequenties hebben. Wat is het dus belangrijk dat ouders op Jehovah vertrouwen! Vergeet niet dat ideeën en methoden van cultuur tot cultuur en van generatie tot generatie verschillen. Als ouders naar God luisteren, zal de opvoeding van hun kind geen kwestie van giswerk worden en niet afhangen van hun eigen ervaring of menselijke ideeën.

10 Denk eens aan het voorbeeld van Noach. Toen Noach van Jehovah een ark moest bouwen, kon hij niet op zijn ervaring leunen. Hij had nog nooit een ark gebouwd. Hij moest dus vertrouwen op Jehovah en alles ‘precies zo’ doen als Jehovah hem had opgedragen (Gen. 6:22). Het resultaat? Noach deed het in één keer goed. En dat moest ook wel! Noach was ook een goede ouder, eigenlijk om dezelfde reden: hij vertrouwde op de wijsheid van God. Zo onderwees hij zijn kinderen goed en gaf hij ze een mooi voorbeeld, wat in die slechte tijd niet zo makkelijk was (Gen. 6:5).

11. Waarom moeten ouders zich volledig inzetten voor de opvoeding van hun kinderen?

11 Hoe kun je als ouder alles ‘precies zo’ doen als Jehovah wil? Luister naar Jehovah. Laat je voor de opvoeding van je kind door hem opleiden. Gebruik zijn Woord en de leiding die hij via zijn organisatie geeft. Later zullen je kinderen je daar waarschijnlijk dankbaar voor zijn! Een broeder schreef: ‘Ik ben mijn ouders enorm dankbaar voor de manier waarop ze me hebben opgevoed. Ze hebben hun best gedaan om mijn hart te bereiken. Mijn geestelijke groei heb ik voor een groot deel aan hen te danken.’ Maar helaas verlaten sommige kinderen Jehovah ondanks alle moeite die de ouders hebben gedaan. Toch kunnen ouders die hun best hebben gedaan om de waarheid in  het hart van hun kind te prenten een goed geweten hebben. Ze kunnen ook de hoop hebben dat hun kind op een dag weer ‘thuis’ zal komen bij Jehovah.

12, 13. (a) Hoe kunnen ouders laten zien dat ze God gehoorzamen als hun kind is uitgesloten? (b) Hoe had één gezin er voordeel van dat de ouders Jehovah gehoorzaam waren?

12 Sommige ouders krijgen met een grote toets op hun gehoorzaamheid te maken als hun kind wordt uitgesloten. Neem het voorbeeld van een moeder van wie de uitgesloten dochter het huis uitging. De moeder geeft toe: ‘Ik zocht in onze publicaties naar “mazen in de wet”, zodat ik tijd kon doorbrengen met mijn dochter en kleindochter.’ Maar haar man hielp haar vriendelijk om in te zien dat ze niet meer verantwoordelijk waren voor hun dochter en dat ze niet tussenbeide moesten komen.

13 Een paar jaar later werd de dochter hersteld. ‘Nu belt of appt ze me elke dag!’ zegt de moeder. ‘En ze heeft diep respect voor mijn man en mij omdat ze weet dat we God gehoorzamen. We hebben een geweldige band.’ Als jij een uitgesloten kind hebt, zul je dan ‘vertrouwen op Jehovah met heel je hart en niet op je eigen verstand’? (Spr. 3:5, 6) Bedenk dat de correctie van Jehovah een uiting is van zijn ongeëvenaarde wijsheid en liefde. En vergeet nooit dat hij zijn Zoon heeft gegeven voor ons allemaal, ook voor je kind. God wil niet dat er iemand vernietigd wordt. (Lees 2 Petrus 3:9.) Vertrouw dus op de correctie en leiding van Jehovah, zelfs als het je pijn doet om te doen wat hij zegt. Werk de correctie van God niet tegen, werk eraan mee.

IN DE GEMEENTE

14. Wat hebben we aan het onderwijs dat Jehovah geeft via ‘de getrouwe en beleidvolle beheerder’?

14 Jehovah heeft beloofd voor de gemeente te zorgen en die te beschermen en te onderwijzen. Dat doet hij op verschillende manieren. Hij heeft de gemeente bijvoorbeeld toevertrouwd aan zijn Zoon, die een ‘getrouwe en beleidvolle beheerder’ heeft aangesteld om op het juiste moment geestelijk voedsel te geven (Luk. 12:42). Dat voedsel wordt op verschillende manieren beschikbaar gesteld en biedt waardevolle opleiding of correctie. Vraag je af: hoe vaak heeft een lezing of een artikel in onze tijdschriften me gemotiveerd om mijn manier van denken of gedrag te veranderen? Wees blij dat je die veranderingen hebt aangebracht, want zo laat je je vormen of corrigeren door Jehovah (Spr. 2:1-5).

15, 16. (a) Hoe worden we in de gemeente geholpen door de ‘gaven in mensen’? (b) Hoe kunnen we het werk van de ouderlingen prettiger voor ze maken?

15 Christus gaf de gemeente ook ‘gaven in mensen’: ouderlingen om Gods kudde te hoeden (Ef. 4:8, 11-13). Hoe kunnen we ons voordeel doen met die kostbare gaven? Door hun geloof en hun goede voorbeeld na te volgen en door hun Bijbelse raad toe te passen. (Lees Hebreeën 13:7, 17.) Bedenk dat de ouderlingen van ons houden en willen dat we geestelijk groeien. Als ze bijvoorbeeld merken dat we vergaderingen overslaan of dat we minder ijverig worden, zullen ze ons snel te hulp komen. Ze zullen naar ons luisteren en dan proberen ons liefdevol op te bouwen en passende Bijbelse raad te geven. Bezie je die hulp als een uiting van Jehovah’s liefde voor jou?

16 Houd in gedachte dat ouderlingen het misschien niet makkelijk vinden om ons de nodige raad te geven. Probeer je bijvoorbeeld eens voor te stellen hoe moeilijk het voor de profeet Nathan moet zijn geweest om met koning David te praten  toen die zijn ernstige zonde probeerde te verdoezelen (2 Sam. 12:1-14). En ook Paulus moest ongetwijfeld moed verzamelen om Petrus, een van de 12 apostelen, te corrigeren toen die zijn niet-Joodse broeders negeerde (Gal. 2:11-14). Hoe kun je de last verlichten voor de ouderlingen in je gemeente? Wees nederig, benaderbaar en dankbaar. Bezie hun hulp als een uiting van Gods liefde voor jou. Dat zal in je eigen voordeel zijn, en de ouderlingen zullen meer vreugde hebben in hun werk.

17. Hoe werd een zuster geholpen door de ouderlingen in de gemeente?

17 Een zuster vond het moeilijk om van Jehovah te houden door wat ze in haar verleden had meegemaakt. Ze vertelt: ‘Toen ik door mijn verleden en andere dingen emotioneel uitgeput raakte, wist ik dat ik met de ouderlingen moest praten. Ze maakten me geen verwijten en hadden geen kritiek op me, maar ze moedigden me aan en bouwden me op. Hoe druk ze het ook hadden, na elke vergadering vroeg op zijn minst een van hen hoe het met me ging. Vanwege mijn verleden kon ik maar moeilijk geloven dat ik Gods liefde waard was. Maar steeds weer heeft Jehovah de gemeente en de ouderlingen gebruikt om zijn liefde voor mij te bevestigen. Ik bid dat ik hem nooit zal loslaten.’

WAT IS ERGER DAN DE PIJN DIE CORRECTIE KAN VEROORZAKEN?

18, 19. Wat is nog erger dan de pijn die correctie kan veroorzaken? Geef een voorbeeld.

18 Hoewel het pijn kan doen als je wordt gecorrigeerd, is er iets dat nog erger is: de schade die je oploopt als je correctie afwijst (Hebr. 12:11). Sta eens stil bij twee voorbeelden: Kaïn en Zedekia. Toen Kaïn Abel zo ging haten dat hij hem wilde doden, waarschuwde God hem: ‘Waarom kijk je zo boos en ongelukkig? Als je je omkeert om het goede te doen, zul je dan niet mijn goedkeuring krijgen? Maar als je je niet omkeert om het goede te doen, ligt bij de deur de zonde op de loer, en die verlangt ernaar je in zijn macht te krijgen. En zul jij hem de baas worden?’ (Gen. 4:6, 7) Kaïn luisterde niet. Toen kreeg de zonde hem in zijn macht. Wat een onnodige pijn en ellende bracht Kaïn over zichzelf! (Gen. 4:11, 12) In vergelijking daarmee was de pijn van Jehovah’s terechtwijzing nog mild.

19 Zedekia was een zwakke en slechte koning die in een moeilijke tijd in Jeruzalem heerste. De profeet Jeremia waarschuwde Zedekia meerdere keren dat hij moest veranderen, maar de koning wilde zich niet laten corrigeren. Ook in dit geval was de ellende niet te overzien (Jer. 52:8-11). Die onnodige ellende wil Jehovah ons graag besparen! (Lees Jesaja 48:17, 18.)

20. Wat zal er gebeuren met degenen die correctie van God aanvaarden en degenen die dat niet doen?

20 In deze tijd vinden veel mensen correctie van God iets belachelijks. Maar die houding zal slechte mensen duur komen te staan (Spr. 1:24-31). Laten we dus ‘luisteren naar correctie en wijs worden’. Zoals Spreuken 4:13 zegt: ‘Houd vast aan correctie, laat niet los. Bescherm haar, ze betekent je leven.’